DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.3.65.2018.15

РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У РОЗЛАДАХ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА

Yu. Ye. Rogovy, Yu. V. Bilooka, V. V. Bilooky

Анотація


Дослідження присвячене з’ясуванню ролі цитокінів в розладах  функції нирок за синдрому подразненого кишечника.

Мета роботи - проведення патофізіологічного аналізу ролі цитокінів плазми крові в порушенні функції нирок за синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю.

Матеріал і методи. Обстежено 60 хворих з синдромом подразненого кишечника. Чоловіків - 18, жінок - 42 віком від 28 до 62 років. Із яких: з синдромом подразненого кишечника з закрепом склали -  28 хворих, синдромом подразненого кишечника з діареєю -  32. Контрольну групу склали 25 практично здорових пацієнтів. Визначали в плазмі крові рівень цитокінів: фактору некрозу пухлин-альфа, інтерлейкіну-1-бета, інтерлейкіну-4 та інтерлейкіну -6. Статистичну обробку даних проводили за допомогою комп`ютерних програм “Stat­grafics” та “Exel7.0”.

Результати. У хворих на синдром подразненого кишечника наростання вмісту фактору некрозу пухлин-альфа, інтерлейкіну-1-бета, інтерлейкіну-4 та інтерлейкіну-6 супроводжується гальмуванням сумарної, ферментативної, неферментативної фібринолітичної активності сечі та проксимальної реабсорбції іонів натрію.

Висновки. Виявлені більш істотні прояви дисбалансу цитокінів та функціонального стану нирок у хворих на синдром подразненого кишечника з діареєю порівняно до вищезазначеного синдрому із закрепом пояснюється розвитком зневоднення, гемоконцентрації, гіпоксії, активації перекисного окиснення ліпідів та більш істотних ушкоджувальних проявів процесу запалення за умов діареї.  


Ключові слова


цитокіни; нирки; синдром подразненого кишечника; патогенез

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dorofeev AE, Rudenko NN, Shvets NI, Snisarevskaya TP. Lechenie sindroma razdrazhennogo kishechnika. Mesto probiotikov [Treatment of the irritable bowel syndrome: the role of probiotics]. Suchasna hastroenterolohiia. 2018;2:77-82. (in Russian).

Kharchenko NV, Korulya IA, Kharchenko VV, Chervak IN. Sindrom razdrazhennogo kishechnika. Sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu [Irritable bowel syndrome: modern approaches to the diagnosis and treatment]. Suchasna hastroenterolohiia. 2017;2:56-60. (in Russian).

Nechytailo MIu, Bilookyi VV, Rohovyi YuIe. Zhovchnyi perytonit: patofiziolohiia i likuvannia [Biliary peritonitis: pathophysiology and treatment]. Chernivtsi: Bukrek; 2011. 296 p. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Kopchuk TH, Filipova LO. Patofiziolohiia nyrok za rozvytku hariachky [Pathophysiology of the kidneys for the development of fever]: monohrafiia. Chernivtsi: Misto; 2015. 183 p. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Zlotar OV, Filipova LO. Patofiziolohiia hepatorenal'noho syndromu na poliurychnii stadii sulemovoi nefropatii [Pathophysiology of hepatorenal syndrome at the polyuric stage of sulmephic nephropathy]: monohrafiia. Chernivtsi: Misto; 2012. 200 p. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Slobodian KV, Filipova LO. Patofiziolohiia vikovykh osoblyvostei funktsii nyrok za umov nadlyshku i defitsytu ioniv natriiu pry sulemovii nefropatii [Pathophysiology of age characteristics of kidney functions in conditions of surplus and deficiency of sodium ions in case of sulphate nephropathy]: monohrafiia. Chernivtsi: BDMU; 2013. 199 p. (in Ukrainian).

Boichuk TM, Rohovyi YuIe, Ariichuk OI. Patofiziolohiia nyrok za nefrolitiazu [Pathophysiology of kidney in case of nephrolithiasis]: monohrafiia. Chernivtsi: BDMU; 2018. 195 p. (in Ukrainian).

Gozhenko AI. Teoriya bolezni [Theory of the disease]: monografiya. Odessa: Feniks. 2017. 236 p. (in Russian).

Rohovyi YuIe, Bocharov AV, Kobylians'ka RM. Rol' al'ternatyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni teoretychnykh ta klinichnykh medychnykh dystsyplin [The role of alternative teaching methods in the teaching of theoretical and clinical medical disciplines]. Medychna osvita. 2003;1:22-4. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дорофеев АЭ, Руденко НН, Швец НИ, Снисаревская ТП. Лечение синдрома раздраженного кишечника. Место пробиотиков. Сучасна гастроентерологія. 2018;2:77-82.

2. Харченко НВ, Коруля ИА, Харченко ВВ, Червак ИН. Синдром раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению. Сучасна гастроентерологія. 2017;2:56-60.

3. Нечитайло МЮ, Білоокий ВВ, Роговий ЮЄ. Жовчний перитоніт: патофізіологія і лікування. Чернівці: Букрек; 2011. 296 с.

4. Роговий ЮЄ, Копчук ТГ, Філіпова ЛО. Патофізіологія нирок за розвитку гарячки: монографія. Чернівці: Місто; 2015. 183 с.

5. Роговий ЮЄ, Злотар ОВ, Філіпова ЛО. Патофізіологія гепаторенального синдрому на поліуричній стадії сулемової нефропатії: монографія. Чернівці: Місто; 2012.  200 с.  

6. Роговий ЮЄ, Слободян КВ, Філіпова ЛО. Патофізіологія вікових особливостей функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії: монографія. Чернівці: БДМУ; 2013. 199 с.

7. Бойчук ТМ, Роговий ЮЄ, Арійчук ОІ. Патофізіологія нирок за нефролітіазу. Чернівці: БДМУ; 2018. 195 c.

8. Гоженко АИ. Теория болезни: монография. Одесса: Фенікс. 2017. 236 с.

9. Роговий ЮЄ, Бочаров АВ, Кобилянська РМ. Роль альтернативних методів навчання при викладанні теоретичних та клінічних медичних дисциплін. Медична освіта. 2003;1:22-4.

 

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754