ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ

Автор(и)

  • Zh. A. Chornenka Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.4.66.2018.16

Ключові слова:

розповсюдженість, захворюваність, туберкульоз, динаміка, смертність

Анотація

Мета роботи. Аналіз динаміки захворюваності населення Чернівецької області на туберкульоз та роль сімейного лікаря у забезпеченні профілактики.
Матеріал і методи. Основними методами дослідження поширеності та захворюваності на туберкульоз є аналіз основної обліково-статистичної медичної документації протитуберкульозних диспансерів (ф.089/о).
Результати дослідження. Проаналізовано динаміку розповсюдженості, захворюваності та смертності на туберкульоз у Чернівецькій області за 5 років та участь сімейного лікаря у профілактиці туберкульозу.
Висновки. Необхідно здійснити швидке реформування підходів до надання протитуберкульозної допомоги населенню шляхом розвитку системи амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз.

Посилання

Slabkyi HO, redaktor. Reitynhova otsinka stanu zdorov’ia naselennia, diial'nosti ta resursnoho zabezpechennia zakladiv okhorony zdorov’ia Ukrainy za poperednimy danymy monitorynhu. 2015 rik [Rating assessment of the health status of the population, activity and resource provision of Ukrainian healthcare facilities according to preliminary monitoring data. 2015 year]. Kiev: MOZ Ukrainy; 63 p. (in Ukrainian).

Slabkiy GA, Mironyuk IS, Dudnik SV, Kachala LA, Slabkiy VG. Kharakteristika rasprostranennosti zabolevaniy sredi naseleniya starshikh vozrastnykh grupp Ukrainy [Characteristics of the prevalence of diseases among the population of the older age groups of Ukraine]. V: Materialy nauch.-prak. konf. s mezhdunar. uchastiem Aktual'nye problemy gerontologii i geriatrii; 2016 Noya 3-4; Samarkand. Problemy biologii i meditsiny (Uzbekistan). 2016;3.1:110. (in Russian).

Lazoryshynets' VV, Lisnevs'ka NO, Koval'chuk Lya, Slabkyi HO, Holubchykov MV, Diachuk DD, ta in. Okhorona zdorov’ia Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy [Health care in Ukraine: state, problems, perspectives]: spetsializovane vydannia. Kiev; 2014, p. 7-9. (in Ukrainian).

Slabkyi HO, Shafrans'kyi VV, Myroniuk IS. Pershocherhovi zavdannia hromads'koho zdorov’ia v Ukraini [Primary Public Health Problems in Ukraine]. V: Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. do Vsesvitnoho dnia zdorov’ia Depresiia: davai pohovorymo; 2017 Kvi 6-7; Kiev. Kiev; 2017, p. 48-50. (in Ukrainian).

Hrebniak MP, Slabkyi HO, Schudro SA, Fedorenko RA. Profilaktyka shkidlyvoho vplyvu atmosfernykh zabrudnen' na zdorov’ia naselennia v ekonespryiatlyvykh rehionakh [Prevention of harmful effects of atmospheric pollution on the health of the population in disadvantaged regions]: metod. rekom. Kiev; 2016. 36 p. (in Ukrainian).

Rynda FP. Stan zastosuvannia profilaktychnykh metodiv u praktychnii diial'nosti likariv zahal'noi praktyky – simeinykh likariv [State of application of preventive methods in practice of general practitioners – family doctors]. Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine. 2016;1:14-23. doi: 10.11603/1681-2786.2016.1.6590 (in Ukrainian).

Slabkiy GO, Zashchik NS. Do pytannia smertnosti naselennia v rezul'tati samoruinivnoi povedinky [To the problem of population mortality due to self-destructive behavior]. Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine. 2016;3:27-30. doi: 10.11603/1681-2786.2016.3.7006 (in Ukrainian).

Kryzyna NP, Kowalenko OO. Derzhavna polityka rozvytku systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini ta postradians'kykh krainakh [Public policy of development of system of health protection in Ukraine and post-soviet countries]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia [Internet]. 2016[tsytovano Lys 24];2:1-11. Dostupno: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/18.pdf (in Ukrainian).

Zhylka NYa, Kudria AV. Pervynna medychna dopomoha: normatyvno-pravovyi aspekt [Primary healthcare: regulatory aspect]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2016;1-2:74-8. (in Ukrainian).

Chepelevska LA, Rudnytskyi OP. Rol profilaktyky khronichnykh neinfektsiinykh zakhvoriuvan v pokrashchenni medyko-demohrafichnoi sytuatsii [The role of prevention of chronic non-infectious diseases in improving the medical and demographic situation]. Stratehichni napriamky realizatsii Yevropeiskoi stratehii «Zdorovia–2020» v Ukraini. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu. Poltava, 28–30 travnia, 2014:102-103 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-10

Номер

Розділ

Статті