Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності

Автор(и)

  • О. В. Авдєєв ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.1

Ключові слова:

генералізований пародонтит, сироватка крові, імунітет, циркулювальні імунні комплекси, фагоцитарна активність лейкоцитів

Анотація

У статті наведено результати досліджень імунологічних змін у сироватці крові щурів із запаленням в пародонті за зміненої реактивності. Встановлено, що розвиток пародонтиту у вигляді гіпоергічної та гіперергічної експериментальної моделі, супроводжується змінами кількості циркулювальних імунних комплексів, активності комплементу, відсотка фагоцитуючих лейкоцитів, фагоцитарного числа, індексу фагоцитарної активності. Причому ці порушення виявляються в різному ступені і мають різну спрямованість, що свідчить про різні механізми розвитку запального процесу в пародонті.

Посилання

Данилевський Н. Ф. Заболевания пародонта / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – Киев : Здоров’я, 2000. – 461 с.

Рыбаков А. И. Иммунокоррекция при воспалительных заболеваниях пародонта / А. И. Рыбаков, В. Н. Исаев, Т. П. Иванюшко [и др.] // Иммунология. – 1996. - № 6. - С. 57-59.

Левицкий А. П. Лизоцим вместо антибиотиков / А. П. Левицкий. – Одесса, 2005. 74 с.

Грудянов А. И. Применение таблетированных форм пробиотиков бифидумбактерина и ацелакта в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, Н. А. Дмитриева, Е. В. Фоменко // Стоматология. – 2002. – № 1. – С. 39-43.

Мельничук Г. М. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Г. М. Мельничук. – Одеса, 2008. – 38 с.

Коленко Ю. Г. Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їx корекція у комплексному лікуванні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Ю. Г. Коленко. – Київ, 2002. – 17 с.

Авдєєв О. В. Флогогенний вплив імунотропного препарату на тканини пародонта в експерименті / О. В. Авдєєв // Вісн. наукових досліджень – 2010. – № 3 (60). – С.104-106.

Авдєєв О. В. Морфологічні зміни пародонта в щурів при розвитку гіпореактивності / О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2 (13). – С. 16-18.

Авдєєв О. В. Порівняльна оцінка загальнофізіологічних змін у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, Вип. 2 (34). – С.4-6.

Авдєєв О. В. Стан ендогенної інтоксикації у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1. – С. 126- 129.

Патент 57189 Україна, МПК (2011.01) А61К 31/00 G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтита / Авдєєв О. В.; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – № u201010071; заявл. 16.08.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3, 2011 р.

Гриневич Ю. А. Определение иммунных комплексов в крови онкологических больных / Ю. А. Гриневич, A. M. Алферов // Лабораторное дело. – 1981. – № 8. – С. 493-495.

Козлюк А. С. Иммунологические методы в гигиенических исследованиях / А. С. Козлюк, Л. А. Анисимов, И. Г. Шройт. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 115 с.

Чернушенко Е. Ф. Иммунологические исследования в клинике / Е. Ф. Чернушенко, Л. С. Когосова. – К. : Здоров’я, 1978. – 159 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті