Том 17, № 1 (2018)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ СТОСОВНО ДОСТОВІРНОСТІ ХЕЛІК-ТЕСТУ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ФАКТОРИ РИЗИКУ НЕСТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ У ЖІНОК-КУРЦІВ PDF
A. A. Bedzai
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ PDF (English)
I. I. Bilous
ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТЕЙ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ PDF
T. M. Boichuk, I. P. Burdenyuk, V. F. Myslytsky, I. I. Zamorsky
ОСОБЛИВОСТІ АСИМПТОМНОЇ ГІПЕРУРИКЕМІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ ЗА ПОЄДНАННЯ З ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ PDF
N. G. Virstyuk, A. O. Ikwuka
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКА У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПСОРІАЗУ PDF
M. Yu. Gayevska, O. H. Novlyuk, O. I. Tkachuk
ОСОБЛИВОСТІ СИФІЛІТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF (English)
M. Yu. Gaievska, Yu. Ya. Vasylevych, K. H. Pankiv, Yu. V. Sofroni
АНТИТОКСИЧНА ТА НЕФРОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ «ПОЛІФІТОЛ-1» ЗА КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У МОЛОДИХ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ PDF
V. V. Gordienko, R. B. Kosuba, O. O. Perepelytsia
МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЦЕНОЗІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ХВОРИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ЩЕЛЕП НА ТЛІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ PDF
C. O. Dutko
Зв'язок показників структурно-функціонального стану серцево-судинної системи з плазмовим рівнем альдостерону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь PDF
V. P. Ivanov, T. D. Danilevych
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ PDF
H. B. Kimak, H. M. Melnychuk
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІН БІОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНДЕНСАТУ ВОЛОГИ ВИДИХНУТОГО ПОВІТРЯ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ PDF
A. N. Komlevoy
ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ АЛОТРАНСПЛАНТАТА В ПАХВИННІЙ ГЕРНІОПЛАСТИЦІ PDF
R. P. Knut
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОТЕЗУВАННЯ ПОКРИВНИМИ ПРОТЕЗАМИ НА БАЛКАХ, ФІКСОВАНИХ НА ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТАХ НА БЕЗЗУБІЙ НИЖНІЙ ЩЕЛЕПІ PDF
R. A. Levandovsky, A. B. Belikov, N. I. Belikova
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПОЄДНАНУ З ОЖИРІННЯМ, З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ PDF
O. B. Melnik
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ В ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ, ІНФІКОВАНИХ ВНУТРІШНЬОУТРОБНО PDF
V. F. Mislitsky, S. S. Tkachuk, Yu. G. Masikevich, I. P. Burdenyuk, M. D. Perepelyuk, K. V. Slobodian
ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТА ПОТЕНЦІЙНОЇ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НОВОГО ПОХІДНОГО ТІАЗОЛІДОНУ (ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ 4{(2-ЕТОКСИ-2-ОКСОЕТИЛІДЕН-4-ОКСО-1-(4-ДИФЛУОР¬МЕТОКСІ¬ФЕНІЛ-ТІАЗОЛІДИН-2-ІЛІДЕН]ГІДРАЗОНО}-1-МЕТИЛПІРАЗОЛ-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ) PDF
O. O. Perepelytsia, R. B. Kosuba, I. M. Yaremiy, M. K. Bratenko, K. P. Kupchanko
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІВ-МІШЕНЕЙ У ХВОРИХ НА ЕГ II СТ. ЗАЛЕЖНО ВІД ЦИРКАДІАННОЇ СТРУКТУРИ АТ PDF
I. A. Plesh, L. I. Haidych, V. M. Ponich
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ PDF
S. D. Savka
РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST: УЧАСТЬ ТЕХНОГЕННИХ КСЕНОБІОТИКІВ PDF
H. V. Svitlyk, Y. H. Kyyak, M. O. Harbar, M. P. Halkevych, O. Y. Barnett, H. Y. Kyyak, Yu. O. Svitlyk
СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ PDF
B. F. Shepanskiy
РІВЕНЬ ЕЛЕКТРОЛІТІВ СЛИНИ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ PDF
M. M. Yakhnitska
ВПЛИВ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЕЗПЛІДДЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
V. V. Bendas, A. A. Mikheev
ЛАЗЕРНА НЕФЕЛОМЕТРІЯ БІОТКАНИН PDF
D. I. Ostafiichuk, A. B. Horkunenko, T. O. Plaksivaya, N. A. Skrynskaya
ЦЕЙ ВСЮДИСУЩИЙ МЕЛАТОНІН PDF (Русский)
V. P. Pishak, O. V. Pishak
ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБЛЕНОГО ПРЕПАРАТУ «ДЕ-НОЛ» ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ
A. A. Avramenko
СТАЖУВАННЯ – ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
I. G. Savka, V. T. Bachynskyi, O. Y. Vanchuliak
ПРО КАДРОВУ СИТУАЦІЮ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2000-2016 РОКІВ PDF
M. Vatsyik, E. Yasinska