Том 17, № 3 (2018)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ МІКРОБІОЦИНОЗУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК PDF (English)
A. A. Antoniv
КАРІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУКАЛЬНИХ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ, ХВОРИХ НА НЕОНАТАЛЬНИЙ СЕПСИС, ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОХІМІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСЦЬ ПРОЖИВАННЯ ЇХ МАТЕРІВ PDF
O. V. Vlasova
ПЕРВИННИЙ МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СКРИНІНГ IN VITRO СЕРЕД 5-ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ (1,3-ТІАЗОЛІДИН-2-ІЛІДЕН)ПІРИМІДИН-2,4,6-ТРИОНІВ PDF
O. I. Gavryliuk, S. Ye. Dejneka, V. B. Popovych
ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СИСТЕМУ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НЕФРОПАТІЇ PDF
I. V. Gerush, N. P. Grigorieva, I. O. Kolianyk, Ye. O. Ferenchuk, M. V. Dikal
СТАН БІОЦЕНОЗУ ПІХВИ В ЖІНОК ІЗ ПОЛІКІСТОЗОМ ЯЄЧНИКІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЕКСПОНУВАННЯ МАРГАНЦЕМ І НІКЕЛЕМ PDF
S. V. Gunkov
КРОВОПОСТАЧАННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ФОРМУ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА PDF
S. N. Didenko
ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН У ПАРОДОНТІ ХВОРИХ З КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ PDF (English)
N. Yu. Emelyanova
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ PDF
N. M. Ivanova, I. Yu. Blazhyna
КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ГОСТРИХ ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ У ДІТЕЙ PDF
O. K. Koloskova, L. A. Ivanova, I. B. Horbatiuk
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРАНУЛОЦИТІВ У ФОРМУВАННІ АСТМА-ФЕНОТИПІВ У ХВОРИХ ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
O. Koloskova, T. Lobanova, H. Myslytska
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ CCD-ПОЗИТИВНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ АЛЕРГІЇ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ PDF
M. M. Kurtova, I. H. Koltsova, A. P. Borovyk, Ye. V. Tarasov
ЗМІНИ СУБЦИРКАДІАННИХ РИТМІВ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПРООКСИДАНТНО- АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ ТА КОРЕКЦІЯ МЕЛАТОНІНОМ PDF
I. V. Lopushynska
МОЖЛИВОСТІ НЕФРОПРОТЕКЦІЇ СОРБІЛАКТ- L-АРГІНІНОВИМ КОМПЛЕКСОМ В ПЕРІОДІ НЕСТІЙКОЇ КОМПЕНСАЦІЇ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ PDF
N. A. Maksymchuk, V. N. Konovchuk
ВІКОВІ СТРУКТУРНІ ЗМІНИ АПОНЕВРОЗІВ ПРЯМИХ М'ЯЗІВ ЖИВОТА У ХВОРИХ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ВЕНТРАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ PDF (English)
F. G. Nazyrov, A. M. Shamsiev, I. M. Baybekov, O. D. Eshonhodjaev, S. S. Davlatov
РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У РОЗЛАДАХ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА PDF (English)
Yu. Ye. Rogovy, Yu. V. Bilooka, V. V. Bilooky
ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА. ВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИКИ PDF
R. V. Senyutovich, O. I. Ivashchuk, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodyaka, V. Yu. Bodyaka, V. P. Ungurean, V. P. Ungurean, I. O. Malyshevsky, I. O. Malyshevsky, Yu. Ya. Chuprovska, Yu. Ya. Chuprovska, B. I. Shumko, B. I. Shumko
ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА СТАН ЧИННИКІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМОРБІДНОСТІ ІЗ ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА ОЖИРІННЯМ PDF
O. S. Khukhlina, O. D. Liakhovych, O. Ye. Mandryk, I. V. Dudka, T. V. Dudka
СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В НІЙ PDF (English)
Zh. A. Chornenka
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬБЕНДАЗОЛУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВУ ЕХІНОКОКОЗУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ PDF (Русский)
A. M. Shamsiev, J. A. Shamsiev, Z. B. Kurbaniyazo, T. J. Eshkobilov, F. S. Oripov, K. E. Rakhmanov, S. S. Davlatov
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ТА АНОМАЛЬНИМИ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ PDF
O. M. Yuzko
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І МІКРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОБІОТИ ВМІСТУ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ЗУБІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГРАНУЛЮЮЧОМУ ПЕРІОДОНТИТІ PDF
N. D. Yakovychuk, I. Y. Sydorchuk, M. O. Ishkov, S. Y. Deyneka
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ВЕНТРАЛЬНОЮ ГРИЖЕЮ та СУМІСНИМИ ПАТОЛОГІЯМИ PDF (Русский)
B. A. Mardonov, U. A. Sherbekov, U. A. Sherbekov, U. A. Sherbekov, J. J. Vohidov, J. J. Vohidov, J. J. Vohidov
ЕХІНОКОКОЗ ПЕЧІНКИ: ЧАСТОТА ЗУСТРІВАНОСТІ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF (Русский)
A. M. Shamsiev, J. A. Shamsiev, Z. B. Kurbaniyazov, K. E. Rakhmanov, S. S. Davlatov
УСКЛАДНЕННЯ ОПЕРІЗУВАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОЮ СТАФІЛОДЕРМІЄЮ, ЗУМОВЛЕНОЮ S. EPIDERMIDIS PDF
A. M. Sokol, Yu. O. Randiuk, N. A. Bogachyk, Ya. V. Venglovska, O. V. Myronyk, S. H. Kozakova
ДИСИПАТИВНІ СТРУКТУРИ ГЛІКОКАЛІКСУ В РЕГУЛЯЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ PDF
N. V. Shaplavskiy, V. F. Myslitskiy, O. V. Нutsul
ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНООДИНИЦЬ ІЗ ПРОПРІАТИВАМИ В СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
N. I. Bytsko
ЗНАЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
O. I. Godovanets', Y. V. Budayev, Y. V. Budayev, R. A. Levandovsky, R. A. Levandovsky, N. M. Chaikovska, N. M. Chaikovska