Том 18, № 4 (2019)

Зміст

Статті

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОЕНДОКРИННОЇ ВІДПОВІДІ КРУПНОКЛІТИННИХ ТА ДРІБНОКЛІТИННИХ ВАЗОПРЕСИНЕРГІЧНИХ НЕЙРОНІВ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА НА ПЕРЕРИВЧАСТУ ДІЮ ГІПОКСИЧНОЇ ГІПОКСІЇ PDF (Русский)
A. V. Abramov, V. A. Shamenko
ЗАСТОСУВАННЯ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІНСТИТУТУ КАРДІОЛОГІЇ PDF
Zh. H. Adaricheva
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ГІПОТИРЕОЇДНИХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ МЕЛАТОНІНУ PDF
S. I. Anokhina
ПОЛІМОРФІЗМ 5G4 ГЕНА ІНГІБІТОРУ АКТИВАТОРА ПЛАЗМІНОГЕНА 1 (PAI-1) У ХВОРИХ НА ГОСТРІ УСКЛАДНЕННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ PDF
I. I. Dutka, I. I. Panchuk, R. A. Volkov, F. V. Grynchuk, A. V. Ushakov
АКТИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ МІОКАРДА ТВАРИН РІЗНОЇ СТАТІ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ АДРЕНАЛІНОМ НА ТЛІ СВІТЛОВОГО ДЕСИНХРОНОЗУ PDF
I. M. Klishch, H. O. Bezkorovayna, M. R. Khara
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ СУПУТНІМ СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА PDF
S. V. Kovalenko, S. D. Novychenko, O. Ya. Skrynchuk, V. S. Haidychuk, A. Ye. Petriuk
ВПЛИВ УНІТІОЛУ НА ФУНКЦІЮ НИРОК PDF
R. B. Kosuba, V. V. Gordienko, O. O. Perepelytsia
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КІСТОК КИСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ PDF
O. F. Marchuk, V. F. Marchuk, Yu. F. Marchuk, D. R. Andriychuk, V. T. Kulachek, Ya. V. Kulachek
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ШКОЛЯРІВ PDF
D. Yu. Nechytailo, T. N. Miheeva
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ПОЛІМЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАГОЄННЯ РІЗАНИХ РАН М'ЯКИХ ТКАНИН, УСКЛАДНЕНИХ ESCHERICHIA СOLI PDF
O. Ya. Popadyuk, R. V. Kuzyk, V. M. Kostjuk, M. M. Voloshyn
ВПЛИВ ВВЕДЕННЯ АМАНТАДИНУ СУЛЬФАТУ НА ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСІВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ ІЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ PDF
S. I. Semenenko, O. A. Khodakivsky, G. I. Hrebtiy, A. I. Semenenko, A. V. Saienko
РОЛЬ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ У ПАТОГЕНЕЗІ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ PDF
N. O. Slyvka, N. G. Virstyuk
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШИЙНОЇ ЧАСТИНИ БЛУКАЮЧОГО НЕРВА У ПЛОДОВОМУ ТА РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ ОНТОГЕНЕЗУ PDF (English)
O. M. Slobodian, L. M. Herasym
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСІБ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП PDF
T. V. Sorokman, M. I. Bachu, O. V. Makarova
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ТОПОГРАФІЇ ПІДПІД'ЯЗИКОВИХ ТРИКУТНИКІВ ПЕРЕДНЬОЇ ШИЙНОЇ ДІЛЯНКИ В ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
O. V. Tsyhykalo, S. I. Popova
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ НИРОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕЛФАЛАНУ, ПРЕПАРАТІВ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО КОЛОНІЄСТИМУЛЮЮЧОГО ФАКТОРА ТА ЕНТЕРОСОРБЦІЇ PDF
O. O. Shevchuk, T. V. Datsko, A. S. Volska, O. Z Yaremchuk, A. I. Dovgalyuk, Kh. I. Kurylo
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (стаття присвячена 75-річчю ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет") PDF
O. S. Yurtsenyuk, V. М. Pashkovskyi
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН У МЕДИЦИНІ PDF
M. A. Ivanchuk, I. V. Malyk, T. V. Knignitska, T. O. Lukashiv
НОВІТНІ ДАНІ ЩОДО РОЗХОДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ НЕДОСТАТНОСТІ КОЛОРЕКТАЛЬНИХ АНАСТОМОЗІВ PDF
R. V. Senyutovich, I. O. Malyshevsky, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodyaka, Yu. Ya. Chuprovskaya, B. I. Sсhumko, I. D. Postevka
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ, СЕЛЕЗІНКИ ТА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА УМОВ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ОСТАННЬОГО PDF
O. V. Тkachuk, S. S. Тkachuk, M. A. Povar, V. I. Shtefaniuk
МЕХАНІЗМИ РЕАГУВАННЯ ОРГАНІЗМУ НА ГІПОКСІЮ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ АДАПТОГЕННИЙ ЧИННИК. Повідомлення 1. ПОПУЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ НА ГІПОБАРИЧНУ ГІПОКСІЮ У МЕШКАНЦІВ ВИСОКОГІРНИХ РЕГІОНІВ PDF
O. V. Yasinska
КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АНГІОНЕВРОТИЧНОГО НАБРЯКУ ГУБ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИМЕКСИДУ PDF
M. O. Ishkov, J. R. Karavan, J. R. Karavan