DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.3.65.2018.16

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА. ВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИКИ

R. V. Senyutovich, O. I. Ivashchuk, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodyaka, V. Yu. Bodyaka, V. P. Ungurean, V. P. Ungurean, I. O. Malyshevsky, I. O. Malyshevsky, Yu. Ya. Chuprovska, Yu. Ya. Chuprovska, B. I. Shumko, B. I. Shumko

Анотація


Резюме. За останні 5 років відзначено значне зниження (майже втричі) кількості хворих, які одержували променеву терапію раку шлунка. Цілковито не проводилось опромінення шлунка в неоад’ювантному та ад’ювантному режимах. Основними показаннями до терапії був рак кардіального відділу шлунка з порушенням прохідності, больовий синдром.

Паліативний ефект терапії досягнуто у 60% випадків. Застосування променевої терапії раку шлунка гальмує відсутність сучасних плануючих систем. Виявлені групи хворих, яким доцільне проведення променевої терапії раку шлунка. Плануючи терапію, доцільно орієнтуватись на відомі дані з орієнтирами на кісткові утворення епігастральної ділянки.

Мета роботи – оцінити ефективність та показання до променевої терапії раку шлунка за два періоди – 1997-2003 роки та 2016-2017 роки; виявити тенденції в показаннях до променевої терапії раку шлунка; обґрунтувати можливість розширення показань до променевої терапії на основі попереднього досвіду та теперішнього стану хірургічного лікування.

Матеріали та методи. У процесі дослідження проведено ретроспективний аналіз історій захворювань пацієнтів із раком шлунка після комплексного та паліативного лікування.

Результати. Проаналізовані результати променевої терапії раку шлунка у 1997-2003 роках у неоад’ювантному та ад’ювантному режимах, за результатами яких встановлено, що суттєвого продовження життя оперованих хворих не досягнуто. У 2015-2107 роках променева терапія виконувалась винятково з паліативною метою і у 60% хворих досягнуто покращення стану (зменшення больового синдрому та обструкції).

Висновки. Променева терапія раку шлунка показана з паліативною метою. Існують можливості і показання до ад’ювантної променевої терапії раку шлунка.


Ключові слова


рак шлунка; променева терапія; паліативна радіотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Senyutovych RY, Ivashhuk OI, Pylypiv VM, Olijnyk EV. Promeneva terapiia raku shlunka [Radiation therapy for stomach cancer]. Chernivtsi: BDMU; 2014. 188 p. (in Ukrainian).

Tey J, Soon YY, Koh WY, Leong CN, Choo BA, Ho F, et al. Palliative radiotherapy for gastric cancer: a systematic review and metaanalysis. Oncotarget. 2017;8(15): 25797-805. doi: 10.18632/oncotarget.15554

Panq X, Wei W, Lenq W. Radiotherapy for gastric cancer: a systemic review and metaanalysis. Tumor Biol. 2014;35(1):387-96. doi: 10.1007/s13277-013-1054-y

Repka MC, Salem ME, Unger KR. The role of radiotherapy in the management of gastric сancer. Am J Hematol Oncology. 2017;13(5):8-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сенютович РВ, Іващук ОІ, Пилипів ВМ, Олійник ЕВ. Променева терапія раку шлунка. Чернівці: БДМУ; 2014. 188 с.

2. Tey J, Soon YY, Koh WYLeong CNChoo BAHo F, et al. Palliative radiotherapy for gastric cancer: a systematic review and metaanalysis. Oncotarget. 2017;8(15): 25797-805. doi: 10.18632/oncotarget.15554

3. Panq X, Wei W, Lenq W. Radiotherapy for gastric cancer: a systemic review and metaanalysis. Tumor Biol. 2014;35(1):387-96. doi: 10.1007/s13277-013-1054-y

4. Repka MC, Salem ME, Unger KR. The role of radiotherapy in the management of gastric сancer. Am J Hematol Oncology. 2017;13(5):8-15.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754