DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.7

ОСОБЛИВОСТІ СИФІЛІТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

M. Yu. Gaievska, Yu. Ya. Vasylevych, K. H. Pankiv, Yu. V. Sofroni

Анотація


Резюме. Сифіліс є одним із значимих захворювань соціального характеру. Важливим залишається вивчення клінічних і серологічних особливостей сифілісу задля своєчасної діагностики і ефективного його лікування.

Мета дослідження - встановити клініко-серологічні особливості сифілітичної інфекції у жителів Чернівецької області.

Проведено ретроспективний аналіз історій хвороб пацієнтів, хворих на сифіліс, які проживають у Чернівецькій області, за 2012-2017 роки. Вивчали особливості клінічної картини та результати серологічних реакцій на сифіліс.

З'ясовано, що у хворих на первинний період сифілісу клінічно характерне переважання виразкової форми твердого шанкру з розвитком ускладнень та помірний пахвинний склераденіт; для вторинного свіжого сифілісу характерна наявність специфічної ангіни, поліаденіту та помірної розеоли, локалізація папул на слизових оболонках статевих органів, а для вторинного рецидивного сифілісу - папули на слизових оболонках рота, на геніталіях, долонях і підошвах, помірний поліаденіт, а також ознаки специфічної ангіни та сифілітичної лейкодерми.


Ключові слова


сифілітична інфекція; клінічні прояви; серологічні реакції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andreev SV, Setko NP, Voronina LN. Otsenka kachestva zhizni bol'nykh sifilisom [Assessment of the quality of life of patients with syphilis]. Prakticheskaya meditsina. 2014;7:111-4. (in Russian)

Denysenko OI, Haievs'ka MIu, Perepichka MP. Kliniko-serolohichni osoblyvosti syfilitychnoi infektsii u zhyteliv Chernivets'koi oblasti [Clinical and serological peculiarities of syphilitic infection in the residents of the Chernivtsi region]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2015;14(2):81-4. (in Ukrainian)

Bondarenko HM, Nikitenko IM, Muzhychuk VV, Bezruchenko OA, Sendets'ka VV, Ziuban IV. Epidemiolohichni osoblyvosti suchasnoho syfilisu [Clinical and epidemiologycal features of syphilis on the modern stage]. Dermatolohiia ta venerolohiia. 2016;3:92. (in Ukrainian)

Bondarenko HM, Unuchko SV, Hubenko TV, Matiushenko VP. Kliniko-epidemiolohichni osoblyvosti syfilisu na suchasnomu etapi [Clinical and epidemiological features of syphilis at the present stage]. Dermatolohiia ta venerolohiia. 2014;2:65-70. (in Ukrainian)

Korolenko VV. Analiz epidemiolohichnoi sytuatsii schodo syfilisu v krainakh Yevropeis'koho soiuzu ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky yak peredumova stvorennia systemy derzhavnoho upravlinnia sotsial'no nebezpechnymy infektsiiamy [Analysis of epidemiological situation of syphilis in the European Union and the United States as background of the public administration of socially dangerous infections]. Ukrains'kyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii. 2016;2:98-104. (in Ukrainian)

Litus OI, Kutova VV, Bilokon' OM, Bondarenko HM, Mavrov HI, Scherbakova YuV. Suchasni mozhlyvosti serolohichnoi diahnostyky syfilisu (porivnial'nyi analiz) [Modern possibilities of serological diagnostics of syphilis (the comparative analysis)]. Dermatolohiia ta venerolohiia. 2013;4:34-43. (in Ukrainian)

Slabkyi HO, Derev’ianko LA. Hlobal'na eliminatsiia vrodzhenoho syfilisu: novi vyklyky dlia Ukrainy [Global elimination of congenital syphilis: new challenges for Ukraine]. Visnyk sotsial'noi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2013;1:5-10. (in Ukrainian)

Radionov VG, Radionov DV, Khayminov EM, Prikhod'ko IA. Analiz epidemiologicheskoy situatsii po zabolevaemosti sifilisom v Luganskoy oblasti. Dvadtsat' let spustya [Analysis of the epidemiological situation on syphilis in Lugansk region. Twenty years later]. Aktual'naya infektologiya. 2016;1:23-8. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андреев СВ, Сетко НП, Воронина ЛН. Оценка качества жизни больных сифилисом. Практическая медицина. 2014;7:111-4.

2. Бондаренко ГМ, Нікітенко ІМ, Мужичук ВВ, Безрученко ОА, Сендецька ВВ, Зюбан ІВ. Епідеміологічні особливості сучасного сифілісу. Дерматологія та венерологія. 2016;3:92.

3. Бондаренко ГМ, Унучко СВ, Губенко ТВ, Матюшенко ВП. Клініко-епідеміологічні особливості сифілісу на сучасному етапі. Дерматологія та венерологія. 2014;2:65-70.

4. Денисенко ОІ, Гаєвська МЮ, Перепічка МП. Клініко-серологічні особливості сифілітичної інфекції у жителів Чернівецької області. Клінічна та експериментальна патологія. 2015;14(2):81-4.

5. Короленко ВВ. Аналіз епідеміологічної ситуації щодо сифілісу в країнах Європейського союзу та Сполучених Штатах Америки як передумова створення системи державного управління соціально небезпечними інфекціями. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2016;2:98-104.

6. Літус ОІ, Кутова ВВ, Білоконь ОМ, Бондаренко ГМ, Мавров ГІ, Щербакова ЮВ. Сучасні можливості серологічної діагностики сифілісу (порівняльний аналіз). Дерматологія та венерологія. 2013;4:34-43.

7. Слабкий ГО, Дерев’янко ЛА. Глобальна елімінація вродженого сифілісу: нові виклики для України. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2013;1:5-10.

8. Радионов ВГ, Радионов ДВ, Хайминов ЕМ, Приходько ИА. Анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости сифилисом в Луганской области. Двадцать лет спустя. Актуальная инфектология. 2016;1:23-8.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754