DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.23

ВПЛИВ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЕЗПЛІДДЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

V. V. Bendas, A. A. Mikheev

Анотація


Резюме. Стаття присвячена проблемам та психосоматичним розладам, які виникають у подружніх пар при плануванні сім’ї. Наведені дані про особливості психосоматичних порушень, які сприяють розвитку неплідності серед подружніх пар. Розкриті причини настання психологічного безпліддя, які слід шукати не тільки зі сторони жінки,  але й серед чоловіків. Показана роль медико-соціальних досліджень при неплідності. Відмічається роль психоемоційних порушень, що стоять на заваді зачаття.

Мета роботи – проаналізувати стан питання впливу психосоматичних розладів на розвиток психологічного безпліддя в сучасній медичній літературі.

Висновки. Проаналізувавши доступні літературні джерела, можна стверджувати, що психосоматичні проблеми безпліддя в жінок та сексуальні порушення як у жінок, так і в чоловіків є символічним проявом несвідомих конфліктів, які не запам’ятовуються, або тілесних проявів «дитячих» тривог і страхів, зокрема тих, які виникли внаслідок надто раннього психологічного розриву з матір’ю. А також це індивідуальний стереотип емоційного реагування людини і впливу емоцій, що подавлюються (що придушуються), на ту чи іншу систему організму.

Ці прояви успішно можна лікувати за допомогою кататимно імагінативної психотерапії. Здебільшого із застосуванням даного методу психотерапії, проведення сеансів медітації, відвідування інформативних лекцій вдається подолати проблеми,  що виникають у подружніх пар, і таким чином уникнути неплідності.


Ключові слова


психосоматичні розлади; психологічне безпліддя; психотерапія; подружжя; неплідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Pshenichnikova TYa, Sukhikh TYa. Besplodnyy brak [Infertile marriage]. Akusherstvo i ginekologiya. 1994;4:57-60. (in Russian).

Lisovyi VM, Panasovs'kyi ML, Harahatyi IA, Andrieiev SV. Anamnestychno-sotsial'ni aspekty rozvytku obturatsiinoho cholovichoho bezpliddia [Anamnestic-social aspects of the development of obstructive male infertility]. Medytsyna s'ohodni i zavtra. 2009;3-4:106-10. (in Ukrainian).

Gorpinchenko II, Nikitin OD. Besplodnyy brak v Ukraine. Novye real'nosti v Ukraine [Infertile marriage in Ukraine. New realities in Ukraine]. Zdorov'e muzhchiny. 2010;3:84-190. (in Russian).

Krishtal' EV, Markova MV. Besplodie supruzheskoy pary v aspekte meditsinskoy psikhologii [Infertility of a married couple in the aspect of medical psychology]. Meditsinskaya psikhologiya. 2008;3:17-22. (in Russian).

Romanenko IYu. Analiz psikhoemotsional'nykh osobennostey zhenshchin s besplodiem endokrinnogo geneza [Analysis of psychoemotional features of women with infertility of endocrine origin]. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2012;15(1):125-6. (in Russian).

Vasil'eva VV, Orlov VI, Sagamonova KYu, Chernositov AV. Psikhologicheskie osobennosti zhenshchin s besplodiem [Psychological features of women with infertility]. Voprosy psikhologii. 2003;6:93-6. (in Russian).

Kira EF. Bakterial'nyy vaginoz [Bacterial vaginosis]. Sankt-Peterburg: OOO «Neva-Lyuks»; 2001. 364 c. (in Russian).

Skliarenko EO. Psykholohichne bezpliddia – prychyny i sut'… [Psychological infertility - causes and essence] [Internet]. 2011 [tsytovano 2018 Sich 15]. Dostupno: http://versteg.webfermerstvo.org.ua/planuvannja-simi/psyhogenne-bezpliddja---prychyny-i-sut-.php (in Ukrainian).

Pastukh O. Psykholohichne bezpliddia [Psychological infertility] [Internet]. 2014 [tsytovano 2018 Sich 11]. Dostupno: https://svitmam.ua/themes/psiholog-chne-bezpl-ddja (in Ukrainian).

Psykholohichne bezpliddia: yak podruzhytysia zi svoieiu vnutrishn'oiu mamoiu? [Psychological Infertility: How To Make Friends With Your Mother?] [Internet]. [tsytovano 2018 Sich 16]. Dostupno: http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/psihologchne-bezplddya-yak-podruzhitisya-z-svoyu-vnutrshnoyu-mamoyu (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пшеничникова ТЯ, Сухих ТЯ. Бесплодный брак. Акушерство и гинекология. 1994;4:57-60.

2. Лісовий ВМ, Панасовський МЛ, Гарагатий ІА, Андрєєв СВ. Анамнестично-соціальні аспекти розвитку обтураційного чоловічого безпліддя. Медицина сьогодні і завтра. 2009;3-4:106-10.

3. Горпинченко ИИ, Никитин ОД. Бесплодный брак в Украине. Новые реальности в Украине. Здоровье мужчины. 2010;3:84-190.

4. Кришталь ЕВ, Маркова МВ. Бесплодие супружеской пары в аспекте медицинской психологии. Медицинская психология. 2008;3:17-22.

5. Романенко ИЮ. Анализ психоэмоциональных особенностей женщин с бесплодием эндокринного генеза. Український медичний альманах. 2012;15(1):125-6.

6. Васильева ВВ, Орлов ВИ, Сагамонова КЮ, Черноситов АВ. Психологические особенности женщин с бесплодием. Вопросы психологии. 2003;6:93-6.

7. Кира ЕФ. Бактериальный вагиноз. Санкт-Петербург: ООО «Нева-Люкс»; 2001. 364 c.

8. Скляренко ЕО. Психологічне безпліддя – причини і суть… [Інтернет]. 2011 [цитовано 2018 Січ 15]. Доступно: http://versteg.webfermerstvo.org.ua/planuvannja-simi/psyhogenne-bezpliddja---prychyny-i-sut-.php

9. Пастух О. Психологічне безпліддя [Інтернет]. 2014 [цитовано 2018 Січ 11]. Доступно: https://svitmam.ua/themes/psiholog-chne-bezpl-ddja

10. Психологічне безпліддя: як подружитися зі своєю внутрішньою мамою? [Інтернет]. [цитовано 2018 Січ 16]. Доступно: http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/psihologchne-bezplddya-yak-podruzhitisya-z-svoyu-vnutrshnoyu-mamoyu
© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754