DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.15

ІНВАГІНАЦІЙНІ ТОВСТОКИШКОВІ АНАСТОМОЗИ

R. V. Senyutovich, V. Yu. Bodyaka, Yu. Ya. Chuprovskaya, I. O. Olar, S. I. Olar

Анотація


Мета роботи - представити власну методику інвагінаційного трансверзо-сигмоанастомозу при раку товстої кишки. Проаналізувати зарубіжну літературу щодо використання цих типів операцій за останні 5 років.

Матеріал та методи. Проаналізовані типи анастомозів після лівосторонньої геміколонектомії в Чернівецькому клінічному онкологічному диспансері за останні 5 років (з 1 січня 2012 по 31 грудня 2017 року). Проаналізовані статті і тези в англомовних зарубіжних журналах за останні 5 років, що стосуються інвагінаційних товсто кишкових анастомозів,  за ключовими словами.

Результати. Описаний оригінальний спосіб інвагінаційного трансверзо-сигмоанастомозу кінець у бік при пухлинах лівої половини товстої кишки. Методика інвагінаційного анастомозу, яка застосовується в нашій клініці, полягає в наступному: куксу сигмовидної кишки закриваємо обвивним безперервним швом,  який занурюємо в кисетний шов на 5-6 см. нижче закритої кукси, накладаємо безперервний серозном'язовий шов між поперечноободовою кишкою і сигмовидною кишкою. На 2 мм нижче цього шва розсікаємо  в поперечному напрямі стінку сигмовидної кишки і в просвіт сигмовидної кишки занурюємо куксу поперечноободової кишки. Далі спереду стінки обох кишок знову з'єднуємо безперервним швом. Накладаємо передній і задній ряди вузлових серозном'язових швів. Схема нашої операції представлена на малюнках 1-2. Загалом у безперервні і вузлові шви захоплюємо по 5-6 мм серозном'язових оболонок обох органів.

За останні 5 років у першому хірургічному відділенні ЧОКОД трансверзосигмоанастомози виконані у 19 хворих,  з них у 9 за оригінальною інвагінаційною  методикою. Операції технічно прості, ускладнень не спостерігали.

Висновок. Трансверзосигмоанастомоз інвагінаційний за зразком кінець у бік за розробленою нами методикою – безпечне і просте оперативне втручання. Анастомоз накладається нижче кукси сигмовидної кишки в зонах гарантованого кровопостачання. 


Ключові слова


рак; товста кишка; трансверзосигмоанастомоз; інвагінаційний

Повний текст:

PDF

Посилання


Salmin RM. Eksperimental'noe obosnovanie effektivnosti kompressionnogo invaginatsionnogo tolstokishechnogo anastomoza s kollagenovymi kol'tsami [Experimental substantiation of the effectiveness of compression intussusception of colonic anastomosis with collagen rings] [avtoreferat]. Grodno; 2014. 23 s.

Sharipov KhYu, Kurbonov KM, Nazarov KhSh, Sadulloev DN. Invaginatsionnye anastomozy v khirurgii tolstoy kishki [Invagination anastomoses in colon surgery]. Vestnik Avitsenny. 2010;1:30-3.

Prus SYu. Pogruzhnoy invaginatsionnyy anastomoz v khirurgii tolstoy kishki (kliniko-eksperimental'noe issledovanie) [Immersion invagination anastomosis in colon surgery (clinical and experimental study)] [avtoreferat]. Ryazan'; 2013. 21 s.

Nishanov FR, Abdullazhanov BR, Usmanov UD, Otakuliev AZ. Vybor sposoba anastomoza u bol'nykh s khirurgicheskimi zabolevaniyami tolstoy kishki [Selecting the method of anastomosis in patients with surgical diseases of the colon]. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2013;6:9-13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Салмин РМ. Экспериментальное обоснование эффективности компрессионного  инвагинационного толстокишечного анастомоза с коллагеновыми кольцами [автореферат]. Гродно; 2014. 21 с.

2. Шарипов ХЮ, Курбонов КМ, Назаров ХШ, Садуллоев ДН. Инвагинационные анастомозы в хирургии толстой кишки. Вестник Авиценны. 2010;1:30-3.

3. Прус СЮ. Погружной инвагинационный  анастомоз в хирургии толстой кишки (клинико-экспериментальное исследование) [автореферат]. Рязань; 2013. 21 с .

4. Нишанов ФР, Абдуллажанов БР, Усманов УД, Отакулиев АЗ. Выбор способа анастомоза у больных с хирургическими заболеваниями толстой кишки. Харківська хірургічна школа 2013;6:9-13.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754