DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.28

ПРО КАДРОВУ СИТУАЦІЮ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2000-2016 РОКІВ

M. Vatsyik, E. Yasinska

Анотація


Мета роботи: здійснити порівняльну характеристику кадрової ситуації  для забезпечення отримання первинної медичної допомоги населенням Чернівецької області за період 2000-2016 років.

Матеріали та методи дослідження. Pобота виконана на підставі бази даних Чернівецького обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я Чернівецької області за період 2000-2016 років. При цьому застосовано аналітичний, статистичний, порівняльний та системні підходи.

Результати дослідження. Вивчення за допомогою порівняльного аналізу кадрової ситуації медичних закладів Чернівецької області на підставі існуючих на сьогодні прогнозів виявило значну кількість проблем регіонального рівня, які, в основному, залежать від управлінських рішень керівного складу не лише області, а й вищих рівнів, а тому потребують корінних змін планування та впровадження сучасних організаційних дій для якісного медико-санітарного забезпечення населення.

Висновки.  Отримані результати дослідження повинні послужити підставою для прийняття відповідних управлінських рішень з метою забезпечення повноцінної медичної допомоги населенню області.


Ключові слова


населення; забезпеченість та укомплектованість лікарями; молодшим медичним персоналом; розрив посад

Повний текст:

PDF

Посилання


Lekhan VM, Slabkyi HO, Shevchenko MV. Analiz rezul'tativ reformuvannia systemy okhorony zdorov’ia u pilotnykh rehionakh: pozytyvni rezul'taty, problemy ta mozhlyvi shliakhy yikh vyrishennia [Analysis of the health system reform in the pilot regions: positive effects, problems and possible solutions]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2015;3(Spetsvypusk):67-86. (in Ukrainian).

Myroniuk IS, Slabkyi HO, Shafrans'kyi VV. Do struktury natsional'noi systemy hromads'koho zdorov’ia Ukrainy [To the structure of the national system of public health of Ukraine]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2017;2(3):135-42. (in Ukrainian).

Tarallo VL. Ozdorovchi prohramy: stratehiia dii, kontrol' yikh efektyvnosti [Health programs: strategy of actions, control of their effectiveness]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2017;4:101-3. (in Ukrainian).

Slabkyi HO. Problemy kadrovoho zabezpechennia systemy okhorony zdorov’ia v Ukraini [Problems of staffing of the health care system in Ukraine]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2017;4:5-9. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лехан ВМ, Слабкий ГО, Шевченко МВ. Аналіз результатів реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах: позитивні результати, проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Україна. Здоров’я нації. 2015;3(Спецвипуск):67-86.

2. Миронюк ІС, Слабкий ГО, Шафранський ВВ. До структури національної системи громадського здоров’я України. Вісник проблем біології і медицини. 2017;2(3):135-42.

3. Таралло ВЛ. Оздоровчі програми: стратегія дій, контроль їх ефективності. Україна. Здоров’я нації. 2017;4:101-3.

4. Слабкий ГО. Проблеми кадрового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні. Україна. Здоров’я нації. 2017;4:5-9.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754