DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.31

ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

V. B. Semianchuk

Анотація


Нами обстежено 72 дітей, хворих на бронхіальну астму (БА), віком 6 - 8 років, що перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні алергології обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська. У всіх дітей діагностовано частково контрольований або неконтрольований перебіг захворювання у зв’язку з низькою прихильністю батьків до базової терапії БА. Більшість пацієнтів (51 дитина – І група) не отримували необхідних медикаментів для контролю захворювання згідно з уніфікованим протоколом лікування. У них діагностовано значні порушення в системі зовнішнього дихання, які зумовлені дифузними морфофункціональними змінами бронхолегеневого апарату: істотно нижчі об’ємні показники та резерви системи зовнішнього дихання: ЖЕЛ до (58,81±1,25)%; МВЛ до (41,77±1,25)%; РОВД до (46,94±1,35)%, РОВИД до (34,28±1,15)%. Усім пацієнтам призначено терапію для усунення загострення БА. Іа та ІІ група пацієнтів отримувала іГКС та β2-адреноміметики у вигляді дозованих інгаляторів, Іб група – за допомогою небулайзерної терапії. Після проведеного лікування у всіх дітей мало місце суттєве покращення показників ФЗД, більш виражене у дітей ІІ групи. У більшості пацієнтів І групи (68,6%), які не отримували базової терапії до надходження до стаціонару та використовували дозовані інгалятори під час загострення захворювання, зберігалось порушення прохідності дрібних бронхів порівнянно з дітьми, які використовували небулайзерну терапію: СОШ25-75 (56,698±2,79)% проти (61,49±2,25)%; МОШ75  (51,07±2,16)% проти (53,93±2,06)% випадків відповідно, р>0,05. Застосування сальбутамолу та флютіказону пропіонату за допомогою небулайзерної терапії у дітей із тяжким загостренням БА сприяє покращенню показників спірограми та зменшенню проявів вентиляційної недостатності, особливо у дітей, які не використовували раніше дозованих інгаляторів.

Ключові слова


діти; бронхіальна астма; небулайзерна терапія; сальбутамол; флютиказону пропіонат

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анохин М. И. Спирография у детей / М.И. Анохин. - М.: Медицина, 2003. -120с.


2. Бронхіальна астма [Монографія] / Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О. [та співавт.]. – Львів, 2012. – 147с.


3. Зайцева О. В. Бронхообструктивный синдром в практике педиатра. Роль ингалационной бронхолитической терапии / О. В. Зайцева // Нов. мед. та фармації. – 2008. - № 19(261). – С. 43-47.


4. Применение небулайзеров в клинической практике: Метод. пособие для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.Н. Туманов [и др.] – К.: Элит-формат, 2006.


5. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний / [Под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной, Т. В. Латышевой и др.]. - М.: «Литтерра», 2007. – 502с.


6. Савельев Б.П. Функциональные параметры системы дыхания у детей и подростков: [Руководство для врачей] / Б.П. Савельев, И.С. Ширяева. - М.: Медицина, 2001. - 232с.


7. Фармацевтична опіка : навчальний посібник / автори-укладачі: Є. П. Ткач, О. С. Хухліна, О. С. Воєвідка [та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 519 с.: з табл.


8. Beta2-agonists for acute cough or a clinical diagnosis of acute bronchitis [Електронний ресурс] / LA. Becker, J. Hom, M. Villasis-Keever [and other] // Cochrane Database Syst Rev. 2015. – № 3; Р.9. - Режим доступу до журналу. – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26333656.


9. Global Initiative for Asthma (GINA) [Електронний ресурс] - Режим доступу до журналу. – http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA _Report2015_Tracked.pdf


10. The heterogeneity of asthma phenotypes in children and young adults [Тexт] / B. Hesselmar, A.-C. Enelund, B. Eriksson [et al.] // J. Allergy. – 2012. – Article ID 163089. – Р. 6 - 8.


11. Untangling asthma phenotypes and endotypes / I. Aganche, C. Akdis, M. Jutel [et al.] // Allergy. – 2012. – V. 67, Is. 7. – Р. 835–846.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754