СТАН ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ОЖИРІННЯ ТА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ

Автор(и)

  • V. I. Macenko ВДНЗУ « Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • Yu. M. Yarynych ВДНЗУ « Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • L. P. Sydorchuk ВДНЗУ « Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • A. A. Sokolenko ВДНЗУ « Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • O. I. Bodnarashek ВДНЗУ « Буковинський державний медичний університет», Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.19

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, артеріальна гіпертензія, ожиріння, гемостаз

Анотація

Мета. Вивчити асоціацію неалкогольного стеатогепатиту і стеатогепатозу у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ), абдомінальне ожиріння (АО) і метаболічний синдром (МС) із показниками тромбоцитарно-судинного гемостазу залежно від ступенів ожиріння.

Дизайн/підхід. У проспективному дослідженні взяло участь 96 хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), ЕАГ II стадії, 1-2 ступеня, високого і дуже висо­кого ризику із супутнім АО, МС: чоловіків - 41,67% (40), жінок - 58,33%) (56), середній вік становив 53,70±5,34 років. Скорочену коагулограму крові вивчали за показниками активова­ного часу рекальцифікації плазми (АЧР), часу рекальцифікації (ЧР), протромбінового індексу (ПТІ), вмісту фібриногену А (ФБГ); густоту крові - за показником гематокриту (Нt). Функцію печінки вивчали за активністю органоспецифічних ферментів.

Результати. Ожиріння (ОЖ) І ступеня встановили у 27,08% (26) осіб, ОЖ II ступеня - у 58,33% (56), ОЖ III - у 14,58% (14) пацієнтів; у 16,67% (16) осіб - стеатогепатит із мінімальною активністю мезенхімально-запального процесу, у решти хворих 83,33% (80) – стеатогепатоз. У пацієнтів із ЕАГ та ОЖ І ступеня встановили вірогідно вищий ПТІ, ЧР та ФБГ А, ніж у таких із ОЖ III на 9,94% (р=0,048), 13,88% (р=0,029) і у 2,31 рази (р=0,003), відповідно. Отримані дані засвідчують сповільнення процесів згортання крові одразу у двох ланках: подовження періоду генерації активного тромбіну за зовнішнім механізмом при компенсаторній активації процесів фібриногенезу (фактора Па і фібриногену). Зростання плазмового вмісту ФБГ А у пацієнтів із ОЖ І ступеня на тлі вищого вмісту лейкоцитів пе­риферійної крові на 25,92% (р=0,002), показники останнього не перевищують референтні значення, додатково засвідчує ще і можливу наявність малоактивного запального процесу. Зміна показників первинного гемостазу з урахуванням виду НАЖХП засвідчила у хворих на стеатогепатит вищий рівень ФБГ А на 56,71% (р=0,008) та лейкоцитів - на 20,25% (р=0,021), ніж у пацієнтів зі стетогепатозом

Обмеження дослідження/наслідки. Обмеження зумовлені відсутністю пункційної біопсії печінки / наслідки - точність діагностики НАЖХП базується на клінічно-лабораторних та УЗД даних.

Оригінальність / значення. Оригінальне дослідження, надає дані для оцінки змін первинного гемостазу у хворих на НАЖХП, ЕАГ та АО з урахуванням виду НАЖХП та ступенів ожиріння.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-21

Номер

Розділ

Статті