DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.4

ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА УМОВНО-ПАТОГЕННА МІКРОФЛОРА ПРИ ПОЛІКІСТОЗІ ЯЄЧНИКІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЕКСПОНУВАННЯ МАРГАНЦЕМ ТА НІКЕЛЕМ

S. V. Gunkov

Анотація


Мета. Вивчення частоти запальних процесів та показників умовно патогенної мікрофлори у жінок з полікістозом яєчників (ПКЯ) в умовах підвищеного рівня експонування марганцем та нікелем.

Матеріал і методи. Відібрано 2 групи жінок. Перша група, контрольна, складалась із 57 здорових жінок репродуктивного віку. Друга група –  64 жінки з ПКЯ. Обидві групи не відрізнялися за масою тіла. Аналіз частоти запальних процесів проводився за даними мікроскопічних характеристик мікробіоценозу піхви. Методом Real-Time PCR виключено наявність патогенних інфекцій (гонококи, хламідії, трихомонади, герпес 1 та 2 типів, цитомегаловірус, M. genitalium) і проведено вивчення кількісних показників Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp., Candida spp., Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis та Lactobacillus spp.  Оцінка достовірності результатів здійснювалась за допомогою критеріїв U- Манна–Уітні, t – Стьюдента.

Результати. При відсутності статевих патогенних інфекцій у жінок з ПКЯ значно частіше спостерігаються ознаки запальних процесів піхви. У контролі патологічні зразки виявлені в 10,52 %, у жінок з ПКЯ – у 84,38 % = 0,000). Запальні процеси у жінок з ПКЯ супроводжуються зменшенням кількості лактобактерій і збільшенням кількості облігатно-анаеробних бактерій та мікоплазм. У жінок з ПКЯ частіше виявляються гриби роду Candida, але при цьому не виявлено збільшення кількісних показників.

Висновок. Запальні процеси при ПКЯ супроводжуються порушенням біоценозу піхви. Підвищений рівень експонування марганцем та нікелем може розглядатися в якості ко-фактора порушень мікрофлори в організмі.


Ключові слова


полікістоз яєчників; запалення; мікрофлора; марганець; нікель

Повний текст:

PDF

Посилання


Hun'kov SV, Tatarchuk TF, Vykhor VO, Kapshuk IM, Vetokh HV, Babych SV. Doslidzhennia balansu esentsiinykh makro- ta mikroelementiv u zhinok z polikistozom yaiechnykiv [Research of the balance of essential macro- and microelements for women with polycystic ovary]. Suchasni problemy toksykolohii, kharchovoi ta khimichnoi bezpeky. 2015;4:51-3. (in Ukrainian).

Costa LG, Aschner M, editors. Manganese in Health and Disease. Cambridge: The Royal Society of Chemistry; 2015. 654 p. doi: http://dx.doi.org/10.1039/9781782622383

Kročková J, Massányi P, Sirotkin AV, Lukáč N, Kováčik A. Nickel-induced structural and functional alterations in porcine granulosa cells in vitro. Biol Trace Elem Res. 2013;154(2):190-5. doi: 10.1007/s12011-013-9733-5

Suzuki K, Higuchi H, Iwano H, Lakritz J, Sera K, Koiwa M, et al. Analysis of trace and major elements in bronchoalveolar lavage fluid of Mycoplasma bronchopneumonia in calves. Biol Trace Elem Res. 2012;145(2):166-71. doi: 10.1007/s12011-011-9180-0


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гуньков СВ, Татарчук ТФ, Вихор ВО, Капшук ІМ, Ветох ГВ, Бабич СВ.  Дослідження балансу есенційних макро- та мікроелементів у жінок з полікістозом яєчників. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2015;4:51-3.

2. Costa LG, Aschner M, editors. Manganese in Health and Disease. Cambridge: The Royal Society of Chemistry; 2015. 654 p. doi: http://dx.doi.org/10.1039/9781782622383

3. Kročková J, Massányi P, Sirotkin AVLukáč NKováčik A. Nickel-induced structural and functional alterations in porcine granulosa cells in vitro. Biol Trace Elem Res. 2013;154(2):190-5. doi: 10.1007/s12011-013-9733-5

4. Suzuki K, Higuchi H, Iwano H, Lakritz J, Sera K, Koiwa M, et al. Analysis of trace and major elements in bronchoalveolar lavage fluid of Mycoplasma bronchopneumonia in calves. Biol Trace Elem Res. 2012;145(2):166-71. doi: 10.1007/s12011-011-9180-0

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754