DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.2.68.2019.8

ДІАГНОСТИКА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ВАГІТНИХ ЖІНОК, СХИЛЬНИХ ДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ

L. V. Dudchenko, I. T. Lukivska

Анотація


Мета дослідження - проаналізувати зміни психоемоційний стан у вагітних за умов
тютюнопаління.
Матеріал і методи. Обстежено 75 вагітних, які розподілені на 2 підгрупи: 1-А
групу склали 45 вагітних, що палили цигарки протягом вагітності; 1-Б групу склали 30 вагітних, що палили до вагітності і не зловживали тютюном впродовж теперішньої вагітності. Контрольну групу склали 40 здорових вагітних, які не палили і
не перебували під впливом тютюнопаління під час вагітності. Психодіагностичне
дослідження проведено за допомогою скринінг-тесту "Tobacco-UDIT" та тесту "К.
Фагерстрема визначення нікотинової залежності".
Результати. Доведено, що вагітні, залежні від тютюнопаління, характеризуються
підвищеним психоемоційним стресом і належать до високої групи ризику перинатальних ускладнень. Доведено, що серед основної групи вагітних найбільша
кількість жінок ставляться до вагітності тривожно (29,33 %), депресивно (21,33
%) та оптимально (18,67 %). Встановлено, що основна група вагітних жінок має
середній рівень нікотинової залежності, характеризується тривожним та депресивним психологічним компонентом гестаційної домінанти, які обумовлені ситуативними показниками, що засвідчує можливість вагітних відмовитися від
тютюнокуріння за умови правильно розробленого психологічного супроводу.
Висновки. Психодіагностичний аналіз дослідження вагітних, схильних до тютюнопаління, дав змогу встановити середній рівень нікотинової залежності, яка характеризується тривожним та депресивним психологічним компонентом гестаційної
домінанти.
Ефективно розроблений психологічний супровід та психокорекція вагітних, схильних до тютюнопаління, сприятимуть зниженню стану реактивної тривожності і
надасть можливість сформувати оптимальний тип психологічного компонента
гестаційної домінанти.

Ключові слова


тютюнопаління; вагітність; психоемоційний стан; діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Herasimchuk TS, Kotlova YuV, Dubinina YaP. Problema

vidmovy vid palinnia zhinok-hoduval'nyts' ta shliakhy yii vyrishennia [The problem of smoking cessation of nursing women and

ways to solve it]. Science Rise. 2014;2:12-4. doi: https://doi.org/

10.15587/2313-8416.2014.27247 (in Ukrainian).

Golubenko МYu. Kharakterystyka perebihu vahitnosti u

zhinok zi stazhem tiutiunopalinnia [Description of flow of pregnancy for women with experience of smoking]. Actual problems of

transport medicine. 2011;4:103-6. (in Ukrainian).

Podol'sky VV, Dronova VL, Teslyuk RS, Gul'chij MM. Osoblyvosti psykhoemotsiinoho stanu v zhinok fertyl'noho viku, yaki

perebuvaiut' pid vplyvom tiutiunopalinnia [Particularities of

Psychoemotional State of Fertile Women under the Influence of

Smoking]. Health of Woman. 2011;2:68-9. (in Ukrainian).

Dotsch J, Alejandre-Alcazar M, Janoschek R, Nüsken E,

Weber LT, Nüsken KD. Perinatal programming of renal function.

Curr Opin Pediatr. 2016;28(2):188-94. doi: 10.1097/MOP.000

0000000000312

Lee K.W, Richmond R, Hu P, French L, Shin J, Bourdon C, et

al. Prenatal exposure to maternal cigarette smoking and DNA methylation - epigenome-wide association in a discovery sample of

adolescents and replscation in an independet cohort at birth throung

17 years of age. Environ Heath Perspect. 2015;123(2):193-9. doi:

10.1289/ehp.1408614

Singal A. The role of infant nutrition in the global epіdemic

of non-communicable disease. Proc Nutr Soc. 2016;75(2):162-8.

doi: 10.1017/S0029665116000057


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Герасімчук ТС, Котлова ЮВ, Дубініна ЯП. Проблема
відмови від паління жінок-годувальниць та шляхи її вирішення.
Science Rise. 2014;2:12-4. doi: https://doi.org/ 10.15587/2313-
8416.2014.27247

Голубенко МЮ. Характеристика перебігу вагітності у
жінок зі стажем тютюнопаління. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2011;4:103-6.

Подольський ВВ, Дронова ВЛ, Теслюк РС, Гульчій ММ.
Особливості психоемоційного стану в жінок фертильного віку,
які перебувають під впливом тютюнопаління. Здоровье женщины. 2011;2:68-9.

Dotsch J, Alejandre-Alcazar M, Janoschek R, Nüsken E,
Weber LT, Nüsken KD. Perinatal programming of renal function.
Curr Opin Pediatr. 2016;28(2):188-94. doi: 10.1097/MOP.000000
0000000312

Lee K.W, Richmond R, Hu P, French L, Shin J, Bourdon C, et
al. Prenatal exposure to maternal cigarette smoking and DNA
methylation - epigenome-wide association in a discovery sample of
adolescents and replscation in an independet cohort at birth throung
17 years of age. Environ Heath Perspect. 2015;123(2):193-9. doi:
10.1289/ehp.1408614

Singal A. The role of infant nutrition in the global epіdemic
of non-communicable disease. Proc Nutr Soc. 2016;75(2):162-8.
doi: 10.1017/S0029665116000057

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754