DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.4.66.2018.10

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДКИ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ШИЇ У ЗАРОДКОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

L. Ya. Lopushniak, O. F. Marchuk, A. V. Bambuliak, O. M. Boichuk, V. F. Rusnak

Анотація


Мета роботи – з’ясувати особливості закладки та розвитку окремих органів шиї у зародковому періоді онтогенезу людини.

Матеріал та методи. Дослідження проведено на 12 серіях послідовних гістологічних зрізів зародків людини 4 – 6 тижнів (4,0-13,5 мм тім'яно-куприкової довжини, ТКД). У дослідження включені тільки ті випадки, коли причина смерті не була пов'язана з патологією органів, судин і нервів шиї. Використані методи виготовлення серій послідовних гістологічних зрізів, звичайного та тонкого препарування під контролем бінокулярної лупи, графічного і пластичного реконструювання, мікроскопії, морфометрії.

Результати. У зародків довжиною 4,0-4,5 мм зачатки стравоходу, гортані та трахеї визначаються, як похідні ротоглотки, на рівні першого шийного хребця, однак жодних морфологічних структур, які б могли бути використані для визначення межі між зачатками дихальної і травної трубок, не виявлено. Попереду зачатків дихальної та травної систем розміщуються великих розмірів, зачатки серця та печінки (великих розмірів), а позаду - зачатки кардинальних вен, дорсальної аорти та хребтового стовпа.

Упродовж п’ятого тижня ембріонального розвитку закладка ротоглотки являє собою розширену передню частину головної кишки. Ротова ямка, яка є початковим відділом ротоглотки, обмежена зверху непарним лобовим відростком, знизу – парними нижньощелепними відростками та з боків – верхньощелепними відростками. Дорсальніше від закладки глотки знаходиться шийна частина хребтового стовпа, вентральніше – зачаток гортані, а вентролатерально – судинно-нервовий пучок шиї. Зачаток гортані нагадує собою овальної форми скопичення мезенхіми, яка розвивається внаслідок замикання та відокремлення епітеліального жолобка від вентральної стінки передньої кишки. На досліджуваній стадії внутрішньоутробного розвитку визначаються четверті зяброві артерії, які трансформуються справа у безіменну артерію, а зліва – в дугу аорти.

У зародків 9,0-12,0 ммТКД у каудальному відділі передньої стінки глотки на рівні відгалуження трахейного зачатка з’являється парне потовщення мезенхіми у вигляді черпакуватих валиків з дорсально спрямованою вирізкою та поперечний валик, які відмежовують вхід у дихальну трубку. Визначається також закладка надгортанника. Венозна система ділянки шиї представлена, в основному, передніми кардинальними венами, які розміщені вентральніше хребта. Внаслідок сполучення передніх та задніх кардинальних вен утворюються спільні кардинальні вени. Наприкінці зародкового періоду розвитку із краніальної ділянки передньої кардинальної вени формуються внутрішня і зовнішні яремні вени.

Висновки. Наприкінці зародкового періоду розвитку чіткого відмежування глотки і трахеї не спостерігається, оскільки вони оточені спільним шаром мезенхіми. Гортань представлена потовщенням мезенхіми, розташованої безпосередньо біля входу в дихальну трубку. Основні вени шиї формуються із передніх кардинальних вен.


Ключові слова


шия; органи шиї; зародковий період; онтогенез; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Vissarionov SV, Kokushin DN, Belyanchikov SM, Murashko VV, Kartavenko KA. Operativnoe lechenie vrozhdennoy deformatsii grudopoyasnichnogo otdela pozvonochnika u detey [Surgical treatment of congenital deformity of thoracolumbar spine in children]. Pediatric traumatology, orthopaedics and reconstructive surgery. 2013;1(1):10-5. (in Russian).

Kryvetskyi VV, Besplitnik MG, Narsiya VI, Kryvetskyi IV. Rozvytok struktur khrebtovoho stovpa v prenatal'nomu periodi ontohenezu liudyny [The development of structures in the spine in prenatal period of human ontogenesis]. Bulletin of problems biology and medicine. 2017;1:287-90. (in Ukrainian).

Pishak VP, Ryzynchuk MO. Analiz poshyrenosti pryrodzhenykh vad rozvytku u novonarodzhenykh Chernivets'koi oblasti za danymy henetychnoho monitorynhu [Analysis of the prevalence of birth defects in newborns in Chernivtsi region according to genetic monitoring data]. Ukraine. Nation’s Health. 2013;1:28-31. (in Ukrainian).

