DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.3.65.2018.7

ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН У ПАРОДОНТІ ХВОРИХ З КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

N. Yu. Emelyanova

Анотація


Анотація. Захисні властивості ясен залежать від загального стану організму, наявності захворювань внутрішніх органів та систем. Накопичені численні дані про взаємозв'язок хвороб внутрішніх органів з дістрофічно- запальними ураженнями пародонту. Відомо, що порушення контролю клітинної загибелі та проліферації призводить до порушення клітинного гомеостазу і прогресуванню хронічних захворювань.

Мета роботи - визначити параметри співвідношення процесів проліферації та апоптозу у пацієнтів з ХОЗЛ в поєднанні з ІХС.

Матеріали та методи. Проведено цитологічне, морфологічне та імуногістохімічне дослідження епітеліоцитів ясен 130 пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС, 38 хворих з ХОЗЛ, та 71 пацієнта з ІХС. Група контролю - 20 соматично здорових пацієнта. Цитологічне дослідження проводили на зішкрябах з поверхні епітелію прикріплених ясен з подальшим фарбуванням і прогляданням на світловому мікроскопі Micros (Австрія). За допомогою непрямого імуноцитохімічного пероксидазного методу визначали відносну кількість імунокомпетентних клітин з маркерами CD95 +. Для дослідження маркера проліферації Ki-67 застосовували непрямий імуноцитохімічний метод з використанням моноклональних антитіл з біопсії ясен. Статистична обробка проводилася за допомогою програмного забезпечення "SPSS 13" з розрахунком медіани і інтерквартільного розмаху.

Результати. В основній групі спостерігалося збільшення відсотка клітин, що знаходяться на заключних стадіях диференціювання при порівнянні з іншими групами, збільшення числа клітин, які мають рецептор запрограмованої клітинної смерті. Однак, у пацієнтів з ІХС проліферативна активність епітеліоцитів ясен підвищується в 3,7 разів у порівнянні зі значенням в групі практично здорових осіб і характеризується відставанням апоптоза.

Висновки. Клітинне оновлення епітеліоцитів у даної категорії хворих характеризується прогресуючим відставанням апоптозу епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота від швидкості проліферативних процесів.


Ключові слова


пародонт; запрограмована клітинна смерть; епітеліоцит; проліферація епітеліоцитів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ashurov GG, Ismoilov AA. Rezul'taty ocenki sostojanija tkanej parodonta u bol'nyh s obshhesomaticheskoj patologiej [The results of the evaluation of the condition of periodontal tissues in patients with obscheomatic pathology]. Nauchno-prakticheskij zhurnal TIPPMK. 2012;4:10-2. (in Russian).

Shen TC, Chang PY, Lin CL, Chen CH, Tu CY, Hsia TC, et al. Risk of periodontal diseases in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a nationwide population-based cohort study. Medicine (Baltimore) [Internet]. 2015[cited 2018 Aug 27];94(46):e2047. Available from: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2015/11170/Risk_of_Periodontal_Diseases_in_Patients_With.18.aspx doi: 10.1097/MD.0000000000002047

Tonetti MS, Van Dyke TE. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. J Periodontol [Internet]. 2013[cited 2018 Aug 27];84(4 Suppl):S24-9. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1902/jop.2013.1340019 doi: 10.1902/jop.2013.1340019

Romanenko IG, Poleschuk ÎYu, Kaladze ÊN. Sostojanie gigieny polosti rta i tkanej parodonta u detej s hronicheskim generalizovannym kataral'nym gingivitom na fone bronhial'noj astmy [State of the Oral Cavity and Tissues of Parodentium in Children with Chronic Generalized Catarrhal Gingivitis on the Background of Bronchial Asthma]. Bulletin of problems biology and medicine. 2014;2(2):121-5. (in Russian).

Speranskaya EM, Muhamedzhanova LR, Golubcova NN, Kuznecova RG. Proliferativnaja aktivnost' tkanej parodonta pri vospalitel'no-destruktivnyh porazhenijah [Proliferative activity in periodontal tissues in cases of inflammatory-destructive lesions]. Practical medicine. 2016;4-2:106-10. (in Russian).

Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2017 Report. GOLD Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2017[cited 2018 Aug 29];195(5):557-82. Available from: https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201701-0218PP#readcube-epdf doi: 10.1164/rccm.201701-0218PP


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ашуров ГГ, Исмоилов АА. Результаты оценки состояния тканей пародонта  у больных с общесоматической патологией. Научно-практический журнал ТИППМК. 2012;4:10-2.

2. Shen TC, Chang PY, Lin CL, Chen CH, Tu CY, Hsia TC, et al. Risk of periodontal diseases in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a nationwide population-based cohort study. Medicine (Baltimore) [Internet]. 2015[cited 2018 Aug 27];94(46):e2047. Available from: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2015/11170/Risk_of_Periodontal_Diseases_in_Patients_With.18.aspx doi: 10.1097/MD.0000000000002047

3. Tonetti MS, Van Dyke TE. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases.  J Periodontol [Internet]. 2013[cited 2018 Aug 27];84(4 Suppl):S24-9. Available from:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1902/jop.2013.1340019 doi: 10.1902/jop.2013.1340019

4. Романенко ИГ, Полещук ОЮ, Каладзе КН. Состояние гигиены полости рта и тканей пародонта у детей с хроническим генерализованным катаральным гингивитом на фоне бронхиальной астмы. Вісник проблем біології і медицини. 2014;2(2):121-5.

5. Сперанская ЕМ, Мухамеджанова ЛР, Голубцова НН, Кузнецова РГ. Пролиферативная активность тканей пародонта при воспалительно-деструктивных поражениях. Практическая медицина. 2016;4-2:106-10.

6. Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2017 Report. GOLD Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2017[cited 2018 Aug 29];195(5):557-82. Available from: https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201701-0218PP#readcube-epdf  doi: 10.1164/rccm.201701-0218PP

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754