DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.27

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

V. V. Gordienko, A. V. Yasinskaya, V. F. Rusnak

Анотація


Резюме. У роботі висвітлено організацію викладання на кафедрі фізіології студентам фармацевтичного факультету дисципліни «Анатомія і фізіології людини», з використанням сучасних методів навчання та міжкафедральної інтеграції для підвищенні якості підготовки  майбутніх фармацевтичних працівників.


Ключові слова


aнатомія і фізіологія людини; методи навчання; студенти-фармацевти

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurevych RS, Kademiia MIu, Koziar MM. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti maibutnikh fakhivtsiv [Information and communication technologies in the professional education of future specialists]: monohrafiia. L'viv: Spolom; 2012. 502 s. (in Ukrainian).

Zaporozhan VM, Kashtal'ian MM, Chernets'ka OV. Suchasni pidkhody do osvitn'oho protsesu z pidhotovky vysokoprofesiinykh fakhivtsiv [Modern approaches to the educational process for the training of highly professional specialists]. Medychna osvita. 2017;3:27-31. (in Ukrainian).

Zaporozhan VM, Kresiun VI, Rohachevs'kyi OP, Chernets'ka OV. Perspektyvy vprovadzhen' suchasnykh innovatsii v osvitniu diial'nist' universytetu [Prospects of introduction of modern innovations in educational activity of the university]. Medychna osvita. 2016;2:73-6. (in Ukrainian).

Tymofiichuk IR, Semenenko SB, Hordiienko VV, Shvets' VI. Dosvid vykladannia fiziolohii za kredytno-modul'noiu systemoiu v Bukovyns'komu derzhavnomu medychnomu universyteti [Experience in teaching physiology in a credit-module system at Bukovina State Medical University]. V: Materialy Kh yuvileinoi Vseukr. navch.- nauk. konf. z mizhnar. uchastiu Kredytno-modul'na systema orhanizatsii navchal'noho protsesu u vyschykh medychnykh (farmatsevtychnomu) navchal'nykh zakladakh Ukrainy na novomu etapi; 2013 Kvi 18-19; Ternopil'. Ternopil': Ukrmedknyha; 2013, s. 510-13. (in Ukrainian).

Hai LA, Sukhinin YuV, Venher VF, Saied Muksen, Serdiuk VV. Suchasni metody vykladannia medychnykh dystsyplin u vyschii shkoli [Modern methods of teaching medical disciplines in high school]. Medychna osvita. 2016;1:15-8. (in Ukrainian).

Khodorovs'kyi HI, Tkachuk SS, Shvets' VI, redaktor. Osnovy fiziolohii [Fundamentals of physiology]: navch.-metod. posib. Chernivtsi: BDMU; 2014. 559 s. (in Ukrainian).

Tkachuk SS, Yasins'koi OV, Semenenko SB. Fiziolohiia neirohumoral'noi rehuliatsii [Physiology of neurohumoral regulation]: navch. posib. Chernivtsi: BDMU; 2017. 199 s. (in Ukrainian).

Cherkasov VH, Khmara TV, Makar BH, Proniaiev DV. Anatomiia liudyny [Anatomy of a person]: pidruchnyk. Chernivtsi: Meduniversytet; 2012. 462 s. (in Ukrainian).

Kryvets'kyi VV, Liutyk MD, Lukan'ova SM, Dybel' OV. Anatomiia liudyny z osnovamy fiziolohii [Anatomy of a person with the basics of physiology]: pidruchnyk. Chernivtsi: Misto; 2017. 368 s. (in Ukrainian).

Boichuk TM, Herush IV, Khodorovs'kyi VM. Dosvid vprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u navchal'nomu protsesi Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho universytetu [Experience in introducing information and communication technologies in the educational process of Bukovinian State Medical University]. Medychna osvita. 2012;2:64-7. doi: https://doi.org/10.11603/me.v0i2.1280 (in Ukrainian).

Masheiko IV, Peleshenko HB, Masheiko AM. Rol' informatsiinykh tekhnolohii u vykladanni dystsyplin studentam vyschykh medychnykh navchal'nykh zakladiv [The role of information technology in teaching disciplines to students of higher medical education institutions]. Medychna osvita. 2017;1:23-6. (in Ukrainian).

Bak M. Mul'tymedia v osvitn'omu prostori suchasnoi Pol'schi [Multimedia in the educational space of modern Poland]. Vyscha osvita Ukrainy. 2015;1:71-4. (in Ukrainian).

Dubinin SI, Vatsenko AV, Piliuhin VO, Ulanovs'ka-Tsyba NA, Perederii NO, Riabushko OB, ta in. Zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii yak zaporuka pidvyschennia efektyvnosti ta yakosti navchannia u vyschii shkoli [Application of innovative technologies as a guarantee of increasing the efficiency and quality of teaching in higher education]. Medychna osvita. 2016;4:12-4. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гуревич РС, Кадемія МЮ, Козяр ММ. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія. Львів: Сполом;  2012. 502 с.

2. Запорожан ВМ, Каштальян ММ, Чернецька ОВ. Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців. Медична освіта. 2017;3:27-31.

3. Запорожан ВМ, Кресюн ВЙ, Рогачевський ОП, Чернецька ОВ. Перспективи впроваджень сучасних інновацій в освітню діяльність університету. Медична освіта. 2016;2:73-6.

4. Тимофійчук ІР, Семененко СБ, Гордієнко ВВ, Швець ВІ. Досвід викладання фізіології за кредитно-модульною системою в Буковинському державному медичному університеті. В: Матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.- наук. конф. з міжнар. участю Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі; 2013 Кві 18-19; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2013, с. 510-13.

5. Гай ЛА, Сухінін ЮВ, Венгер ВФ, Сайед Муксен, Сердюк ВВ. Сучасні методи викладання медичних дисциплін у вищій школі.  Медична освіта. 2016;1:15-8.

6. Ходоровський ГІ, Ткачук СС, Швець ВІ, редактор. Основи фізіології: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ; 2014. 559 с.

7. Ткачук СС, Ясінської ОВ, Семененко СБ. Фізіологія нейрогуморальної регуляції: навч. посіб. Чернівці: БДМУ; 2017. 199 с.

8. Черкасов ВГ, Хмара ТВ, Макар БГ, Проняєв ДВ. Анатомія людини: підручник. Чернівці: Медуніверситет; 2012. 462 с.

9. Кривецький ВВ, Лютик МД, Луканьова СМ, Дибель ОВ. Анатомія людини з основами фізіології: підручник. Чернівці: Місто; 2017. 368 с.

10. Бойчук ТМ, Геруш ІВ, Ходоровський ВМ. Досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі Буковинського державного медичного університету. Медична освіта. 2012;2:64-7. doi: https://doi.org/10.11603/me.v0i2.1280

11. Машейко ІВ, Пелешенко ГБ, Машейко АМ. Роль інформаційних технологій у викладанні дисциплін студентам вищих медичних навчальних закладів. Медична освіта. 2017;1:23-6.

12. Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі. Вища освіта України. 2015;1:71-4.

13. Дубінін СІ, Ваценко АВ, Пілюгін ВО, Улановська-Циба НА, Передерій НО, Рябушко ОБ, та ін. Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі. Медична освіта. 2016;4:12-4. 

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754