DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.27

СТАЖУВАННЯ – ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

I. G. Savka, V. T. Bachynskyi, O. Y. Vanchuliak

Анотація


Резюме. У статті розкрито правові засади стажування викладачів вітчизняних вищих навчальних закладів за кордоном. Показано роль наукового, педагогічного та практичного стажування у зростанні рівня професійної компетентності викладача вищої медичної школи в Україні.

Ключові слова


стажування; вища медична школа; викладач

Посилання


Pro zatverdzhennia Poriadku prysvoiennia vchenykh zvan' naukovym i naukovo-pedahohichnym pratsivnykam [On Approval of the Procedure for Assigning Scientific Rankings to Scientific and Educational Workers]. Nakaz MON Ukrainy № 13 vid 14.01.2016 [Internet]. Kiev: MON Ukrainy; 2016 [tsytovano Liut 12]. Dostupno: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Poriadku prysvoiennia vchenykh zvan' naukovym i naukovo-pedahohichnym pratsivnykam [On Amendments to the Procedure for the Appointment of Scientific Rankers to Scientific and Educational Staff]. Nakaz MON Ukrainy № 174 vid 06.02.2017 [Internet]. Kiev: MON Ukrainy; 2017 [tsytovano Liut 17]. Dostupno: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17 (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok realizatsii prava na akademichnu mobil'nist' [On Approval of the Regulations on the Procedure for the Implementation of the Right to Academic Mobility]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 579 vid 12 serpnia 2015 [Internet]. Kiev; 2015 [tsytovano Liut 19]. Dostupno: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409199 (in Ukrainian)

Savka IH. Pershyi dosvid realizatsii prava na akademichnu mobil'nist' uchasnykiv osvitn'oho protsesu v BDMU [The first experience of the law implementation to academic mobility for participants of the educational process in BSMU]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2017;21(2 Ch 2):177–8. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. Наказ МОН України № 13 від 14.01.2016 [Інтернет]. Київ: МОН України; 2016 [цитовано Лют 12]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16

2. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. Наказ МОН України № 174 від 06.02.2017 [Інтернет]. Київ: МОН України; 2017 [цитовано Лют 17]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17

3. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12 серпня 2015 [Інтернет]. Київ; 2015 [цитовано Лют 19]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409199

4. Савка ІГ. Перший досвід реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в БДМУ. Буковинський медичний вісник. 2017;21(2 Ч 2):177–8.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754