ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ОЦІНКА ЕКСПРЕСІЇ ВІМЕНТИНУ В ЕНДОТЕЛІЇ СУДИН МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ В АСПЕКТІ ХРОНІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПОСЛІДУ

Автор(и)

  • О. А. Тюлєнєва
  • І. С. Давиденко
  • С. М. Ясніковська
  • В. О. Тюлєнєва

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXI.2.80.2022.04

Ключові слова:

матково-плацентарна ділянка, гестаційна незрілість, віментин, ендотелій, залізодефіцитна анемія вагітних

Анотація

Залізодефіцитна анемія вагітних (ЗДАВ) є актуальною проблемою сучасного
акушерства, частота якої сягає 85 %. У попередніх дослідженнях нами
встановлено, що при гестації на фоні ЗДАВ плацентарне ложе матки морфологічно
має ознаки гестаційної незрілості, вираженість якої корелює зі ступенем анемії.
Віментин є основним проміжним білком цитоскелету, який експресується
в ендотеліальних та інших клітинах мезенхіми. Віментином опосередковані такі
процеси в тканинах, як адгезія клітин, міграція, інвазія, ангіогенез та васкулогенез.
З метою верифікації отриманих раніше даних стосовно морфометричних
параметрів гемодинаміки у матково-плацентарній ділянці (МПД) залежно
від ступеня ЗДАВ та з’ясування морфогенезу матково-плацентарної форми
недостатностіпосліду, зумовленої гестаційною незрілістюматково-плацентарної
ділянки, нами була застосована методика імуногістохімічної візуалізації віментину
в ендотелії різних типів судин плацентарного ложа матки.
Мета роботи – визначити особливості імуноекспресії віментину в ендотелії судин
матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних в аспекті
хронічної недостатності посліду у термін 37-40 тижнів гестації.
Матеріали та методи. Морфологічно досліджено 140 біоптатів матковоплацентарної ділянки і міометрію, отриманих під час операції кесарського розтину
прифізіологічнійвагітностітагестаціїнафоніЗДАВІ-ІІІступенівваспектіматковоплацентарної форми недостатності посліду. Критерієм ступеня тяжкості
ЗДАВ, за матеріалами медичної документації, була концентрація гемоглобіну
в крові вагітної. За класифікацією хронічної плацентарної недостатності (ХПН)
А. П. Милованова (1999), матково-плацентарну форму хронічної недостатності
посліду (МПН) діагностували за показниками доплерометричного дослідження
з подальшим виявленням морфологічних еквівалентів.
Результати. У всіх випадках вагітності на фоні ЗДАВ у стінках спіральних
артерій відзначається зростання показників імуноекспресії віментину як маркера
збереження частини лейоміоцитів при неповній гестаційній трансформації, що
корелює зі ступенем гестаційної незрілості матково-плацентарної ділянки
та анемії і є найбільш суттєвим при вагітності з клінічними ознаками МПН на фоні
ЗДАВ. Для ендотеліоцитів венозних судин вказана тенденція зростання оптичної
густини забарвлення на віментин характерна тільки для ЗДАВ І і ІІ ступенів, тоді
як на фоні ЗДАВ ІІІ ступеня з ознаками МПН показники імуноекспресії віментину
є нижчими за аналогічні при фізіологічній вагітності. В ендотеліальних клітинах
судин мікроциркуляторного русла спостерігається помірне зменшення показників
оптичної густини забарвлення на віментин у випадках ЗДАВ І і ІІ ступенів без ознак
МПН, проте у спостереженнях із МПН на фоні анемії ІІ ступеня відзначенонезначне
посилення його експресії з появою нитчастих віментин-позитивних структур
внутрішньоклітинно і пристінково, а при ЗДАВ ІІІ ступеня рівень імуновізуалізації
віментину в 1,5 раза нижчий порівняно з фізіологічною вагітністю. Вказані
особливості, ймовірно, зумовлені згасанням процесів ангіогенезу і васкулогенезу
у матково-плацентарній ділянці при ЗДАВ ІІ-ІІІ ступенів, а також наростанням
дисциркуляторних явищ та ушкодженням ендотелію судин.
Висновки. При вагітності на фоні залізодефіцитної анемії плацентарне ложе
матки морфологічно має ознаки гестаційної незрілості. Виявлені особливості
імуноекспресії віментину в ендотеліальних клітинах різних типів судин дають
змогу вважати, що при ЗДАВ створююся морфологічні передумови до гіпоперфузіі
матково-плацентарної ділянки та розвитку порушень венозного відтоку від
плацентарного ложа матки як предиктори розвитку матково-плацентарної
форми хронічної недостатності посліду.

Посилання

Burton GJ, Fowden AL. The placenta: a multifaceted, transient

organ. PhilosTrans R Soc Lond Ser Biol Sci [Internet]. 2015[cited

May 25];370(1663):20140066. Available from: https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4305167/pdf/rstb20140066.

pdf doi: 10.1098/rstb.2014.0066

Siddheshware R, Patil SS, Sambarey PW. Clinical correlation

with pathology of placenta in medical disorders of pregnancy

and its comparison in normal pregnancy. Int J Reprod Contracept

Obstet Gynecol. 2017;6(1):127-32. doi: 10.18203/2320-1770.

ijrcog20164645

Figueiredo ACMG, Gomes- Filho IS, Silva RB, Pereira PPS, Mata

FAFD, Lyrio AO, et al. Maternal Anemia and Low Birth Weight:

A Systematic Review and Meta- Analysis. Nutrients [Internet].

[cited 2022 May 19];10(5): pii: E601. Available from:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986481/pdf/

nutrients-10-00601.pdf doi: 10.3390/nu10050601

Tiulienieva OA, Davydenko I Morfolohichna otsinka hestatsiinykh

perebudov sudynnoho rusla matkovo- platsentarnoi dilianky

pry zalizodefitsytnii anemii vahitnykh v aspekti khronichnoi

nedostatnosti poslidu [Morphological assessment of gestation

rebuilding of the vascular bed in the unterine- placental area in case of

iron deficiency anemia of pregnancy in the aspect of chronic placental

failure]. Clinical Anatomy and Operative Surgery. 2019;18(4):47-53.

doi: 10.24061/1727-0847.18.4.2019.7 (in Ukrainian)

Tiulienieva O, Davydenko I, Tiulienieva V, Marchuk O, Shelest

T, Volkov O. Histological criteria of maturity of the uterineplacental area of manure. Journal of Education, Health and Sport.

;11(5):275-80. doi: 10.12775/JEHS.2021.11.05.028

Tiulienieva OA. Imunohistokhimichna otsinka ekspresii

vimentynu v endotelii sudyn miometriiu v proektsii matkovoplatsentarnoi dilianky pry zalizodefitsytnii anemii vahitnykh v

aspekti khronichnoi nedostatnosti poslidu [Immunogistochemical

evaluation of vimentin expression in myometric vessel endothelium

in the projection of the uterine- placental area during iron

deficiency anemia in pregnancy in the aspect of chronic placental

insufficiency]. Ukrains’kyi medychnyi chasopys. 2021;4:1-4.

doi: 10.32471/umj.1680-3051.144.213689 (in Ukrainian)

Cuffe JSM, Holland O, Salomon C, Rice GE, Perkins AV. Review:

Placental derived biomarkers of pregnancy disorders. Placenta.

;54:104-10. doi: 10.1016/j.placenta.2017.01.119

Ernst LM. Maternal vascular malperfusion of the placental bed.

APMIS. 2018;126(7):551-60. doi: 10.1111/apm.12833

Taylor CR, Rudbeck L, editors. Immunohistochemical Staining

Methods. 6th ed. Dako; 2013. 208 p.

Hammer O. PAST: Paleontological Statistics, Version 4.05.

Reference manual. Oslo: Natural History Museum University of

Oslo; 2021. 284 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

Статті