КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ПАЦІЄНТІВ ВІКОМ 25-49 РОКІВ З МАЛИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ

Автор(и)

  • A. D. Dorubets Буковинський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.21

Ключові слова:

малі дефекти зубних рядів, клітинна реактивність, рівень адаптаційного напруження

Анотація

У пацієнтів із малими дефектами зубних рядів підвищується клітинна реактивність організму, що обумовлюється наявністю екзогенної (інфекційної) інтоксикації та активацією автоімунних процесів. Ступінь підвищення клітинної реактивності організму пацієнтів залежить від рівня адаптаційного напруження (адаптаційного індексу), яке знаходиться у зоні спокійної (у 32,23% пацієнтів) і підвищеної (у 48,39%) активації, що є показником сприятливого перебігу захворювання.

Посилання

Bida V.I. Osoblyvosti klinichnoho perebihu chastkovoi vtraty zubiv ta yii uskladnennia // Visn. stomatol. - 2000. - №5. - S. 78-79.

Zabolots'kyi Ia.V. Poshyrenist' ta struktura defektiv zubnykh riadiv u naselennia m.L'vova ta L'vivs'koi oblasti / Ia.V. Zabolots'kyi, N.M. Dydyk // Visn. stomatol., 2005, № 4. - S.77-87.

Zemskov A.M. Nemedikamentoznaya immunokorrektsiya / Zemskov A.M., Zemskov V.M., Sergeev Yu.V. i dr. // M.: Natsional'naya akademiya mikologii, 2002. – 264 s.

Kaspruk N.A. Klitynna reaktyvnist', riven' adaptatsiinoho napruzhennia, reaktyvna vidpovid' neitrofiliv peryferiinoi krovi ta imunolohichna reaktyvnist' orhanizmu khvorykh na ne hospital'nu pnevmoniiu / N.A. Kaspruk, L.I. Sydorchuk, A.Iu. Mykhalko ta in. // Zahal'na patol. ta patol. fiziol. - 2012. - №4 (dodatok B). - S.129 -137.

Levandovs'kyi R.A. Klitynna ta imunolohichna reaktyvnist' orhanizmu u patsiientiv pislia rezektsii verkhn'oi ta nyzhn'oi schelep z pryvodu vydalennia zloiakisnykh pukhlyn / R.A. Levandovs'kyi // Klin. ta eksperym. patol.. - 2014. - №2(48). - S.83-87.

Sydorchuk I.I. Fahotsytarna i sekretorna aktyvnist' neitrofiliv i monotsytiv peryferiinoi krovi patsiientiv iz syndromom khronichnoi vtomy / I. I. Sydorchuk, L.I. Sydorchuk, S.A. Levyts'ka, ta in. // Klin. ta eksperym. patol. - 2014. - № 1(47). - S. 126-128.

Siplivyy V. A., Ispol'zovanie leykotsitarnykh indeksov dlya prognozirovaniya iskhoda peritonita / V.A. Siplivyy, E.V. Kon', D.V. Evtushenko // Klin. khirurhiia. - 2009. - №9. - S.21-26.

Drago C.J. Two new clinical/laboratory protocols for CAD/CAM implant restoration / C.J. Drago // J. Am. Dent. Assoc. - 2006. - № 137. - Р.704-800.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-18

Номер

Розділ

Статті