Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту

Автор(и)

  • З. M. Kіт Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.13

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, ожиріння, лептин

Анотація

З метою вивчення особливостей перебігу АГ у поєднанні з ожирінням у дослідження включено 60 пацієнтів, з них 45 жінок та 15 чоловіків, у яких вивчалися особливості ланки вазодилятації, вмісту лептину, ендотеліну-1 (ЕТ-1). Виявлено особливості перебігу АГ у поєднанні з ожирінням залежно від статі. У чоловіків рівні лептину, ЕТ-1 та оксиду азоту виявилися більш сприятливими для корекції АТ, тоді, як у жінок - збільшення вмісту лептину та ЕТ-1 на тлі зменшення оксиду азоту відіграє негативну роль, що необхідно враховувати при проведенні антигіпертензивної терапії, яка потребує додаткових препаратів для корекції ендотеліальної дисфункції.

Посилання

Гандзюк В. А. Демографічна ситуація та рівень здоров’я населення України / В. А. Гандзюк // Український кардіологічний журнал. – 2008. – № 5. – С. 96-100.

Горбась. І. М. Епідеміологічні аспекти хронічної серцевої недостатності у дорослого населення України / І. М. Горбась, Л. Г. Воронков // Український кардіологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 8-12.

Кіт З.М. Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою на тлі ожиріння / З.М. Кіт // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – № 4. – С. 17- 20.

Кіт З.М. Показники вазодилятації аргінін – оксид азоту у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та різною масою тіла та їх корекція (огляд літератури та власні дослідження) / З.М. Кіт // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – № 4 (64). – С. 7-11.

Кіт З.М. Порівняльна оцінка рівнів L-аргіну та оксиду азоту у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ожирінням / З.М. Кіт // Wiadomosci lekarskie. – 2014. – tom LXVII, nr 2, cz. II. – Р. 196-198.

Ковалева О. Н. Состояние системы оксида азота у лиц с артериальной гипертензией и избыточной массой тела на фоне комбинированной антигипертензивной терапии / О. Н. Ковалева, Н. Н. Герасимчук // Ліки України. – 2008. – № 8. – С. 51-53.

Ковальова Ю. О. Взаємозв'язок активності запальних реакцій і лептину у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням / Ю. О. Ковальова // Експер. і клін. мед. – 2010. – №3. – С. 93-97.

Лептин та його роль у внутрішній патології / О.М. Радченко, О.Р. Слаба, Н.С. Бек, Л.М. Радченко // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т.9, № 4. – С. 101-109.

Питецька Н. І. Гендерні особливості активності лептину у хворих на артеріальну гіпертензію / Н. І. Питецька, О. М. Ковальова // Клін. та експер. пат.– 2011.– №2.– С.82-85.

Радченко О.М. Артеріальна гіпертензія та лептин / Радченко О.М., Кіт З.М., Радченко Л. М.// Буковинський медичний вісник. Український науково-практичний ж. – 2013. – Том 17, № 4 (68). – С. 117-120.

Leptin and coronary heart disease: prospective study and systematic review / N. Sattar, G. Wannamethee, N. Sarwar [et al.] // JAM Coll Cardiol. – 2009. – V. 53, № 2. – Р. 167-175.

Leptin as common link to obesity and hypertension / R. Mukherjee, D. Villarreal, G. P. Reams [et al.] // Timely Top. Med. Cardiovasc. Dis. – 2006. – V. 10. – P. E1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті