DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.5

Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м.Чернівці

L. І. Vlasyk, O. М. Iftoda, O. V. Kushnir, N. M. Fundiur

Анотація


Вивчено та проаналізовано якісний та кількісний склад добових раціонів харчування дітей дошкільного віку, які відвідують дитячі навчальні заклади м. Чернівці з наступною гігієнічною оцінкою збалансованості їх вуглеводної складової. Проведений аналіз добових раціонів дітей дошкільного віку дев’яти ДНЗ м. Чернівці засвідчив, що відсотковий вміст простих вуглеводів у добовому раціоні в середньому в два рази перевищує рекомендовану норму. Вміст клітковини в раціонах усіх ДНЗ нижче рекомендованої величини надходження. Дисбаланс вуглеводної складової раціону зумовлений відсутністю у раціоні житнього хліба, дефіцитом свіжих овочів і фруктів, перевищенням кількості круп, макаронних та кондитерських виробів. Отримані результати лягли в основу розробки рекомендацій щодо корекції фактичного харчування дітей дошкільного віку, які відвідують ДНЗ м. Чернівці.

Ключові слова


добові раціони харчування; діти; збалансованість вуглеводів; клітковина; дитячі навчальні заклади

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antypkin YuH. Stan zdorov’ia ditei v umovakh dii riznykh ekolohichnykh chynnykiv [Children's health status under different environmental factors]. Mystetstvo likuvannia. 2005;2:16-23. (in Ukrainian)

Michaelsen KF, Hoppe C, Roos N, Kaestel P, Stougaard M, Lauritzen L, at al. Choice of foods and ingredients to give to moderately malnourished children 6 months to 5 years old. Food Nutr Bull. 2009;30(3 Suppl):S343-404.

Trace Elements in Human Nutrition and Health. Geneva: World Health Organisation; 1996. 361 p.

Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, еditors. Carbohydrates in: Scepesi B, Ziegler E, Filer L. Present knowledge in nutrition. USA: The Atrium; 1996, р. 33-44.

Pro zatverdzhennia norm kharchuvannia u navchal'nykh ta ozdorovchykh zakladakh [On approval of nutrition standards in educational and health institutions]. Postanova Kabminu Ukrainy vid 22.11.2004 № 1591 [Internet]. Kiev; 2004 [tsytovano 2013 Hru 25]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF (in Ukrainian).

Tutel'yan VA. Khimicheskiy sostav i kaloriynost' rossiyskikh produktov pitaniya [The chemical composition and calorie content of Russian food]: Spravochnik. Moscow: DeLi plyus; 2012. 284 p. (in Russian).

Pro zatverdzhennia Norm fiziolohichnykh potreb naselennia Ukrainy v osnovnykh kharchovykh rechovynakh ta enerhii [On approval of the Norms of physiological needs of the population of Ukraine in basic nutrients and energy]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 18.11.1999 № 272 [Internet]. Kiev; 1999[tsytovano 2013 Hru 21]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0834-99 (in Ukrainian).

Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J Nutr. 1995;125(6):1401-12. doi: 10.1093/jn/125.6.1401


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антипкін Ю.Г. Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників / Ю.Г. Антипкін // Мистецтво лікування. – 2005. – № 2. – С.16-23.

2. Choice of foods and ingredients to give to moderately malnourished children 6 months to 5 years old / Michaelsen KF., Hoppe C., Roos N. [at all] // Food Nutr Bull. – 2009. – Р. 34-42.

3. WHO. Trace Elements in Human Nutrition and Health.Geneva: World Health Organisation. – 1996. – 361 p.

4. Scepesi B. Carbohydrates, in: Present knowledge in nutrition / B. Scepesi, E. Ziegler, L. Filer // J.ILSI Press,Wash., DC. – 1996. – P.33–44.

5. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах // Постанова Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004. – 19 с.

6. Тутельян В.А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания: Справочник. – М.: ДеЛи плюс, 2012. - 284 с.

7. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії // Наказ №272  МОЗ України. - Київ, 1999. - 11 с.

8. Gibson G.R. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics / G.R.Gibson, M.B. Roberfroid // J. Nutr. – 1995. – № 125. –P.1401-1412.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754