DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.42

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ І СУБКЛІНІЧНИЙ ГІПОТИРЕОЗ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ L-КАРНІТИНОМ

M. I. Shved, I. B. Prypkhan

Анотація


У статті описано основні особливості порушень ліпідного спектру крові, процесів вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту в пацієнтів із стабільною стенокардією та субклінічним гіпотиреозом у залежності від тривалості захворювання, а також ефективність застосування препарату L-карнітин в корекції описаних вище змін. У пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом  та тривалістю стабільної стенокардії понад 5 років виявлено достовірно вищі концентрації тригліцеридів (ТГ), загального холестерину (ХС), ХС ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), коефіцієнту атерогенності (КА) та дієнових кон’югат (ДК), а також суттєве зниження концентрації ХС ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) супероксиддисмутази (СОД), каталази (КТ), церулоплазміну (ЦП) та SH-груп порівняно з пацієнтами в яких тривалість стабільної стенокардії становила менше 5 років. У пацієнтів із стабільною стенокардією тривалістю до 5 років застосування стандартного антиішемічного лікування та L-тироксину сприяло ефективному покращенню клінічної симптоматики та знижувало прояви дисліпідемії і перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), тоді як при довшій тривалості захворювання достовірної зміни показників досягнуто не було. У хворих із тривалістю стабільної стенокардії більше 5 років нормалізація клінічного стану і досягнення цільових рівнів основних показників ліпідограми, процесів вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту (АОЗ) спостерігалась під впливом стандартного антиішемічного лікування, L-тироксину та L-карнітину. З метою ефективного відновлення клінічного стану та попередження розвитку і прогресування метаболічних порушень у хворих із стабільною стенокардією та субклінічним гіпотиреозом рекомендовано використання диференційованої комплексної терапії з використанням стандартного антиішемічного лікування, L-тироксину та L-карнітину.

Ключові слова


метаболічні порушення; L-тироксин; L-карнітин; стабільна стенокардія; субклінічний гіпотиреоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Kliniko-laboratorni osoblyvosti pervynnoho hipotyreozu v poiednanni z arterial'noiu hipertenziieiu / N. B. Zelins'ka, O. S. Larin, V. I. Pan'kiv, O. Ia. Hyriavenko // Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. – 2010. - № 1(30). – S. 15-22.

Katerenchuk V. I. Sertsevo-sudynna patolohiia, zumovlena hipotyreozom / V. I. Katerenchuk, I. P. Katerenchuk // Endokrynolohiia. – 2012. - № 1. - S. 106-112.

Likuvannia stabil'noi stenokardii: metodychni rekomendatsii / NNTs «Instytut kardiolohii imeni akad. M. D. Strazheska» NAMNU. – K., 2012. – 28 s.

Pan'kiv V. I. Syndrom hipotyreozu / V. I. Pan'kiv // Mezhdunarodnыi Эndokrynolohycheskyi Zhurnal. - 2012. - №5 (45). - C. 136-148.

Khronicheskaya serdechnaya nedostatochnost', obuslovlennaya ishemicheskoy bolezn'yu serdtsa / N. T. Vatutin, N. V. Kalinkina, A. N. Shevelek, V. V. Adarichev // Sertseva nedostatnіst'. - 2010. - №2. - S.95-106.

Biondi B. Mechanisms in endocrinology: heart failure and thyroid dysunction / B. Biondi // Eur. J. Endocrinol. – 2012. – Vol. – 167. – P. 609–618.

Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association / Jeffrey R. Garber, Rhoda H. Cobіn, Hossein Gharib [et al.] // THYROID. – 2012. - Volume 22. - Number 12. – P. 1200-1235.

Endothelial progenitor cells in subclinical hypothyroidism: the effect of thyroid hormone replacement therapy / S. K. Shakoor, A. Aldibbiat, L. E. Ingoe [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2010. – Vol. 95. P. 319–322.

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) / K. Dickstein, John J. V. McMurray., Stamatis Adamopoulos [ et al.] // – 2012.

Normal flow-mediated vasodilatation of the brachial artery and carotid artery intima-media thickness in subclinical hypothyroidism / M. D. Cabral, P. F. S. Teixeira, N. A. O. Silva [et alю] // Braz. J. Med. Biol. Res. – 2009. – Vol. 42. P. 426–432.

Subclinical thyroid dysfunction, cardiac function, and the risk of heart failure. The Cardiovascular Health Study. / N. Rodondi, D. C. Bauer, A. R. Cappola [et al.] // Journal of the American College of Cardiology. – 2008. – Vol. 52. – P. 1152–1159.

Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure in older persons at high cardiovascular risk / D. Nanchen, J. Gussekloo, R. G. Westendorp [et al.] / Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2012. – Vol. 97. – P. 852–861.

Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure events: an individual participant data analysis from six prospective cohorts / B. Gencer, T. H. Collet, V. Virgini [et al] // Circulation. – 2012. – Vol. 126. – P. 1040–1049.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Клініко-лабораторні особливості первинного гіпотиреозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією / Н. Б. Зелінська, О. С. Ларін, В. І. Паньків, О. Я. Гирявенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2010. - № 1(30). – С. 15-22.  

 

2. Катеренчук В. І. Серцево-судинна патологія, зумовлена гіпотиреозом / В. І. Катеренчук, І. П. Катеренчук // Ендокринологія. – 2012. - № 1. - С. 106-112.

 

3. Лікування стабільної стенокардії: методичні рекомендації / ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска» НАМНУ. – К., 2012. – 28 с.

 

4. Паньків В. І. Синдром гіпотиреозу / В. І. Паньків // Международный Эндокринологический Журнал. - 2012. - №5 (45). - C. 136-148.

 

5. Хроническая сердечная недостаточность, обусловленная ишемической болезнью сердца / Н. Т. Ватутин, Н. В. Калинкина, А. Н. Шевелек, В. В. Адаричев // Серцева недостатність. - 2010. - №2. - С.95-106.

 

6. Biondi B. Mechanisms in endocrinology: heart failure and thyroid dysunction /  B. Biondi // Eur. J. Endocrinol. – 2012. – Vol. – 167. – P. 609–618.

 

7. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association / Jeffrey R. Garber, Rhoda H. Cobіn, Hossein Gharib [et al.] // THYROID. – 2012. - Volume 22. - Number 12. – P. 1200-1235.

 

8. Endothelial progenitor cells in subclinical hypothyroidism: the effect of thyroid hormone replacement therapy / S. K. Shakoor, A. Aldibbiat, L. E. Ingoe [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2010. – Vol. 95. P. 319–322.

 

9. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of  the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of  Intensive Care Medicine (ESICM) / K. Dickstein, John J. V. McMurray., Stamatis Adamopoulos [ et al.] // – 2012.

 

10. Normal flow-mediated vasodilatation of the brachial artery and carotid artery intima-media thickness in subclinical hypothyroidism / M. D. Cabral, P. F. S. Teixeira, N. A. O. Silva [et alю] // Braz. J. Med. Biol. Res. – 2009. – Vol. 42. P. 426–432.

 

11. Subclinical thyroid dysfunction, cardiac function, and the risk of heart failure. The Cardiovascular Health Study. / N. Rodondi, D. C. Bauer, A. R. Cappola [et al.] // Journal of the American College of Cardiology. – 2008. – Vol. 52. – P. 1152–1159.

 

12. Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure in older persons at high cardiovascular risk / D. Nanchen, J. Gussekloo, R. G.  Westendorp [et al.] / Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2012. – Vol.  97. – P. 852–861.

 

13. Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure events: an individual participant data analysis from six prospective cohorts / B. Gencer, T. H. Collet, V. Virgini [et al] // Circulation. – 2012. – Vol. 126. – P. 1040–1049. 

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754