DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.9

ОСОБЛИВОСТІ КАПІЛЯРОСКОПІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НІГТЬОВОГО ЛОЖА ТА СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

T. N. Mikhjejeva, D. Yu. Nechytailo

Анотація


Однією із патогенетичних ланок розвитку хронічного гастродуодениту є дисфункція вегетативної нервової системи і мікроциркуляторні розлади. Вегетативна дисфункція лежить і в основі порушень роботи серцево-судинної системи, зокрема, в регуляції артеріального тиску.

Мета роботи - вивчити особливості капіляроскопічних показників та стан слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей з хронічною гастродуоденальної патологією та підвищеним рівнем артеріального тиску у них.

Матеріали та методи. Обстежено 80 дітей шкільного віку з діагнозом: хронічний поверхневий гастродуоденіт, хронічний ерозивний гастродуоденіт, хронічний гіперпластичний гастродуоденіт.

Результати. Усім дітям проведено: езофагогастродуоденофіброскопію із макроскопічною оцінкою стану слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки, біомікроскопію капілярів нігтьового ложа, тонометрію. У 11% дітей виявлено артеріальну гіпертензію. У дітей із хронічним ерозивним і гіперпластичним гастродуоденітом із супутньою у них артеріальною гіпертензією достовірно частіше спостерігалися мікроциркуляторні розлади в капілярах нігтьового ложа і в слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки, ніж у дітей із хронічним поверхневим гастродуоденітом.

Висновки. Отримані результати досліджень засвідчують про чітку залежність між змінами в мікроциркуляторному руслі капілярів нігтьового ложа і судин слизових оболонок шлунка і дванадцятипалої кишки.


Ключові слова


діти; хронічні гастродуоденіти; мікроскопія капілярів нігтьового ложа; слизова оболонка шлунка та дванадцятипалої кишки

Повний текст:

PDF

Посилання


Beketova NV. Khronichnyi hastroduodenit u ditei i pidlitkiv: epidemiolohiia, etiolohiia, patohenez, diahnostyka (chastyna I) [Chronic gastroduodenitis in children and adolescents: epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnosis (part I)]. Dytiachyi likar. 2012;6:20-4. (in Ukrainian).

Bobrova OV, P’iankova NI, Nadtochii NI, Zamula VV. Epidemiolohichni aspekty perebihu khronichnoi hastroduodenal'noi patolohii u ditei [Epidemiological aspects of chronic gastroduodenal pathology in children]. Suchasna hastroenterolohiia. 2010;2:33-6. (in Ukrainian).

Lychkovs'ka OL. Osoblyvosti psykhoemotsiinoho stanu ditei z patolohiieiu hastroduodenal'noi dilianky [Psychoemotional characteristics of children with gastroduodenal pathology]. Lvivskyi medychnyi chasopys/Acta Medica Leopoliensia. 2012;18(3):12-8. (in Ukrainian).

Pylypets' HM. Stan vehetatyvnoi nervovoi systemy u ditei z khronichnym hastrytom i hastroduodenitom u period remisii [Vegetative nervous system status in pediatric patients with chronic gastritis and gastroduodenitis in remission stage]. Suchasna hastroenterolohiia. 2007;6:47-9. (in Ukrainian).

Tiazhka OV, Bobrova OV, Koshova AO. Vikovi morfolohichni osoblyvosti khronichnoho zapalennia slyzovoi obolonky shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky [Age-morphological features of chronic inflammation of the mucous membrane of the stomach and duodenum]. Sovremennaya pediatriya. 2011;5:161-3. (in Ukrainian).

Abdel-Salam OM, Czimmer J, Debreceni A, Szolcsányi J, Mózsik G. Gastric mucosal integrity: gastric mucosal blood flow and microcirculation. J Physiol Paris. 2001;95(1-6):105-27.

Stollte M, Eidt S. Chronic erosions of the antral mucosa: a sequela of Helicobacter pylori-induced gastritis. Z Gastroenterol. 1992;30(12):846-50.

Toljamo KT, Niemela SE, Karvonen AL, Karttunen R, Karttunen TJ. Histopathology of gastric erosions. Association with etiological factors and chronicity. Helicobacter. 2011;16(6):444-51. doi: 10.1111/j.1523-5378.2011.00871.x


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бекетова НВ. Хронічний гастродуоденіт у дітей і підлітків: епідеміологія, етіологія, патогенез, діагностика (частина І). Дитячий лікар. 2012;6:20-4.

2. Боброва ОВ, П’янкова НІ, Надточій НІ, Замула ВВ. Епідеміологічні аспекти перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей. Сучасна гастроентерологія. 2010;2:33-6.

3. Личковська ОЛ. Особливості психоемоційного стану дітей з патологією гастродуоденальної ділянки. Львівський медичний часопис/Acta Medica Leopoliensia. 2012;18(3):12-8.

4. Пилипець ГМ. Стан вегетативної нервової системи у дітей з хронічним гастритом і гастродуоденітом у період ремісії. Сучасна гастроентерологія. 2007;6:47-9.

5. Тяжка ОВ, Боброва ОВ, Кошова АО. Вікові морфологічні особливості хронічного запалення слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. Современная педиатрия. 2011;5:161-3.

6. Abdel-Salam OM, Czimmer JDebreceni ASzolcsányi JMózsik G. Gastric mucosal integrity: gastric mucosal blood flow and microcirculation. J Physiol Paris. 2001;95(1-6):105-27.

7. Stollte M, Eidt S. Chronic erosions of the antral mucosa: a sequela of Helicobacter pylori-induced gastritis. Z Gastroenterol. 1992;30(12):846-50.

8. Toljamo KT, Niemela SE, Karvonen AL, Karttunen RKarttunen TJ. Histopathology of gastric erosions. Association with etiological factors and chronicity. Helicobacter. 2011;16(6):444-51. doi: 10.1111/j.1523-5378.2011.00871.x

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754