Том 18, № 2 (2019)

Зміст

Статті

ВПЛИВ РЕОСОРБІЛАКТУ НА ПОКАЗНИКИ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ ДОФАМІН-ЗАЛЕЖНОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ СЕПСИС-ІНДУКОВАНОЇ ГІПОТЕНЗІЇ PDF
А. V. Andrushchak, V. М. Konovchuk, S. V. Kushnir
АНАЛІЗ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПЛАЗМИ КРОВІ ГІПЕРТИРЕОЇДНИХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ МЕЛАТОНІНУ PDF
S. І. Anokhina
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД, ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ І МІКРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОБІОТИ РАНОВОГО ВМІСТУ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ТА МІННО-ВИБУХОВИХ ТРАВМ PDF
V. V. Bendas, Ya. P. Stefak, V. D. Moysyuk
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ YAG ЛАЗЕРОМ PDF
N. V. Vatamanіuk, O. М. Tokar, A. S. Basista
КОМПЛЕКСНЕ МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ОНІХОМІКОЗІВ СТОП PDF
M. Y. Gajevska, A. G. Novljuk, A. I. Tkachuk
РІВНІ ВМІСТУ НІКЕЛЮ В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ЖІНОК З ПОЛІКІСТОЗОМ ЯЄЧНИКІВ, АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ДЖЕРЕЛ ЕКСПОНУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ PDF
S. V. Gunkov, T. F. Tatarchuk, S. V. Regeda
ДИНАМІКА ОНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ ТА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ PDF
T. І. Domanchuk, Zh. A. Chornenka, M. I. Gritsyuk
ДІАГНОСТИКА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ВАГІТНИХ ЖІНОК, СХИЛЬНИХ ДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ PDF
L. V. Dudchenko, I. T. Lukivska
ОСОБЛИВОСТІ МІЖГЕННИХ ТА ГЕН-ФАКТОРНИХ ВЗАЄМОДІЙ У ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМАХ РОЗВИТКУ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ ТА АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ PDF
V. Ye. Molodtsov, Z. I. Rossokha, O. I. Fediv
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП ТА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД ДІТЕЙ В ЕПІДЕМІЧНИЙ СЕЗОН 2018-2019 РОКІВ У М.ЧЕРНІВЦЯХ PDF
L. V. Melnichuk, A. A. Zaderey, I. S. Vostricova
ПСИХІЧНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
S. M. Rusina, R. A. Nikoriak
ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОГО АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ВІДНОВНИЙ ПЕРІОД PDF
N. V. Savchuk
ДИНАМІКА РІВНЯ СИРОВАТКОВИХ БІОМАРКЕРІВ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРОТЯГОМ ГОСТРОГО ПЕРІОДУ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ PDF
D. M. Surkov
ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ І ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЯ: КЛІНІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ СЕРЦЕВОГО РИТМУ PDF
V. K. Tashchuk, M. V. Tashchuk, P. R. Ivanchuk
ПОКАЗНИКИ ВАСКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ТА ГРАНУЛОЦИТАРНОГО КОЛОНІЄСТИМУЛЮЮЧОГО ФАКТОРІВ РОСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ PDF
Ya M. Teleki, L. S. Ibragimova, S. I. Gorodynsky, L. M. Goncharuk
НАСИЛЬНИЦЬКА СМЕРТЬ У ПЛОВДІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ В ПЕРІОД З 2008 ПО 2017 РІК PDF (English)
M. Baltov, I. Bivolarski, K. Sapunarova
ВІРТУАЛЬНА АУТОПСІЯ (E-AUTOPSY) У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ PDF (English)
M. Baltov, I. Bivolarski, K. Sapunarova
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА МЮЛЛЕР-МАТРИЧНА МІКРОСКОПІЯ БІЛКОВОЇ ФРАКЦІЇ ПРЕПАРАТІВ СКЛОПОДІБНОГО ТІЛА У ДІАГНОСТИЦІ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ PDF
V. T. Bachinsky, Y. V. Sarkisova, O. Y. Vanchulyak, M. S. Garazdyuk, A. D. Baranyuk
ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ КІСТОК, ЩО ПІДДАВАЛИСЯ ДІЇ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАГИБЛОЇ ОСОБИ PDF
L. L. Golubovich, V. T. Bachinskyi, M. D. Zubko, A. L. Golubovich, P. L. Golubovich, A. V. Kurtev
ЕКСПЕРТИЗА КЛІНІЧНОГО СТАНУ ПІСЛЯ ЕТАПУ УКОРІНЕННЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ В АСПЕКТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
M. V. Kasiyanchuk
DERMATOGLYPHICS FOR PREDICTION - ІДЕНТИФІКАЦІЙНА СУДОВО-МЕДИЧНА ПРОГРАМА PDF
N. M. Kozan, Yu. Z. Kotsyubinskaya, G. M. Zelenchuk
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ І УТОЧНЕННЯ КРИТЕРІЇВ І ТЕРМІНОЛОГІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ PDF (Русский)
G. F. Krivda, P. V. Plevinskis
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРУПІВ НЕВІДОМИХ ОСІБ В ОСОБЛИВО СКЛАДНИХ ВИПАДКАХ У ПРАКТИЦІ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ PDF
O. V. Кuzmenko
ЕКСПЕРТНА ІНІЦІАТИВА ЯК ЕЛЕМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ОБЛАСНИХ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВИЯВЛЕНІ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН В БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТАХ PDF
O. І. Mokaniuk, D. V. Musiienko, V. V. Zhuk, T. Iu. Melnyk, S. A. Bukin
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ СМЕРТІ У ПІЗНЬОМУ ПОСТМОРТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ PDF
V. A. Povstianyi
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЛАЗЕРНОЇ АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ МІКРОСКОПІЇ ГІСТОЛОГІНИХ ЗРІЗІВ ПРЯМОГО М'ЯЗУ ЖИВОТА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ PDF
A-V. S. Syvokorovska
ЛЕТАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ/ЗЛОВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ PDF (English)
J. Sidlo, P. Ocko, L. Mikulas, J. Sikuta
ОЦІНКА СТРУКТУРНО-ФУКНЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М'ЯЗІВ У РАЗІ НАСЛІДКІВ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
V. K. Sokol
БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІОКАРДА ТА ПЕРИКАРДІАЛЬНОЇ РІДИНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДОСЛІДЖЕНЬ У СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
A. M. Biliakov
СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОТРАВМИ, СПРИЧИНЕНОЇ ЕЛЕКТРОШОКОВИМИ ПРИСТРОЯМИ PDF
Ye. A. Varfolomeiev
ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР М.С. БОКАРІУС - ФУНДАТОР СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ: ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ PDF
V. M. Lisovyi, V. O. Ol'hovskyi, Yu. M. Kravchenko, V. V. Bondarenko
УСКЛАДНЕННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ КОНСЕРВАТИВНОЇ МІОМЕКТОМІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
I. Z. Gladchuk, G. V. Shitova, D. M. Zhelezov, N. A. Zarzhitska
ХАРАКТЕРИСТИКА СФІНКТЕРІВ ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
V. F. Myslytsky, M. D. Liutyk, T. V. Protsak, O. S. Zabrods`ka, V. P. Shafranyuk, T. I. Boychuk
РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ PDF
I. I. Zamorskii, T. G. Кopchuk, V. M. Drachuk, S. D. Novychenko, T. S. Shchudrova
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
S. І. Malyk, L. M. Zheliba, Y. A. Medrazhevska, A. I. Semenenko, H. I. Khrebtii