DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.26

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТИПІВ КОНФЛІКТІВ ТА ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ

A. S. Biduchak, A. A. Beletska

Анотація


Мета роботи – аналізувати типи конфліктів, причини виникнення внутрішньоособистісних, міжособистісних, внутрішньогрупових та міжгрупових конфліктів і сутність процесу їх розв’язання.

Матеріал і методи. Матеріалами дослідження слугували джерела наукової літератури, що дозволило виявити типи конфліктів, причин їх виникнення та розв’язання.

Результати. Проаналізовано типи конфліктів, фактори, що сприяють виникненню та сутність процесу їх розв’язання. Досліджено причини виникнення внутрішньоособистісних, міжособистісних, внутрішньогрупових та міжгрупових конфліктів.

Висновки. Наявність великої кількості причин конфліктів збільшує ймовірність їх виникнення. Ефективне управління конфліктами дає можливість розвивати активність думки, розмаїття вчинків, мудро сприймати проблеми та розв’язувати їх.


Ключові слова


конфлікт; типи конфлікту; причини конфлікту; розв’язання конфлікту

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vashchenko IV. Konflikty: suchasnyi stan, problemy ta napriamky yikh vyrishennia v orhanakh vnutrishnikh sprav [Conflicts: the current state, problems and directions of their solution in the internal affairs bodies]. Monohrafiia. Kharkiv: OVS. 2002. 256. (in Ukraine).

DurmanenkoYeA. Konflikty v pedahohichnomu protsesi [Conflicts in the pedagogical process]. Monohrafiia. Lutsk. RVV. Vezha. Volynskyi derzhavnyi universytet im. LesiUkrainky. 2004. 287.(in Ukraine).

Kryvoruchko O. Analiz konfliktu v kolektyvi [Analysis of the conflict in the group]. Personal. 2003.101-103. (in Ukraine).

Moroz OO, Moroz OV, Smetaniuk OA, Lazarchuk OV. Teoriia konfliktiv v konteksti pobudovy zahalnoi modeli efektyvnosti suchasnoho pidpryiemstva [The theory of conflicts in the context of building a general model of the efficiency of a modern enterprise]. Monohrafiia. Vinnytsia. 2010. 256 s.(in Ukraine).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ващенко ІВ. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та на- прямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. Монографія. Харків: ОВС. 2002. 256.

2. Дурманенко ЄА. Конфлікти в педагогічному процесі. Монографія. Луцьк. РВВ. Вежа. Волинський державний універ- ситет iм. Лесі Українки. 2004.287.

3. Криворучко О. Аналіз конфлікту в колективі. Персонал. 2003.101-103.

4. Мороз ОО, Мороз ОВ, Сметанюк ОА, Лазарчук ОВ. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства. Монографія. Вінниця. 2010. 256.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754