Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі

Автор(и)

  • С. І. Іващук Буковинський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.4.50.2014.10

Анотація

Метою даного дослідження є встановлення патогенезу і патогенетичних механізмів реактивної відповіді нейтрофілів та імунологічної реактивності організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі. Дослідження охоплювало 189 хворих, серед яких було 144 (76,2%) чоловіки і 45 (23,8%) жінок, з набряковою формою гострого панкреатиту. Показано, що імунологічні механізми розвитку гострого панкреатиту у жінок реалізуються через підвищення у 2 рази (на 91,80%) реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів, зростання адаптаційних можливостей імунної системи (неспецифічних факторів і механізмів протиінфекційного захисту) на 33,33% та збільшенням імунологічної реактивності на 53,87%. У чоловіків дезінтеграція імунологічних механізмів формування гострого панкреатиту супроводжується лімітуванням як аферентної, так й еферентної ланок імунологічного процесу (зниженням індексу співвідношення лімфоцитів і моноцитів на 50,76%), що призводить до збільшення частоти захворюваності та ускладнень гострого панкреатиту у 3,2 раза, за зниження активності мікрофагально-макрофагальної системи (зменшення індексу реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів на 38,20%) на тлі уповільнення чутливості імунокомпетентних клітин до імунної відповіді на етіологічний фактор (зростання індексу співвідношення лімфоцитів та еозинофілів на 16,38%).

Посилання

Бабінець Л.С. Хронічний панкреатит: діагностика і лікування, алгоритми динамічного спостереження лікарем загальної практики – сімейної медицини на засадах доказової медицини / Л.С. Бабінець // "Здоров'я України". – 2012. – №1 (23). – С. 61-63.

Возрастные аспекты и годовые хроноритмы частоты возникновения острого панкреатита: Материалы международного конгресса [«Медицинское образование в условиях глобализации рынка труда»], (Алматы, 12-13 сентября 2013 г.). / Министерство здравохранения Республики Казахстан. – Казахстан, Алматы: Алматинский государственный институ усовершенствования врачей МЗ РК, 2013. – 387 с.

Иммуноориентированная терапия в комплексном лечении острого панкреатита / И.Е. Верхулецкий, Н.А. Синепупов, Д.Н. Синепупов [и др.] // Укр. ж. хирургии. – 2011. – №4. – С. 154-160.

Иммунотерапия в комплексном лечении некротизирующего панкреатита, осложненного перитонитом / А.Я. Коровин, С.А. Залесный, В.А. Кулиш [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. – 2011. – №4 (127). – С.124–127.

Казмірчук В.Є. Клінічна імунологія і алергологія / В.Є. Казмірчук, Л.В. Ковальчук. – Вінниця: Нова книга, 2006 – 528 с.

Наказ МОЗ України від 02.04.2010 №297 "Про затвердження стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності "Хірургія" / МОЗ. – К.: МОЗ, 2010. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100402_297.html.

Салиенко С.В. Иммунологические аспекты патогенеза острого деструктивного панкреатита и коррекция нарушений рекомбинантным IL-2 / С.В. Салиенко, Е.В. Маркелова, Б.А. Сотниченко // Цитокины и воспаление. – 2006. – Том 5, №4. – С. 46-50.

Сипливый В.А. Использование лейкоцитарных индексов для прогнозирования исхода перитонита / В.А. Сипливый, Е.В. Конь, Д.В. Евтушенко // Клін. хірургія. – 2009. – № 9. – С. 21-26.

Фагоцитарна і секреторна активність нейтрофілів і моноцитів периферійної крові пацієнтів із синдромом хронічної втоми / І.Й. Сидорчук, Л.І. Сидорчук, С.А. Левицька [та ін.] // Клін. та експериментальна патол. – 2014. – Т. ХІІІ, № 1 (47). – С. 126-128.

Alteration of peripheral blood lymphocyte subsets in acute pancreatitis / Miroslawa Pietruczuk, Milena I Dabrowska, Urszula Wereszczynska-Siemiatkowska [et al.] // World J. Gastroenterol. – 2006 – Vol. 12 (33). – Р. 5344-5351.

Bhatnagar A. Immunological findings in acute and chronic pancreatitis / Bhatnagar A., Wig J.D., Majumdar S. // ANZ J. Surg. – 2003. – Vol. 73, #1-2. – P. 59-64.

Diagnosis and treatment of acute pancreatitis: the position statement of the Italian Association for the study of the pancreas [on behalf of Italian Association for the Study of the Pancreas Study Group] / R. Pezzilli, G. Uomo, A. Zerbi [et al.] // Dig. Liver Dis. – 2008. – Vol. 40(10). – P. 803-808.

Different profiles of cytokine expression during mild and severe acute pancreatitis / Zilvinas Dambrauskas, Nathalia Giese, Antanas Gulbinas [et al.] // World J. Gastroenterol. – 2010. – Vol. 15. – Р. 1845-1853.

Exocrine pancreatic insufficiency in adults: a shared position statement of the Italian association for the study of the pancreas. [on behalf of Exocrine Pancreatic Insufficiency collaborative (EPIc) Group] / R. Pezzilli, A. Andriulli, C. Bassi [et al.] // World J. Gastroenterol. – 2013. – Vol. 19 (44). – P. 7930-46.

Lindkvist B. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency / B. Lindkvist // World J. Gastroenterol. – 2013. – Vol. 19(42). – P. 7258-7266.

Pezzilli R. Immunological Aspects of Acute Respiratory Distress Syndrome in Acute Pancreatitis / R. Pezzilli // Immuno-Gastroenterology. – 2013. – Vol. 2, Issue 2. – P. 104-108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

Статті