Том 17, № 4 (2018)

Зміст

Статті

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ᾽Я УКРАЇНИ У 2017 Р. PDF
O. V. Myslytskiy, L. I. Zakrutko, L. G. Bilan, N. O. Movchun
КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ ПОПУЛЯЦІЇ ЕНДОКРИНОЦИТІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ ЛІНІЇ SHR НА ФОНІ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ PDF (Русский)
T. V. Abramova, Yu. M. Kolesnik, T. V. Ivanenko
ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ТЕРМІНОМ ДЕБЮТУ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ ТА СЕКРЕЦІЄЮ КОРТИЗОЛУ PDF
O. D. Aleksandruk
РІВЕНЬ АНТИМЮЛЛЕРОВОГО ГОРМОНУ В КРОВІ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ПРИ ЕНДОМЕТРІОЗІ ЯЄЧНИКІВ PDF
A. V. Andriiets, O. M. Yuzko
ОСОБЛИВОСТІ ЖОВЧОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ РІЗНИХ ОБ'ЄМІВ ЇЇ ПАРЕНХІМИ PDF
M. S. Hnatiuk, N. Ya. Monastyrska, L. V. Tatarchuk
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ ТА ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНИХ ФЕРМЕНТІВ В ОРГАНІЗМІ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ЗА УМОВ ПОЛОГОВОГО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ PDF
O. S. Godovanets, L. V. Agafonova
ВПЛИВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ АНТИАРИТМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЧАСТИМИ НАПАДАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ УПРОДОВЖ 6- МІСЯЧНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
V. P. Ivanov, T. D. Danilevych
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ РАННЬОГО ПОЧАТКУ У ДІТЕЙ PDF
O. K. Koloskova, T. M. Bilous, G. I. Bilyk
ВПЛИВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО СИНДРОМУ НА АКТИВАЦІЮ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО - ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНІ ПЕЧІНКИ PDF
V. O. Krylyuk, I. V. Kuzminskyi, V. K. Grodetskyi, V. D. Foundiur, S. O. Yakobchuk, O. B. Kolotуlo, O. Y. Khomko
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДКИ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ШИЇ У ЗАРОДКОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
L. Ya. Lopushniak, O. F. Marchuk, A. V. Bambuliak, O. M. Boichuk, V. F. Rusnak
ІЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗИ. КЛАСИФІКАЦІЯ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
R. W. Senyutovych, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodiaka, Yu. Ya. Chuprovska
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ НИРОК ПРИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОМУ СИНДРОМІ НА ТЛІ АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ PDF
N. A. Slyvka, N. G. Virstyuk, I. S. Davydenko, G. A. Martynyuk, T. I. Bevz, V. A. Gaidukov
БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОМПОНЕНТІВ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА В ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ PDF
D. B. Stoliar, O. V. Tsygykalo, L. P. Lavriv, O. L. Skrypa, L. A. Andrushchak
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЗОНО-КИСНЕВОЇ СУМІШІ НА МОРФОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК PDF
Ya. Susak, R. Tsimbalyuk, Ye. Deneka, M. Maksymenko, I. Tiuliukin
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, Z. Y. Kotsiubiichuk
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ PDF
Zh. A. Chornenka
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ КОРОМ ДІТЕЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ПИТАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З МАТЕРІАЛАМИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) PDF
A. O. Zaderei, L. V. Melnychuk
ПАТЧІ ТА БАТРЕСІНГ В ЗАХИСТІ АНАСТОМОЗІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ PDF
R. W. Senyutovych, O. I. Ivashchuk, V. Y. Bodiaka, Yu. Ya. Chuprovska