Zavaliy MA, Plaksivyy AG, Balantsev AG. Taktika lecheniya bol'nykh s travmaticheskimi i vospalitel'nymi zabolevaniyami shei [Tactics of treating the patients with traumatic and inflammatory diseases of the neck]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2014;13(3):45-7. (in Russian).

Galyfos G, Stefanidis I, Kerasidis S, Stamatatos I, Geropapas G, Giannakakis S, et al. Carotid artery injury: up-to-date management. J Trauma Treat. 2016;5:283. doi: 10.4172/2167-1222.1000283

Korotkich NG, Olshansky MS, Stepanov IV. Mul'tidistsiplinarnyy podkhod k diagnostike obshirnykh angiodisplaziy golovy i shei [Multidisciplinary approach to diagnostics of extensive vascular head and neck malformations]. Stomatologiy. 2012;91(1):40-5. (in Russian).

Tkachenko PІ, Rezvina KYu. Diahnostychni aspekty bichnykh kist shyi [Diagnostic aspects of neck lateral cyst]. Bulletin of problems biology and medicine. 2016;1(2):281-3. (in Ukrainian).

Myslovs'kyi IA, Cherednichenko AI, Sotnikova AO, Kuziv OP, Shevchenko VP. Efektyvnist' khirurhichnoho likuvannia hlybokykh flehmon shyi ta yikh uskladnen' [Effectiveness of surgical treatment of deep neck phlegmon and their complications]. V: Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. studentiv ta molodykh vchenykh Aktual'ni pytannia teoretychnoi ta praktychnoi medytsyny; 2015 Kvi 23-24; Sumy. Sumy: Vydavnytstvo Sums'koho derzhavnoho universytetu; 2015, p. 333-4. (in Ukrainian).

Bojchuk TM, Tsyhykalo OV, Kashperuk-Karpuk IS, Tovkach YuV. Embryology and Clinical Anatomy of the Neck. Chernivtsi: Meduniversity; 2016. 88 p.

Tsyhykalo OV, Popova IS, Shostenko AA, Dronyk II, Perebyinis PP. Morfolohichni osoblyvosti dilianok i trykutnykiv shyi liudyny [Morphological pacularities of regions and triangles of human neck]. Bulletin of problems biology and medicine. 2016;2(4):26-31. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Виссарионов СВ, Кокушин ДН, Белянчиков СМ, Мурашко ВВ, Картавенко КА. Оперативное лечение врожденной деформации грудопоясничного отдела позвоночника у детей. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2013;1(1):10-5.

2. Кривецький ВВ, Бесплітнік МГ, Нарсія ВІ, Кривецький ІВ. Розвиток структур хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини. Вісник проблем біології і медицини. 2017;1:287-90.

3. Пішак ВП, Ризинчук МО. Аналіз поширеності природжених вад розвитку у новонароджених Чернівецької області за даними генетичного моніторингу. Україна. Здоров’я нації. 2013;1:28-31.

4. Завалий МА, Плаксивый АГ, Баланцев АГ. Тактика лечения больных с травматическими и воспалительными заболеваниями шеи. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2014;13(3):45-7.

5. Galyfos G, Stefanidis I, Kerasidis S, Stamatatos I, Geropapas G, Giannakakis S, et al. Carotid artery injury: up-to-date management. J Trauma Treat. 2016;5:283. doi: 10.4172/2167-1222.1000283

6. Коротких НГ, Ольшанский МС, Степанов ИВ. Мультидисциплинарный подход к диагностике обширных ангиодисплазий головы и шеи. Стоматология. 2012;91(1):40-5.

7. Ткаченко ПІ, Резвіна КЮ. Діагностичні аспекти бічних кіст шиї. Вісник проблем біології і медицини. 2016;1(2):281-3.

8. Мисловський ІА, Чередніченко АІ, Сoтнікова АО, Кузів ОП, Шевченко ВП. Ефективність хірургічного лікування глибоких флегмон шиї та їх ускладнень. В: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених Актуальні питання теоретичної та практичної медицини; 2015 Кві 23-24; Суми. Суми: Видавництво Сумського державного університету; 2015, с. 333-4.

9. Bojchuk TM, Tsyhykalo OV, Kashperuk-Karpuk IS, Tovkach YuV. Embryology and Clinical Anatomy of the Neck. Chernivtsi: Meduniversity; 2016. 88 p.

10. Цигиколо ОВ, Попова ІС, Шостенко АА, Дроник ІІ, Перебийніс ПП. Морфологічні особливості ділянок і трикутників шиї людини. Вісник проблем біології і медицини. 2016;2(4):26-31.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754