DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.23

АВТОРСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ОПТИМАЛЬНУ КЛІНІЧНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ВРОСЛОГО НІГТЯ

O. N. Nadashkevitch, A. R. Vergun

Анотація


Проаналізовано 363 випадки хронічних и комбінованих ура­жень дистальних фаланг з вростанням нігтьової пластини у хворих 12-75 років. Констатовано наявність хронічної патологічної компресії епоніхеального валика і розвиток гнійного запалення з локальними некрозами і гіпер­грануляціями; деформацію матриксу і краю нігтьової пластини. Ускладнений, комбінований і поєднаний оніхокриптоз і мікотичні уражения становили більше половини — 196 (53,99%); неускладнені вростання – 167 (46,01%) всіх спостережень. Переважно уражався галлюкс лівої стопи – у 213 (58,68%), рідше правої стопи – у інших 145 хворих (39,94%). Патологічне вростання нігтів обох галлюксів констатовано у 5 пацієнтів (1,38%). У 82 випадків (22,58%) оніхокриптоз розвинувся на фоні облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок. Запропонована нами чотирьохкомпонентна клінічна ENMK класи­фікація характеризує варіанти клінічного перебігу врослого нігтя і патоморфологію: E – епоніхеального валика, N – нігтьової пластини, M – матриксу, K – наявність коморбідної клінічно значимої патології, фонових і супутніх захворювань, які мають важливе прогностичне значення.

Ключові слова


Врослий ніготь; оніхомікоз; патологічні зміни епоніхеального валика; клінічна класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Verhun A.R. Alhorytm operatyvnoho likuvannia vrosloho nihtia / A.R. Verhun // Upravlinnia okhoronoiu zdorov’ia. L'viv, 2003. - S.12–13.

Verhun A.R. Deiaki aktual'ni pytannia klasyfikatsii vrosloho nihtia. / A.R. Verhun // Praktychna medytsyna. – 2003. – №2. – S. 61–63.

Verhun A.R. Onikhomikoz, asotsiiovanyi z vroslym nihtem: kliniko–morfolohichni aspekty vyboru khirurhichnoi taktyky / A.R. Verhun, V.V. Kotyk // L'vivs'kyi medychnyi chasopys (Acta Medica Leopoliensia). – 2006. – T. KhII, №1. – S. 119–122.

Verhun A.R. Khirurhichne vydalennia niht'ovykh plastyn u khvorykh na destruktyvnyi onikhomikoz: analiz deiakykh avtors'kykh metodyk / A.R. Verhun, V.V. Kotyk // Praktychna medytsyna. – 2008. – T.XIV, № 2. – C.88–93.

Patent Ukrainy 28591, MPK A 61V 17/00, zareiestr. 10. 12. 2007 r.

Patent Ukrainy 28596, MPK A 61V 17/00, zareiestr. 10. 12. 2007 r.

Kornisheva V.G. Vrosshie nogti, kak oslozhnenie lecheniya onikhomikoza stop u bol'noy sakharnym diabetom vtorogo tipa / V.G. Kornisheva, G.A. Sokolova, S.G. Belova // Uspekhi meditsinskoy mi¬kologii: Materialy vtorogo vserosiyskogo kongressa po meditsinskoy mikologii.- M., 2004.- T. IV.- S. 105-107.

Sergeev A. Yu. Issledovanie sovremennoy etiologii onikhomikozov v Rossii / A. Yu. Sergeev, O.L. Ivanov, Yu.V. Sergeev [i dr.] // Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney.- 2002. - № 5. - S.42-46.

Sergeev Yu.V. Gribkovye zabolevaniya / Yu.V. Sergeev, A.Yu. Sergeev. - SPb., 2004. – 472 s.

Burkhart C.N. Dermatophytoma: recalcitrance to treatment because of existence of fungal biofilm / C.N. Burkhart, C.G. Burkhart, A.K. Gupta // J. Am. Acad. Dermatol.- 2002.- V.47, № 4.- P.629-631.

Davis J.H. Clinical Surgery. Vol. 1. / J.H. Davis // St. Louis.-Washington-Toronto: The C.V. Mosbi Compani. 1987.-1024 p.

Gupta A. K. Onychomycosis in the elderly / A.K. Gupta // Drugs Aging. – 2000. - Vol. 16, № 2 – Р. 397-407.

Lin Y.C. A surgical approach to ingrown nail: partial matricectomy using CO2 laser / Y.C. Lin, H.Y. Su // Dermatol Surg. – 2002. - Vol.28, №.7. – P.578-580;

Mukherjee P.K. Clinical Trichophyton rubrum strain exhibiting primary resistance to terbinafine / P.K. Mukherjee, S.D. Leidich, N. Isham // Antimicrob. Agents Chemother.- 2003.- Vol.47, № l.-P. 82-86.

Reyzelman A.M. Are antibiotics necessary in the treatment of locally infected ingrown toenails? / A.M. Reyzelman, K.A. Trombello, D.J. Vayser [et al.] // Arch. Fam. Med.-2000.-Vol.9, № 9. – P.930-932.

