DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.13

Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту

З. M. Kіт

Анотація


З метою вивчення особливостей перебігу АГ у поєднанні з ожирінням у дослідження включено 60 пацієнтів, з них 45 жінок та 15 чоловіків, у яких вивчалися особливості ланки вазодилятації, вмісту лептину, ендотеліну-1 (ЕТ-1). Виявлено особливості перебігу АГ у поєднанні з ожирінням залежно від статі. У чоловіків рівні лептину, ЕТ-1 та оксиду азоту виявилися більш сприятливими для корекції АТ, тоді, як у жінок - збільшення вмісту лептину та ЕТ-1 на тлі зменшення оксиду азоту відіграє негативну роль, що необхідно враховувати при проведенні антигіпертензивної терапії, яка потребує додаткових препаратів для корекції ендотеліальної дисфункції.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; ожиріння; лептин

Повний текст:

PDF

Посилання


Гандзюк В. А. Демографічна ситуація та рівень здоров’я населення України / В. А. Гандзюк // Український кардіологічний журнал. – 2008. – № 5. – С. 96-100.

Горбась. І. М. Епідеміологічні аспекти хронічної серцевої недостатності у дорослого населення України / І. М. Горбась, Л. Г. Воронков // Український кардіологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 8-12.

Кіт З.М. Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою на тлі ожиріння / З.М. Кіт // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – № 4. – С. 17- 20.

Кіт З.М. Показники вазодилятації аргінін – оксид азоту у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та різною масою тіла та їх корекція (огляд літератури та власні дослідження) / З.М. Кіт // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – № 4 (64). – С. 7-11.

Кіт З.М. Порівняльна оцінка рівнів L-аргіну та оксиду азоту у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ожирінням / З.М. Кіт // Wiadomosci lekarskie. – 2014. – tom LXVII, nr 2, cz. II. – Р. 196-198.

Ковалева О. Н. Состояние системы оксида азота у лиц с артериальной гипертензией и избыточной массой тела на фоне комбинированной антигипертензивной терапии / О. Н. Ковалева, Н. Н. Герасимчук // Ліки України. – 2008. – № 8. – С. 51-53.

Ковальова Ю. О. Взаємозв'язок активності запальних реакцій і лептину у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням / Ю. О. Ковальова // Експер. і клін. мед. – 2010. – №3. – С. 93-97.

Лептин та його роль у внутрішній патології / О.М. Радченко, О.Р. Слаба, Н.С. Бек, Л.М. Радченко // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т.9, № 4. – С. 101-109.

Питецька Н. І. Гендерні особливості активності лептину у хворих на артеріальну гіпертензію / Н. І. Питецька, О. М. Ковальова // Клін. та експер. пат.– 2011.– №2.– С.82-85.

Радченко О.М. Артеріальна гіпертензія та лептин / Радченко О.М., Кіт З.М., Радченко Л. М.// Буковинський медичний вісник. Український науково-практичний ж. – 2013. – Том 17, № 4 (68). – С. 117-120.

Leptin and coronary heart disease: prospective study and systematic review / N. Sattar, G. Wannamethee, N. Sarwar [et al.] // JAM Coll Cardiol. – 2009. – V. 53, № 2. – Р. 167-175.

Leptin as common link to obesity and hypertension / R. Mukherjee, D. Villarreal, G. P. Reams [et al.] // Timely Top. Med. Cardiovasc. Dis. – 2006. – V. 10. – P. E1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754