DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.34

КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ПІДБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТА ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

V. K. Tashchuk, V. I. Denysiuk, H. I. Hrebtiy

Анотація


Результати багатофакторного аналізу проведеного клінічного дослідження свідчать, що прогностична ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії лізиноприлом та амлодипіном та гіполіпідемічної терапії аторвастатином у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії залежить від низки патологічних чинників, які визначаються при вихідному клініко-інструментальному обстеженні – маси тіла пацієнта, характеру порушення ліпідного спектра крові, тяжкості структурного ураження міокарда лівого шлуночка та порушення ендотеліальної функції судин.

Ключові слова


гіпертонічна хвороба; комбінована антигіпертензивна та гіполіпідемічна терапія; прогнозування ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Egan BM, Li J, Qanungo S, Wolfman TE. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients: national health and nutrition examination. Circulation. 2013;128(1):29-41. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000500.

Blacher J, Halimi JM, Hanon O, Mourad JJ, Pathak A, Schnebert B, et al. Management of arterial hypertension in adults: 2013 guidelines of the French Society of Arterial Hypertension. Presse Med. 2013;42(5):819-25. doi: 10.1016/j.lpm.2013.01.022.

Rosolová H. Combined therapy of arterial hypertension. Vnitr Lek. 2013;59(5):366-9.

Januszko-Giergielewicz B, Kubiak M, Gromadziński L. The role of combination therapy in the management of hypertension in patients with chronic kidney disease. Przegl Lek. 2013;70(4):199-204.

Girerd X, Hanon O, Pannier B, Vaïsse B, Mourad JJ. [Trends in the use of antihypertensive drugs in France from 2002 to 2012: FLAHS surveys]. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2013;62(3):210-4. doi: 10.1016/j.ancard.2013.04.011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients: national health and nutrition examination / B.M. Egan, J. Li, S. Qanungo [et al.] // Circulation. – 2013. - №128(1). - Vol. 29-41.

2. Management of arterial hypertension in adults: 2013 guidelines of the French Society of Arterial Hypertension / J. Blacher, J.M. Halimi, O. Hanon [et al.] // Presse Med. – 2013. - №42(5). Vol.819-25.

3. Rosolová H. Combined therapy of arterial hypertension / H. Rosolová // Vnitr Lek. – 2013. - №59(5). - Vol. 366-9.

4. The role of combination therapy in the management of hypertension in patients with chronic kidney disease / B. Januszko-Giergielewicz, M. Kubiak, L. Gromadziński [et al.] // Przegl Lek. – 2013. - №70(4). - Vol. 199-204.

5. Trends in the use of antihypertensive drugs in France from 2002 to 2012: FLAHS surveys / X. Girerd, O. Hanon, B. Pannier [et al.] // Ann Cardiol Angeiol (Paris). – 2013. - №62(3). Vol. 210-4.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754