DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.25

ЗМІНИ ФАКТОРІВ І МЕХАНІЗМІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ХВОРИХ НА ТРАВМАТИЧНУ ХВОРОБУ

I. M. Plehutsa

Анотація


Вивчено вплив скелетно-м’язової травми на зміну показників неспецифічної резистентності організму. Дослідження охоплює 52 хворих на різні форми травматичної хвороби, віком 18-69 років (37,91±4,28). Контрольну групу склали 16 пацієнтів, яким виконувались планові оперативні втручання, не пов’язані з патологією скелетно-м’язової системи. Аналіз параметрів неспецифічної резистентності здійснювали за визначенням 0-лімфоцитів, природних кілерів (CD16+), фагоцитарної активності (ФА) та фагоцитарного числа/показника (ФП), НСТ та стимульованого НСТ тестів, титру природних антитіл, активності комплементу та ряду інтегральних показників.

У всіх хворих на ТХ спостерігаються порушення неспецифічної резистентності організму, в основному за рахунок зростання відносної кількості О-лімфоцитів та зниження фагоцитарної активності, показника стимульованого НСТ-тесту, пригнічення потенційного резерву бактерицидної активності фагоцитуючих клітин.

Ключові слова


Травматична хвороба; неспецифічна резистентність; патогенез

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 526 с.


2. Невідкладна військова хірургія / [наук. ред.: В. Чаплик, П. Олійник, А. Цегельський; пер. з англ. А. Кордіяк та ін.]. – Київ : Наш формат, 2015. – 540 с.


3. Польовий В.П., Бойко В.В., Сидорчук Р.І., Рощін Г.Г., Замятін П.М., Польова С.П., Плегуца О.М., Кулачек Я.В., Плегуца І.М. Хірургічна тактика при травматичних ушкодженнях органів черевної порожнини (монографія). – Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 415 с.


4. Cytokine levels (IL-4, IL-6, IL-8 and TGFβ) as potential biomarkers of systemic inflammatory response in trauma patients / G. Volpin, M. Cohen, M. Assaf [et al.] // Int. Orthop. – 2014. Int Orthop. – 2014. – Vol.38(6). – P.1303-1309.


5. Marik P.E. The immune response to surgery and trauma: Implications for treatment / P.E. Marik, M. Flemmer // J. Trauma Acute Care Surg. – 2012. – Vol.73(4). – P. 801-808.


6. Molecular mechanisms of inflammation and tissue injury after major trauma – is complement the "bad guy"? / M.D. Neher, S. Weckbach, M.A. Flierl [et al.] // J. Biomed. Sci. – 2011. – Vol.18, №90. – P. 81-90.


7. Reikerås O. Immune depression in musculoskeletal trauma / O. Reikerås // Inflamm. Res. – 2010. – Vol.59(6). – P. 409-414.


8. Ricklin D. Complement in immune and inflammatory disorders: pathophysiological mechanisms / D. Ricklin, J.D. Lambris // J. Immunol. – 2013. – Vol.190 (8). – P. 3831-3838.


9. Skeletal trauma analysis: Case studies in context / N.V. Passalacqua, C.W. Rainwater. – John Wiley & Sons : NY, 2015. – 1183 p.


10. WHO Guidelines for trauma quality improvement programmes / Eds.: C. Mock, C. Juillard, S. Brundage, J. Goosen, M. Joshipura // WHO:Geneva, 2009. – 124 p

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754