Serour F. Recurrent ingrown big toenails are efficiently treated by CO2 laser / F. Serour // Dermatol Surg. - 2002. - Vol 28, №6. – P.509-512;

Walker S. Paronychia of the great toe of infants / Walker S. // Clin. Pediatr. – 1979. – Vol. 18, N 4. – P. 247.

Yang K.C. Treatment of recurrent ingrown great toenail associated with granulation tissue by partial nail avulsion followed by matricectomy with sharpulse carbon dioxide laser / K.C.Yang, Y.T.Li // Dermatol Surg. - 2002. – Vol.28, №5.–P.419-421.

Zuber T.J. Ingrown toenail removal / T.J. Zuber // Am Fam Physician. - 2002. – Vol. 65, №12. - P.2547-2552.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вергун А.Р. Алгоритм оперативного лікування врослого нігтя / А.Р. Вергун // Управління охороною здоров’я. Львів, 2003. - С.12–13.

 

2. Вергун А.Р. Деякі актуальні питання класифікації врослого нігтя. / А.Р. Вергун // Практична медицина. – 2003. – №2. – С. 61–63.

 

3. Вергун А.Р. Оніхомікоз, асоційований з врослим нігтем: клініко–морфологічні аспекти вибору хірургічної тактики / А.Р. Вергун, В.В. Котик // Львівський медичний часопис (Acta Medica Leopoliensia). – 2006. – Т. ХІІ, №1. – С. 119–122.

 

4. Вергун А.Р. Хірургічне видалення нігтьових пластин у хворих на деструктивний оніхомікоз: аналіз деяких авторських методик / А.Р. Вергун, В.В. Котик // Практична медицина. – 2008. – Т.XIV, № 2. – C.88–93.

 

5. Патент України 28591, МПК А 61В 17/00, зареєстр. 10. 12. 2007 р.

 

6. Патент України 28596, МПК А 61В 17/00, зареєстр. 10. 12. 2007 р.

 

7. Корнишева В.Г. Вросшие ногти, как осложнение лечения онихомикоза стоп у больной сахарным диабетом второго типа / В.Г. Корнишева, Г.А. Соколова, С.Г. Белова // Успехи медицинской ми¬кологии: Материалы второго всеросийского конгресса по медицинской микологии.- М., 2004.- Т. IV.- С. 105-107.

 

8. Сергеев А. Ю. Исследование современной этиологии онихомикозов в России / А. Ю. Сергеев, О.Л. Иванов, Ю.В. Сергеев [и др.] // Российский журнал кожных и венерических болезней.- 2002. - № 5. - С.42-46.

 

9. Сергеев Ю.В. Грибковые заболевания / Ю.В. Сергеев, А.Ю. Сергеев. - СПб., 2004. – 472 с.

 

10. Burkhart C.N. Dermatophytoma: recalcitrance to treatment because of existence of fungal biofilm / C.N. Burkhart, C.G. Burkhart, A.K. Gupta // J. Am. Acad. Dermatol.- 2002.- V.47, № 4.- P.629-631.

 

11. Davis J.H. Clinical Surgery. Vol. 1. / J.H. Davis // St. Louis.-Washington-Toronto: The C.V. Mosbi Compani. 1987.-1024 p.

 

12. Gupta A. K. Onychomycosis in the elderly / A.K. Gupta // Drugs Aging. – 2000. - Vol. 16, № 2 – Р. 397-407.

 

13. Lin Y.C. A surgical approach to ingrown nail: partial matricectomy using CO2 laser / Y.C. Lin, H.Y. Su // Dermatol Surg. – 2002. - Vol.28, №.7. – P.578-580;

 

14. Mukherjee P.K. Clinical Trichophyton rubrum strain exhibiting primary resistance to terbinafine / P.K. Mukherjee, S.D. Leidich, N. Isham // Antimicrob. Agents Chemother.- 2003.- Vol.47, № l.-P. 82-86.

 

15. Reyzelman A.M. Are antibiotics necessary in the treatment of locally infected ingrown toenails? / A.M. Reyzelman, K.A. Trombello, D.J. Vayser [et al.] // Arch. Fam. Med.-2000.-Vol.9, № 9. – P.930-932.

 

16. Serour F. Recurrent ingrown big toenails are efficiently treated by CO2 laser / F. Serour // Dermatol Surg. - 2002. - Vol 28, №6. – P.509-512;

 

17. Walker S. Paronychia of the great toe of infants / Walker S. // Clin. Pediatr. – 1979. – Vol. 18, N 4. – P. 247.

 

18. Yang K.C. Treatment of recurrent ingrown great toenail associated with granulation tissue by partial nail avulsion followed by matricectomy with sharpulse carbon dioxide laser / K.C.Yang, Y.T.Li // Dermatol Surg. - 2002. – Vol.28, №5.–P.419-421.

 

19. Zuber T.J. Ingrown toenail removal / T.J. Zuber // Am Fam Physician. - 2002. – Vol. 65, №12. - P.2547-2552.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754