ВПЛИВ ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ НА ХАРАКТЕР ТОКСИЧНИХ ЕФЕКТІВ МАРГАНЦЮ ХЛОРИДУ У ЩУРІВ

Автор(и)

  • V. V. Petrynych Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
  • L. I. Vlasyk Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
  • O. A. Petrynych Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.29

Ключові слова:

марганцю хлорид, швидкість ацетилювання

Анотація

Робота присвячена вивченню особливостей індивідуальної схильності до токсичної дії марганцю хлориду (MnCl2) у щурів з різним типом ацетилювання за умов підгострого експерименту. Встановлено, що підгостра інтоксикація MnCl2 у дозах 5 мг/кг та50 мг/кг у статевозрілих щурів з «повільним» та «швидким» типами ацетилювання супроводжується зниженням показників поведінкових реакцій, зростанням процесів вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту (АОЗ) у крові та печінці. З’ясовано, що «швидкий» тип ацетилювання є маркером схильності до токсичної дії MnCl2 в умовах підгострого експерименту на статевозрілих щурах.

Посилання

Garmonov S.Yu. Analiticheskie metody issledovaniya geneticheskogo polimorfizma organizma cheloveka / S.Yu.Garmonov, M.I.Evgen'ev, I.E.Zykova // Voprosy meditsinskoy, biologicheskoy i farmatsevticheskoy khimii. – 2004. – № 1. – S. 3-20.

Hnateiko O.Z. Ekohenetychni aspekty patolohii liudyny, sprychynenoi vplyvom shkidlyvykh faktoriv zovnishn'oho seredovyscha / O.Z.Hnateiko, N.S.Luk’ianenko // Bezpeka zhyttiediial'nosti. – 2008. – № 5-6. – S. 32-38.

Soblirova Zh.Kh. Bystryy tip atsetilirovaniya – vozmozhnyy marker predraspolozhennosti k zabolevaniyam organov mochevoy sistemy / Zh.Kh.Soblirova, E.A.Kharina // Nefrologiya i dializ. – 1999. – T. 1, № 1. – S. 14-17.

Vlasyk L.I. Hihiienichne znachennia typu atsetyliuvannia yak biomarkera skhyl'nosti do shkidlyvoho vplyvu nitratu natriiu ta khlorydu kadmiiu u tvaryn riznykh vikovykh hrup / L.I.Vlasyk, T.I.Kmet', O.H.Kmet' // Klin. ta eksperym. patol. – 2006. – T. 5, № 4. – S. 14-17.

Popov T.A. Metod otsenki aktivnosti oksidaz pecheni / T.A.Popov, O.B.Leonenko // Gigiena i sanitariya. – 1977. – № 9. – S. 56-59.

Okislitel'naya modifikatsiya belkov syvorotki krovi cheloveka, metod ee opredeleniya / E.E.Dubinina, S.O.Burmistrov, D.A.Khodov [i dr.] // Vopr. med. khimii. – 1995. – T. 41, № 1. – S. 24-26.

Meschyshen I.F. Metod vyznachennia okysliuval'noi modyfikatsii bilkiv (syrovatky) krovi / I.F. Meschyshen // Buk. med. visnyk. – 1998. – T. 2, № 1. – S. 156-158.

Sopostavlenie razlichnykh podkhodov k opredeleniyu produktov perekisnogo okisleniya lipidov v geptan-izopropanol'nykh ekstraktakh krovi / I.A.Volchegorskiy, A.G.Nalimov, B.G.Yarovinskiy [i dr.] // Voprosy meditsinskoy khimii. – 1989. – T. 35, № 1. – S. 127-131.

Vladimirov Yu.A. Perekisnoe okislenie lipidov v biologicheskikh membranakh / Yu.A.Vladimirov, A.I.Archakov. – M.: Nauka, 1972. – 252 s.

Meshchishen I.F. Mekhanizm deystviya chetvertichnykh ammonievykh soedineniy (etoniya, dodetsoniya i ikh proizvodnykh) na obmen veshchestv v norme i patologii / I.F.Meshchishen // Dis. dokt. biol. nauk. – Chernovtsy, 1991. – 254 s.

Metod opredeleniya aktivnosti katalazy / M.A.Korolyuk, L.I.Ivanova, I.G.Mayorova [i dr.] // Lab. delo. – 1988. – № 1. – S. 16-19.

Meschyshen I.F. Metod kil'kisnoho vyznachennia HS-hrup u krovi / I.F.Meschyshen, N.P.Hryhor'ieva // Buk. med. visnyk. – 2002. – T. 6, № 2. – S.190-192.

Su­chasni metodyky eksperymental'nykh ta klinichnykh doslidzhen' Tsentral'noi naukovo-doslidnoi laboratorii bukovyns'koi derzhavnoi medych­noi akademii / [V.M.Mahalias, A.O.Mikheiev, Iu.Ie.Rohovyi ta in.] – Metodychnyi posibnyk. – Chernivtsi: BDMA, 2001. – 42 s.

Betharia S. Neurobehavioral effects of lead and manganese individually and in combination in developmentally exposed rats / S.Betharia, T.J.Maher // Neurotoxicology. – 2012. – Vol. 33, № 5. – Р. 1117-1127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-18

Номер

Розділ

Статті