DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.10

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ВИМУШЕНИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ

R. A. Nikoriak

Анотація


Мета роботи – Дослідити якість життя осіб чоловічої статі, які перебували у трудовій міграції та тих, які брали участь у військових діях на Сході України.

Матеріали і методи. Досліджено 60 осіб чоловічої статі, а саме: 30 осіб вимушених трудових мігрантів і 30 осіб – учасників бойових дій. Застосовані клініко-психопаталогічний, експериментально-психологічний (шкала якості життя WHO QOL- 100 ВООЗ ЯЖ – 100) та статистичний методи.

Результати. Проведені дослідження встановили, що якість життя значно погіршилася серед усіх демобілізованих учасників бойових дій та трудових мігрантів майже у всіх сферах життя. Однак серед трудових мігрантів якість життя за деякими показниками, зокрема фінансовими ресурсами і можливістю відпочинку, дещо покращилися, але занижена  самооцінка домінувала у них у періоди до і після міграції, що негативно впливало на якість життя.

Висновки. Зниження якості життя буковинців внаслідок вимушеної трудової міграції та участі у бойових діях на Сході України становить суттєву медико-психологічну проблему суспільства.


Ключові слова


якість життя; учасники бойових дій; вимушені трудові мігранти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakirov VS, redaktor. Yakist' zhyttia naselennia postradians'kykh krain u sotsiolohichnomu vymiri [Quality of life of the population of the post-Soviet countries in the sociological dimension]. Kharkiv; 2008. 216 s. (in Ukrainian).

Venher OP. Osoblyvosti depresyvnykh rozladiv u emihrantiv ta reemihrantiv [Features of depressive disorders in emigrants and reemigrants]. Medychna psykholohiia. 2015;10(2):27-30. (in Ukrainian).

Gusevskaya KS. Kachestvo zhizni naseleniya: ponyatie, pokazateli i sovremennoe sostoyanie [Quality of life of the population: concept, indicators and current status] [Іnternet]. Chita; 2010 [tsitirovano 2018 May 21]. 22 s. Dostupno: https://www.rae.ru/forum2011/pdf/article605.pdf (in Russian).

Doroshenko YuO, Stepaniuk OO. Kryterial'no-faktorne otsiniuvannia yakosti zhyttia liudyny [Criterion-factor estimation of the quality of human life]. Visnyk Derzhavnoi akademii zhytlovo-komunal'noho hospodarstva. 2009;(2):10–30. (in Ukrainian).

Zherebin VM. Indikatory kachestva zhizni naseleniya [Indicators of the quality of life of the population]. Voprosy statistiki. 2012;(3): 25–36. (in Russian).

Mel'nychenko OA. Pidvyschennia rivnia ta yakosti zhyttia naselennia: mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia [Improving the level and quality of life of the population: the mechanism of state regulation]: monohrafiia. Kharkiv; 2008. 232 s. (in Ukrainian).

Matiash MM, Khudenko LI. Ukrainskyi syndrom: osoblyvosti posttravmatychnoho stresovoho rozladu v uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii [Ukrainian syndrome: peculiarities of post-traumatic stress disorder in participants of antiterrorist operation]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2014;6:124-7. (in Ukrainian).

Pinchuk IIa, Babova KD, Hozhenko AI. Stres i liudyna: medyko-psykholohichna dopomoha pry stresovykh rozladakh. Metodychnyi posibnyk [Stress and man: medical and psychological help in stress disorders. Methodical manual]. Kyiv; 2014. 92 s. (in Ukrainian).

Kalachova IV. Sotsial'ni indykatory rivnia zhyttia naselennia. Statystychnyi zbirnyk [Social indicators of living standards. Statistical Collection]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy; 2013. 221 s. (in Ukrainian).

Khaustova VIe, Omel'chenko OI. Intehral'ne otsiniuvannia rivnia zhyttia naselennia rehioniv Ukrainy metodom entropii [Integral estimation of living standards of the population of regions of Ukraine by the entropy method]. Aktual'ni problemy ekonomiky. 2011;2:137–46. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бакіров ВС, редактор. Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі. Харків; 2008. 216 с.

2. Венгер ОП. Особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів. Медична психологія. 2015;10(2):27-30.

3. Гусевская КС. Качество жизни населения: понятие, показатели и современное состояние [Інтернет]. Чита; 2010 [цитировано 2018 Май 21]. 22 с. Доступно:  https://www.rae.ru/forum2011/pdf/article605.pdf

4. Дорошенко ЮО, Степанюк ОО. Критеріально-факторне оцінювання якості життя людини. Вісник Державної академії житлово-комунального господарства. 2009;(2):10–30.

5. Жеребин ВМ. Индикаторы качества жизни населения. Вопросы статистики. 2012;(3): 25–36.

6. Мельниченко ОА. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання: монографія. Харків; 2008. 232 с.

7. Матяш ММ,  Худенко ЛІ. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції. Український медичний часопис. 2014;6:124-7.

8. Пінчук ІЯ, Бабова КД, Гоженко АІ. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах. Методичний посібник. Київ; 2014. 92 с.

9. Калачова ІВ. Соціальні індикатори рівня життя населення. Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України; 2013. 221 с.

10. Хаустова ВЄ, Омельченко ОІ. Інтегральне оцінювання рівня життя населення регіонів України методом ентропії. Актуальні проблеми економіки. 2011;2:137–46.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754