ВПЛИВ УНІТІОЛУ НА ФУНКЦІЮ НИРОК

Автор(и)

  • R. B. Kosuba
  • V. V. Gordienko
  • O. O. Perepelytsia

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.4.70.2019.7

Ключові слова:

унітіол, функція нирок, одноразове, тривале введення, щури

Анотація

Дослідження присвячене з'ясуванню впливу антидотного препарату унітіолу (2,3-
димеркаптопропансульфонату натрію) на функціональний стан нирок за різної
тривалості застосування.
Мета роботи - дослідити вплив унітіолу на видільну функцію нирок за одноразового та тривалого введень.
Матеріали та методи. Робота виконана на статевозрілих щурах-самцях, у яких
досліджували функцію нирок у динаміці після одноразового, 10-добовго та 20-добового введень унітіолу (50 мг/кг, підшкірно) на тлі водного (примусового) діурезу,
якого досягали введенням у шлунок питної води в об'ємі 5 % від маси тіла тварин.
У сечі визначали концентрацію йонів натрію, калію, гідрогену, вміст креатиніну,
білка, амоніаку, титрованих кислот, рН. Отримані дані порівнювали з показниками
вихідного рівня контролю та даними попередньої дослідної групи тварин, що дало
можливість аналізувати йонорегулювальну, екскреторну та кислотнорегулювальну
функції нирок за різних режимів застосування препарату.
Результати. Після одноразової ін'єкції унітіолу через 2 год після водного навантаження діурез у тварин вірогідно зріс на 11,8 %, в 1,7 раза зменшилася концентрація
йонів натрію в сечі і в 1,5 раза - натрійурез. Оскільки калійурез не змінився, у сечі
1,6 раза зменшився натрій/калієвий коефіцієнт. На тлі незначного (12,6 %) збільшення екскреції креатиніну майже втричі зменшилася концентрація та екскреція
білка з сечею. Не зазнали змін екскреція титрованих кислот, амоніаку та амонійний
коефіцієнт. Удвічі зменшилася екскреція йонів гідрогену при зсуві рН сечі в лужний
бік. Після 10-добового, 20-добового уведень унітіолу сечовиділення помірно зросло
на 15,9 % проти контролю. Концентрація йонів натрію в сечі зменшилася в 2,7 -2,2
раза, натрійурез - у 2,4 та 1,9 раза порівняно з вихідним рівнем. Після 20-добового
введення в 1,3 раза зріс калійурез, однак натрій/калієвий коефіцієнт, як і в попередньому періоді, залишався в 12,6 раза нижчим, ніж у контрольних тварин.
Концентрація білка в сечі і його екскреція знизилися порівняно з вихідним рівнем в
4,3 та 3,6 раза. Амонійний коефіцієнт зріс до рівня в 1,4 раза вищого, ніж у контрольних тварин. Екскреція протонів гідрогену зросла до рівня контрольних тварин
на тлі залужнення сечі.
Висновки. Вплив унітіолу на функціональний стан нирок (йонорегулювальна,
екскреторна, кислотнорегулювальна функції) у щурів на тлі водного навантаження
залежить від тривалості уведення препарату. За одноразового введення препарату на тлі незначного збільшення діурезу, залуження сечі, відсутності впливу на
калійурез значно зменшується екскреція йонів натрію і білка. За тривалого (10, 20
діб) уведення унітіолу зростає помірна діуретична, натрійзатримувальна та
білокзберігаюча дія при зсуві рН сечі у лужний бік.

Посилання

1.Trakhtenberg IM, Sheyman BS, Prodanchuk NG. Aktual'nye

aspekty problemy antidotnoy terapii v Ukraine [Actual aspects of

antidotal therapy problems in Ukraine]. Nauka i praktyka.

2014;1(2):22-37. (in Russian)

2.Luzhnikov BA, redaktor. Meditsinskaya toksikologiya.

Natsional'noe rukovodstvo [Medical toxicology. National

leadership]. Moscow: GEOTAR-Media; 2012. 928 p. (in Russian)

3.Apykhtina OL. Otruiennia ta osoblyvosti zastosuvannia

antydotiv [Poisoning and the use of antidotes]. V: Trakhtenberh

IM, redaktor. Likars'ka toksykolohiia. Doklinichni doslidzhennia.

Kiev: Avitsena; 2019, p. 411-77. (in Ukrainian)

4.Vilensky SA, Redman K. British anti-lewisite (dimmer

caprol): an amazing history. Ann Emerg Med. 2003;41(3):378-83.

doi: 10.1067/mem.2003.72

Konovchuk VM, Vlasik LI, Akentyev SO, Akentyeva MS.Hostri otruiennia vazhkymy metalamy: antydoty ta intensyvna terapiia [Acute heavy metal poisoning: antidotes and intensive care]. Emergency medicine. 2014;2:79-82. (in Ukrainian)

6.Maksimov YuN, Krasnyuk EP, Ovrutskiy VM, Grigor'eva TI,

Lubyanova IP, Danova IV. Antidotnaya effektivnost' resintezirovannogo unitiola [Antidote efficacy of re-synthesized unitiol].

Sovremennye problemy toksikologii. 2000;1:44-6. (in Russian)

7.Gubsky JI, Zadorina OV, Ersteniuk AM, Osynska LF. Vplyv

unitiolu na okysliuval'nu modyfikatsiiu bilkiv plazmy krovi ta

protsesy peroksydatsii lipidiv membran hepatotsytiv schuriv za

umov intoksykatsii khlorydom kadmiiu [An influence of unitiol on

proteins oxidative modification in blood plasm and processes of

lipids peroxidation of membranes hepatocytes in rats under intoxication with cadmium chloride]. Sovremennye problemy

toksikologii. 2008;2:70-3. (in Ukrainian)

8.Okhrimenko SM, Kaliman PA. Vplyv unitiolu na stan

enerhetychnoho metabolizmu u schuriv pry vvedenni khlorydu

kobal'tu [The effect of unithiol on the state of energy metabolism

in rats under introduction of cobalt chloride]. Ukrainian Biopharmaceutical Journal. 2009;1(3):24-8. (in Ukrainian)

9.Litvitskii PF. Narkomanii, toksikomanii, otravleniya

[Narcomanias, toxicomanias, poisonings]. Voprosy sovremennoy

pediatrii. 2014;13(3):51-60. doi: https://doi.org/10.15690/vsp.v1

3i3.1028 (in Russian)

10.Ryabov SI, Natochin YuV. Funktsional'naya nefrologiya

[Functional Nephrology]. Sankt-Peterburg: Lan'; 1997. 304 p. (in

Russian)

11.Boichuk TM, Hordiienko VV, Rohovyi YuYe. Khronorytmy

nyrok: vikovyi aspekt za umov metalotoksykozu [Chronorrhythmias of the kidneys: age aspect in the conditions of metaltoxicity]. Chernivtsi: BDMU; 2016. 177 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-19

Номер

Розділ

Статті