Випадок распаду і виведення уламків конкрементів із жовчного міхура після проведення послідовної антигелікобактерної терапії у хворої на хронічний неатрофічний гастрит

Автор(и)

  • А. А. Авраменко Кафедра биологии человека и животных Николаевского Национального Университета им. В.А. Сухомлинского
  • Р. Н. Короленко Центр прогрессивной медицины и реабилитации «Rea+Med», г. Николаев*, Отделение функциональной диагностики 4-ой горбольницы, г. Николаев

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.51

Ключові слова:

хронічний неатрофічний гастрит, послідовна антигелікобактерна терапія, жовчнокам'яна хвороба

Анотація

Був проаналізований випадок розпаду і виведення уламків конкрементів із жовчного міхура після проведення послідовної антигелікобактерної терапії за методикою Авраменка А.О. у хворої хронічним неатрофічним гастритом. Було з'ясовано, що конкременти повністю евакуювалися після другого етапу послідовної терапії.

Посилання

Авраменко А.А. Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции и метаплазии по желудочному типу в двенадцатиперстной кишке у больных хроническим неатрофическим гастритом без язвенных поражений дуоденальной зоны / А.А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 2 (76). – С. 19 -26.

Авраменко А.А. Достоверность стул-теста при тестировании больных хроническим хеликобактериозом при наличии активных и неактивных форм хеликобактерной инфекции на слизистой оболочке желудка / А.А. Авраменко// Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 3 (77) . – С. 22 – 26.

Авраменко А.А. Влияние внутриклеточных «депо» хеликобактерной инфекции на достоверность стул-теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом / А.А. Авраменко // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2014. - № 4, т. 2(38-II). – С.139 - 144.

Авраменко А.А. Влияние длительно протекающего психоэмоционального стресса на функциональное состояние париетальных клеток слизистой желудка (синдром «усталости париетальных клеток») / А.А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 5 (79) . – С.20 – 26.

Авраменко А. А. Хеликобактериоз /А. А. Авраменко, А. И. Гоженко – Николаев, «Х- press полиграфия», 2007. – 336 с.

Авраменко А. А. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии) /Авраменко А. А., Гоженко А. И., Гойдык В. С. – Одесса, ООО «РА «АРТ-В», 2008. – 304 с.

Боброннікова Л.Р. Вплив інфекційного фактора та імунометаболічних порушень на морфофункціональний стан жовчного міхура у хворих з поєднанням хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби / Л.Р. Боброннікова, Л.В. Журавльова // Сучасна гастроентерологія. – 2011. - № 2 (58). – С.14 – 19.

Дергачёв А.И. Абдоминальная эхография: справочник / А.И. Дергачёв, П.М. Котляров. - М.: ЭликсКом, 2005. - 352 с., ил.

Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації / За ред. В.Й. Кімаковича і В.І. Нікішаєва. - Львів: Видавництво Медицина Світу, 2008. – 208 с., іл. 4.

Заявка на корисну модель № u 2014 09563 від 01.09.2014р. Спосіб тестування внутрішньоклітинних «депо» гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз за Авраменком А.О.

Качество жизни больных после холецистэктомии / Н.С. Осмонбекова, В.К. Попович, М.А. Чиников [ и др.] // Хирургия. – 2013. - № 9. – С.24 – 28.

Медведев И.И. «Основы патанатомической техники»/ И.И. Медведев.- М.: «Медицина»,1969 г. – 287 стр.

Патент на корисну модель 17723 Украина, UA МПК А61В1/00 Спосіб діагностики хронічного гастриту типу В, а також виразкової хвороби та раку шлунка, асоційованих з гелікобактерною інфекцією / А.О. Авраменко.- № u 200603422; Заявл.29.03.06;Опубл. 16.10.06, Бюл. № 10.– 4 с.

Патент на корисну модель № 93 273 Україна, UA, МПК G01N 33/48 (2006.01) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз / А.О. Авраменко. – u 2014 03956; Заявл. 14.04.2014; Опубл.25.09.2014.; Бюл. № 18. – 3 с.

Патент на корисну модель № 95 231 Україна, UA, МПК (2014.01) А61К 31/00, А61К 35/00 Спосіб лікування проявів хронічного гелікобактеріозу – хронічного гастриту типу В і виразкової хвороби за Авраменком А.О. /А.О. Авраменко - u 2014 07938; Заявл. 14.07.2014; Опубл.10.12.2014; Бюл. № 23 – 5 с.

Чубенко С.С. Возможности прогнозирования постхолецистэктомического синдрома, его профилактика и лечение / С.С. Чубенко// Сучасна гастроентерологія. – 2011. - № 5 (61). – С. 89 – 97.

Шухтина И.Н. К вопросу об искусственных причинах формирования внутриклеточного «депо» хеликобактерной инфекции у больных хроническим гастритом типа В / Шухтина И.Н., Авраменко А.А. // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 6. – С. 225 – 226.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті