Том 17, № 2 (2018)

Зміст

Статті

АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНЗАЛЕЖНИХ ФЕРМЕНТІВ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ РАННЬОЇ ПОСТНАТАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ PDF
A. Babintseva
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ PDF (English)
I. I. Bilous
САМООЦІНКА ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТАМИ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
M. Z. Vatsyk, Ye. Ts. Yasynska
ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА УМОВНО-ПАТОГЕННА МІКРОФЛОРА ПРИ ПОЛІКІСТОЗІ ЯЄЧНИКІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЕКСПОНУВАННЯ МАРГАНЦЕМ ТА НІКЕЛЕМ PDF
S. V. Gunkov
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ PDF
N. I. Dyakiv-Koreyba
ВПЛИВ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ НА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОЩЕННЯ УЛАМКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ОСТЕОМЕТАЛОСИНТЕЗУ PDF
L. O. Kylymniuk, A. V. Hrygorovska, V. M. Kovalchuk, O. A. Okaievych
ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА АСОЦІАТИВНИЙ СКЛАД АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ЯСЕННОЇ БОРОЗНИ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ТЛІ СКУПЧЕНОСТІ ЗУБІВ PDF
A. V. Mandych
ПОСТНАТАЛЬНА ІНФЕКЦІЯ І СИСТЕМА ІМУНІТЕТУ В ДІТЕЙ ПЕРШО- ГО РОКУ ЖИТТЯ PDF
V. F. Mislitsky, S. S. Tkachuk, Yu. G. Masikevich, I. P. Burdenyuk, M. D. Perepelyuk, V. D. Sorokhan
ОСОБЛИВОСТІ КАПІЛЯРОСКОПІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НІГТЬОВОГО ЛОЖА ТА СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ PDF
T. N. Mikhjejeva, D. Yu. Nechytailo
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ВИМУШЕНИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ PDF
R. A. Nikoriak
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ФАСЦІЙ ТА М’ЯЗІВ ГОМІЛКИ У ХВОРИХ ІЗ ПІЗНІМИ СТАДІЯМИ ПОСТТРОМБОТИЧНОГО СИНДРОМУ НИЖНІХ КІНЦІВОК PDF
V. A. Orynchak
АНТИБАКТЕРІЙНА СТІЙКІСТЬ ТКАНИННОЇ СУБСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОЗВАРНОГО МІЖКИШКОВОГО АНАСТОМОЗУ В ГНОЄТВОРНОМУ МІКРОБНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
S. S. Podpriatov, S. E. Podpryatov, S. G. Gichka, S. M. Korbut, V. G. Hetman, G. S. Marinsky, V. A. Tkachenko, S. V. Tkachenko, O. V. Chernets, I. O. Belousov, K. G. Lopatkina, V. P. Korchak, O. F. Kuzyk, O. F. Petrenko, D. V. Tarnavskiy
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ РЕЦЕПТОРІВ ВРОДЖЕНОГО ІМУНІТЕТУ ЛІМФОЦИТАМИ БРИЖОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У НАЩАДКІВ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГЕСТАЦІЙНИМ ДІАБЕТОМ PDF
T. M. Prozorova, V. A. Kamyshna, O. V. Morozova, G. D. Koval, O. M. Kamyshny
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАРОДОНТИТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ PDF
M. S. Reheda, B. F. Shchepanskyi
ІНВАГІНАЦІЙНІ ТОВСТОКИШКОВІ АНАСТОМОЗИ PDF
R. V. Senyutovich, V. Yu. Bodyaka, Yu. Ya. Chuprovskaya, I. O. Olar, S. I. Olar
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ТА ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛІВ, СИСТЕМИ ОКСИДАНТНО-ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ОЖИРІННЯМ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ З УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ 10 (IL-10, C-59 PDF
J. I. Serdulets
АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ ВАГІТНИХ PDF
M. M. Stets, V. M. Chernenko, I. I. Bilyk, R. I. Sydorchuk, A. S. Pаljanitsa
КАРДІОПРОТЕКТИВНІ ЕФЕКТИ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ: АНАЛІЗ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «СМАРТ-ЕКГ» PDF
V. K. Tashchuk, P. R. Ivanchuk, T. M. Amelina, M. V. Tashchuk
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ТА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ: АНАЛІЗ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «СМАРТ-ЕКГ» PDF
V. K. Tashchuk, P. R. Ivanchuk, O. S. Polianska, K. G. Tashchuk, O. V. Savchuk
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЇ РЕАКЦІЇ ДРЕВНЬОЇ ТА НОВОЇ КОРИ НА ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ В БАСЕЙНІ СОННИХ АРТЕРІЙ НА ТЛІ ДІАБЕТИЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ В ЩУРІВ PDF
O. V. Tkachuk, S. S. Tkachuk, V. F. Myslytskyi, O. V. Yasinska, M. A. Povar, O. M. Lenkov
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРВОВОЇ ПРОВІДНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ НЕБАКТЕРІАЛЬНОМУ ПРОСТАТИТІ ТА ДОБРОЯКІСНІЙ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
S. S. Tkachuk, V. I. Shvets, O. S. Fedoruk, M. S. Stepanchenko, V. I. Romanenko
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ТРИВАЛИЙ КОНТАКТ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ЧИННИКАМИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРВИННОЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
O. M. Tokar
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ КОМОРБІДНИХ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ДРУГОЇ СТАДІЇ ТА ОЖИРІННЯ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, O. Ye. Mandryk, L. V. Kaniovska, O. D. Liakhovich
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМ ПРИ СТРУСІ ТА ЗАБОЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ У ВОЯКІВ АТО PDF
V. M. Shevaga, M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna, A. M. Zadorozhnyi
БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ. МЕДИКОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ПАТОГЕНІВ PDF
V. V. Bendas, Ya. P. Stefak, V. D. Moiysiuk
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТИПІВ КОНФЛІКТІВ ТА ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ PDF (English)
A. S. Biduchak, A. A. Beletska
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ PDF
V. V. Gordienko, A. V. Yasinskaya, V. F. Rusnak
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ ДО СКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ НА ЛІЦЕНЗІЙНОМУ ІНТЕГРОВАНОМУ ІСПИТІ «КРОК 1» PDF
O. G. Kmet, N. D. Filipets, I. G. Kyshkan, T. I. Kmet, V. G. Shunkaryuk