DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.56

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

S. N. Romaniuk, T. M. Dosayev

Анотація


У медичних вишах Казахстану ідуть реформи. Основна причина, яка робить перетворення необхідними, носить об’єктивний і глобальний характер: за останні роки відбулися якісні зміни освітнього простору. Очевидна глобалізація ринка освітніх послуг.

Вирішальну роль в успіхах освіти відіграє програмна структура. Вона має бути чіткою, збалансованою за теоретичними і клінічними напрямками підготовки. Програмна структура має характеризувати навчальні програми всіх курсів і освітніх заходів, забезпечувати ефективність і прозорість діяльності медичних вишів.

Майбутній лікар має бути готовим до того, щоб систематично переробляти  могутній потік інформації, інтегрувати знання із нових дисциплін. А тому не лише програми і навчальні плани, але і педагогічні методи і форми навчання мають відповідати цим вимогам.


Ключові слова


інноваційні технології; кейс-стаді; компетентність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alieva MB, Kasen AO. Printsipy postroeniya metodicheskoy modeli formirovaniya kommunikativnoy kompetentsii u studentov [The principles of constructing a methodological model for the formation of communicative competence among students]. V: Materialy uchebno-metodicheskoy konferentsii «Model' obrazovaniya KazNMU im. S.D. Asfendiyarova Predvaritel'nye itogi, perspektivy; 2011 May 20; Almaty; 2011. (in Russian).

Shcheveleva GM. Diagnosticheskoe testirovanie predmetnikh znaniy pervokursnikov [Diagnostic testing of subject knowledge of freshmen]. Pedagogika. 2001;7:53-8. (in Russian).

Lukichev GA. Integratsiya i effektivnost' - tseli reform v vysshem obrazovanii stran Evropy [Integration and Efficiency - The Goals of Reforms in Higher Education in Europe]. Nauchnyy vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoy aviatsii. 2000;26:13-8. (in Russian).

Katochkov VM, Safronova MA. Vnedrenie kreditno-modul''noy i ball''no-reytingovoy sistem v obrazovatel''nyy protsess universiteta [Introduction of credit-modular and score-rating systems in the educational process of university]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki. 2009;24:37-42. (in Russian).

Andrienko AS. Kreditno-modul'naya organizatsiya uchenogo kursa kak osnova formirovaniya urovnya bazovikh kompetentsiy studentov vuza [Credit-modular organization of the academic course as the basis for the formation of the level of basic competencies of university students]. V: Sbornik nauchnykh trudov Aktual'nye problemy pedagogicheskoy diagnostiki monitoringa sistemy obrazovaniya; Taganrog; 2005, p.137-9. (in Russian).

Talynov E. Kreditno-modul'naya sistema - chto eto? [Credit-modular system - what is it?] V: Kreditno-modul'naya sistema organizatsii uchebnogo protsessa v vuze. Sankt-Peterburg; 2009. p. 8-9. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Алиева М.Б.,Касен А.О. «Принципы построения методической модели формирования коммуникативной компетенции у студентов С.Ж.Асфендияров атындагы Казак Улттык Медецина університеті, калыпты анатомия кафедрасынын менгерушісі, КРYА-нын академигі,медицина гылымдарынын докторы, професор А.Р.Ракышевтін 80 жылдык мерейтойына арналган Республикалык гылыми-практикалык конференція материалдарынын жинагы. 2011 ж.

2. Щевелева Г.М. Диагностическое тестирование предметних знаний первокурсников. Педагогика.2011,№7.

3. Лукичев Г.А.Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы. Науч.Вестн.Москов.государств.технич.ун.-т раждан.авиации.2000.№26

4. Каточков В.М., Сафронова М.А.»внедрение кредитно-модульной и балльно-рейтинговой систем в образовательный процесс университета.  Вестник Южно-Уральского госуниверситета. Серия: Образование. Педагогические науки, вып.№24(157),2009.

5. Андриенко А.С. «Кредитно-модульная организация ученого курса как основа формирования уровня базових компетенций студентов вуза /Актуальные проблемы педагогической діагностики мониторинга системы образования:Сб.науч.тр.,Таганрог:Изд-во Таганрог.гос.пед.ин-та, 2005.- С.137-139.

6. Е.Талынов.»Кредитно-модульная система- что это?» Кредитно-модульная система организации ученого процесса в вузе. Санкт-Петербург. Вып.890.2009.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754