Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 4 (2015) ДИНАМІКА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СЕЛЕЗІНЦІ ЩУРІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ НЕПОВНОЮ ГЛОБАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Анотація  PDF
A. V. Tkachuk, M. A. Povar
 
Том 15, № 2 (2016) МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 Анотація  PDF
V. V. Boyko
 
Том 15, № 2 (2016) ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОБІОТИ ВМІСТУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУЇТ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ Анотація  PDF
O. O. Mazur
 
Том 14, № 4 (2015) МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Р53+ НЕРВОВИХ ТА ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН РІЗНИХ ЧАСТОК ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ, УСКЛАДНЕНОМУ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Анотація  PDF
T. I. Kmet
 
Том 16, № 1 (2017) КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ З ДІАБЕТИЧНОЮ ПОЛІНЕЙРОПАТІЄЮ Анотація
I. I. Bilous, V. M. Pashkovskyi, I. I. Krichun, N. V. Vasylieva, O. B. Yaremchuk
 
Том 14, № 4 (2015) ПОБУДОВА МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-го ТИПУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ІНСУЛІНОПОДІБНОГО ФАКТОРУ РОСТУ – 1 Анотація  PDF
L. V. Zhuravlyova, O. V. Pyvovarov
 
Том 16, № 2 (2017) ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ, ПОЄДНАНОГО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2, У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Анотація  PDF
A. I. Fediv, Yu. I. Serdulets, L. O. Havrysh
 
Том 14, № 4 (2015) ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СТИМУЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЇ ЧЕРЕЗ 3 ТА 6 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ Анотація
I. I. Bilous, L. B. Pavlovych, I. A. Mintianska
 
Том 16, № 2 (2017) ДІАБЕТИЧНА ОПТИЧНА НЕЙРОПАТІЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація  PDF
M. A. Karliychuk
 
Том 14, № 4 (2015) РЕМОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРУЖНО-ЕЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АОРТИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ Анотація  PDF
E. I. Shorikov
 
Том 15, № 2 (2016) ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АPO-В (RS 17240441) НА ПРОДУКЦІЮ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 Анотація  PDF
K. V. Ferfetsksa, O. I. Fediv, L. P. Sydorchuk
 
Том 14, № 4 (2015) МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТА МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Анотація  PDF
V. P. Gavaleshko
 
Том 13, № 3 (2014) ПАТОБІОХІМІЧНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ УРАЖЕННЯ ПАРОДОНТА ТА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Анотація  PDF
O. V. Tkachuk, A. A. Galagdina, S. S. Tkachuk, V. F. Myslytskyi
 
Том 14, № 2 (2015) МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БЕТА- ТА АМІЛІНСИНТЕЗУЮЧИХ КЛІТИН ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН Анотація
T. A. Hrekova
 
Том 13, № 3 (2014) СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ Анотація  PDF
N. B. Kuzniak, O. I. Hodovanets, A. V. Moroz
 
Том 14, № 2 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО УШКОДЖЕННЯ КЛІТИН ГІПОКАМПА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Анотація  PDF
T. М. Boichuk, О. M. Nika
 
Том 13, № 3 (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЗОНОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Анотація  PDF
S. Yu. Karateevà
 
Том 14, № 2 (2015) ФЕНОМЕН ГІПЕРФІЛЬТАЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ Анотація  PDF
T. М. Boychuk, A. І. Hozhenko, M. I. Grytsiuk
 
Том 17, № 3 (2018) КРОВОПОСТАЧАННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ФОРМУ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА Анотація  PDF
S. N. Didenko
 
Том 14, № 1 (2015) Диференційні методи лікування захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету Анотація  PDF
О. М. Виноградова, Р. Ю. Шкребнюк
 
Том 17, № 2 (2018) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЇ РЕАКЦІЇ ДРЕВНЬОЇ ТА НОВОЇ КОРИ НА ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ В БАСЕЙНІ СОННИХ АРТЕРІЙ НА ТЛІ ДІАБЕТИЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ В ЩУРІВ Анотація  PDF
O. V. Tkachuk, S. S. Tkachuk, V. F. Myslytskyi, O. V. Yasinska, M. A. Povar, O. M. Lenkov
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив нейроендокринної регуляції на розвиток інсулінорезистентності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу Анотація
В. Д. Немцова
 
Том 14, № 3 (2015) ПАТОГЕНЕЗ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ ТА РОЛЬ ОСТАННІХ У ПОРУШЕННІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Анотація  PDF
A. A. Galahdina
 
Том 17, № 2 (2018) ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ТА ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛІВ, СИСТЕМИ ОКСИДАНТНО-ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ОЖИРІННЯМ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ З УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ 10 (IL-10, C-59 Анотація  PDF
J. I. Serdulets
 
Том 14, № 1 (2015) Порушення таксономічного складу мікробіоти ротоглотки у хворих на цукровий діабет 1 типу поєднаний з хронічним гнійним гайморитом Анотація  PDF
О. О. Мазур
 
1 - 25 з 42 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо