DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.24

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗМІ ОПЕРАТОРІВ СЕЙСМОПРОГНОЗУ ПРИ РОБОТІ В ДЕННУ ТА НІЧНУ ЗМІНИ

I. A. Myshchenko

Анотація


З метою раціоналізації режимів праці, проведені дослідження на робочих місцях 36 операторів сейсмопрогнозу вугільних підприємств. Всі обстежені – жінки, середній вік обстежених 37,3±1,8 років. Розглянуті санітарно-гігієнічні умови праці. Проаналізовані тимчасові зсуви порогів слуху, час складних та простих сенсомоторних реакцій, кількість помилок під час виконання хронорефлексометричних досліджень, величина потужності спектра серцевого ритму операторів після закінчення денної та нічної 12–годинних змін. Показано, що після нічної зміни тимчасові пороги слуху на частотах 125, 250 та 1000 Гц були достовірно вищими, суттєво зросла кількість помилкових відповідей під час виконання складної зорово-моторної реакції (ЗМР), суттєво зменшилася загальна потужність спектра. На основі отриманих даних, рекомендовано зменшити тривалість роботи в нічну зміну.

Ключові слова


оператори; шум; нічні зміни; функціональні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Kundiiev IuI, Cherniuk VI, Shevtsova VM. Napruzhenist' pratsi yak faktor profesiinoho stresu ta ryzyku zdorov’ia [Tensions of labor as a factor of occupational stress and health of risk]. Ukrains'kyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2005;3-4:90-9. (in Ukrainian).

Kolhanova IA. Spetsyfichni reaktsii orhanizmu na diiu akustychnoi informatsii [Specific reactions to the action of acoustic information]. Ukrains'kyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2008;2:36–40. (in Ukrainian).

Kolhanova IA, Kolhanov AV, Mukhin VV. Pidkhody do otsinky informatsiinoho akustychnoho navantazhennia, yak faktoru vyrobnychoho seredovyscha [Approaches to the evaluation of information acoustic pressure as a factor of production environment]. Materialy konf. z mizh nar. uchastiu; 2007 Lyst. 8–9; Donets'k; 2007. р. 68–77. (in Ukrainian).

Kolhanova IA. Deiaki funktsional'ni zminy v orhanizmi vnaslidok kontaktu z akustychnym podraznykom [Some functional changes in the body due to contact with the acoustic stimulus]. Vestnik gigieny i epidemiologii. 2007;1(1):52–6. (in Ukrainian).

Krushel'nyts'ka IaV. Fiziolohiia i psykholohiia pratsi [Physiology and psychology of work]: pidruchnyk. Kyiv: KNEU; 2003. 367 р. (in Ukrainian).

Kolhanova ІA, Kolhanov AV, Mukhin VV. Psykhofiziolohichni yakosti indyvidual'nosti yak chynnyk efektyvnosti roboty operatoriv seismoprohnozu vuhil'nykh pidpryiemstv [Psychophysiological identity as a factor in the efficiency of the operators of coal enterprises seysmoprohnozu]. V kn.: Aktual'ni problemy psykholohii. T. Kh. Vyp. 3 /za red. Maksymenka S.D. Kyiv: Hlavnyk; 2008. р. 311–8. (in Ukrainian).

Yabluchanskiy NI, Martinenko AV. Variabel'nost' serdechnogo ritma. V pomoshch' prakticheskomu vrachu [The heart rate variability. To help the practical doctor]. Khar'kov: KNU; 2010. 131 р. (in Russian).

Mikhaylov VM. Variabel'nost' ritma serdtsa. Opyt prakticheskogo primeneniya metoda [Heart rhythm variability. The experience of of practical application the method]. Ivanovo; 2000. 200 р. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кундієв Ю. І. Напруженість праці як фактор професійного стресу та ризику здоров’я / Ю. І. Кундієв, В. І. Чернюк, В. М. Шевцова // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2005. – № 3–4. – С. 90–99.


2. Колганова І. А. Специфічні реакції організму на дію акустичної інформації / І. А. Колганова // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2008. – №2. – С.36–40.


3. Колганова І. А. Підходи до оцінки інформаційного акустичного навантаження, як фактору виробничого середовища / І. А. Колганова, А. В. Колганов, В. В. Мухін //Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань: матеріали конференції з міжнародною участю 8–9 лист. 2007. – Донецьк, 2007. –С.68–77.


4. Колганова І. А. Деякі функціональні зміни в організмі внаслідок контакту з акустичним подразником / І. А. Колганова // Вестник гигиены и эпидемиологии – 2007. – Т.1, №1.– С.52–56.
5. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.


6. Колганова І. А. Психофізіологічні якості індивідуальності як чинник ефективності роботи операторів сейсмопрогнозу вугільних підприємств / І. А. Колганова, А. В. Колганов, В. В. Мухін //Актуальні проблеми психології. Том Х. Випуск 3 / За ред. акад. С. Д. Максименка.– К. : Главник, 2008. – С.311–318.


7. Яблучанский Н.И. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Для настоящих врачей / Н.И. Яблучанский, А.В. Мартиненко. – Харьков, 2010. – 131 с.


8. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения метода / В.М. Михайлов. – Иваново, 2000. – 200 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754